7 STYCZNIA

ŚW. JULIAN, MĘCZENNIK.

 

 

Źródło: Żywoty Świętych z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin napisał Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, Honorowy Kap. Bazyliki Lor., 1931r.

 

 

 

 

Św. JulianUrodził się w Antiochii, w Egipcie; jedynakiem był bogatych rodziców chrześcijańskich. Wychowany starannie, już od młodości okazywał upodobanie w modlitwie, i dążność do udoskonalenia i uszlachetnienia swego charakteru. Gdy dorósł, nalegali rodzice, aby się ożenił, Julian idąc za radą Św. Pawła, ślubował Panu Bogu czystość panieńską. Nie wyjawił tego rodzicom, aby ich nie martwić, więc ociągał się z małżeństwem. Gdy jednak coraz natarczywiej naciskali nań rodzice i krewni, poślubił Bazylissę, zacną dziewicę, z którą się umówił, że i w małżeństwie czystość panieńską zachowają. — Po śmierci rodziców postanowił Julian olbrzymi swój majątek użyć na dobre cele. W porozumieniu z małżonką zbudował dwa klasztory, jeden dla mężczyzn, drugi dla niewiast. W jednym on gromadził około siebie mężów, którzy porzuciwszy świat, doskonalić się starali; w drugim Bazylissa zbierała około siebie niewiasty, które ślubowały Panu Bogu czystość dziewiczą. Pracy ich widocznie Pan Bóg błogosławił, gdyż w krótkim czasie Julian kilka w okolicy wzniósł klasztorów, w których zgromadziło się do 10.000 ludzi; Bazylissa zaś miała 1000 dziewic. — Za cesarza Dioklecjana wybuchło straszne prześladowanie Chrześcijan. Urzędnicy katowali Wyznawców Chrystusa Pana i konfiskowali ich majątki. W Antiochii starosta Marian znęcał się w okrutny sposób nad Chrześcijanami, którzy nie chcieli składać ofiar bożkom. Wezwał on Juliana, którego szacował, jako pochodzącego z rodziny znakomitej, aby pozornie uczynił zadość rozkazowi cesarza. Niechaj publicznie złoży ofiarę bożkom, w sercu zaś swoim może wierzyć w Chrystusa Pana. Radził się Julian kapłanów, a gdy mu powiedzieli, że postępowanie takie niegodnym jest Chrześcijanina, odepchnął z oburzeniem obłudne polecenie starosty. — Rozgniewany Marian kazał Juliana uwięzić, a kapłanów, jako złych doradców Chrześcijan zamknąć w jednym domu i spalić. Nie pomogły namowy, dręczenie, bicie, i włóczenie na wzgardę po ulicach miasta. Św. Julian odpowiadał po każdej katuszy, że tylko Panu Bogu prawdziwemu składać wolno ofiary. — Widząc stałość Juliana i niesprawiedliwe dręczenie go, syn starosty Celzjusz, nawrócił się, i został z nim razem uwięziony. Strzegło ich 20 żołnierzy, lecz i ci przez Juliana nawróceni z0stali. Stracił głowę starosta i pytał w Rzymie, co ma czynić? Nadszedł rozkaz cesarza, aby wszystkich ukarać śmiercią. Rozniecono ogromny stos, a gdy ogień nie imał się Wyznawców Chrystusa Pana, zostali wszyscy mieczem ścięci 303 r. O Św. Bazylissie jedni mówią, że umarła śmiercią naturalną, inni, że została męczennicą.

 

 

 

Punkty do rozmyślania.

Kto ślubuje czystość Panu Bogu, ten nie ma w prawdzie potomstwa cielesnego, ale przykładem i nauką pozyskiwać może wiele dusz Chrystusowi Panu, i stać się ojcem duchowym mnóstwa nawróconych, podobnie jak Święci Julian i Bazylissa.

— Wyznawaj otwarcie swoją Wiarę; dla zysku ziemskiego nie udawaj, że jesteś liberałem, a Religia jest rzeczą prywatną.

 

 

Modlitwa.

Nieskończony w Łaskawości Boże, Który sługę Swego Juliana napełniłeś umiłowaniem cnót wszelakich, użycz nam tej Łaski, abyśmy idąc za jego przykładem, postępując z cnoty w cnotę, żywot doskonały wiedli. Amen.

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *