14 Października.

Św. Kalikst.

 

 

 

 

Źródło: Żywoty Świętych z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin napisał Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, Honorowy Kap. Bazyliki Lor., 1931r.

 

 

Św. KalikstPo śmierci Papieża Zefiryna, objął rządy Kościoła Kalikst, Rzymianin, 211 r. Ciężki to był urząd w owych czasach, gdyż każdy z Papieży przygotowany był na męczeństwo za Wiarę w Chrystusa Pana. W pierwszych trzech wiekach przeszło 30 Papieży krwią swoją zatwierdziło Religię chrześcijańską. Cesarz Aleksander Sewerus życzliwym był dla Chrześcijan początkowo; między bożkami w pałacu kazał nawet ustawić posąg Chrystusa, mówiąc, że nie wiadomo, Który z tych posągów może mu dopomóc w potrzebie, ale później zmienił swe zdanie, i robił to, do czego namówili go urzędnicy. Cesarz znał osobiście Papieża Kaliksta, podziwiał jego świątobliwość, mądrość i przezorność w zarządzie Kościoła, stawiał go nawet za wzór swoim urzędnikom, aby i oni w podobny sposób dbali o dobro państwa, a na starostów i namiestników dobierali ludzi uczciwych i rozumnych. Korzystał Kalikst z życzliwości cesarza, budował kościoły i gorliwie starał się o rozszerzenie Wiary Chrystusowej. Zdarzyło się, że spłonęła część kapitolu. Kapłani pogańscy urządzili ofiary na przebłaganie zagniewanych bogów, ale podczas modłów wpadł piorun do świątyni, i poraził kapłanów i lud blisko nich stojący. Rozbiegła się reszta z przerażeniem. Poganie twierdzili, że z winy Chrześcijan nieszczęścia spadały na Rzym, poczęli więc napadać na wyznawców Chrystusa Pana, niszczyć ich domy i dokuczać im w rozmaity sposób. – Senator Palmacjusz wyjednał pozwolenie u cesarza, uwięzienia Papieża. Gdy miał wyruszyć na poszukiwania, pytał o wróżbę Westalki. Ta powiedziała mu, że Bóg Chrześcijan jest najmocniejszym ze wszystkich bogów i srogo ukarze grzeszny Rzym. Wtedy Palmacjusz zamiast uwięzić Kaliksta, padł mu do nóg, i prosił o naukę i Chrzest Święty. – Oskarżono go przed cesarzem, że został Chrześcijaninem. Sewer oddał go w niewolę Symplicjuszowi, ale Palmacjusz nawrócił Symplicjusza i cały jego dom, razem 68 osób. Gdy się o tym poganie dowiedzieli, napadli na dom Symplicjusza zamordowali go z całą rodziną, a także i Palmacjusza. Papież pochował pobitych w katakumbach Św. Sebastiana. Wzburzono wreszcie pogan przeciw Kalikstowi. Gdy klęczał na modlitwie wpadł tłum do izby, porwał Papieża, rzucił do studni i rzucał nań tak długo kamienie, aż ducha wyzionął 226 r. Do dziś dnia widzieć można w Rzymie tę studnię.

 

 

Punkty do rozmyślania.

Św. Kalikst dużo poświęcał czasu na modlitwę i rozmyślanie, ale przy tym ustawicznie pracował nad rozwojem Kościoła Świętego, nauczając wiernych, nawracając pogan, udzielając Świętych Sakramentów, pilnując budowy cmentarzy i kościołów. Nawet poganie podziwiali jego prace i pobożność.

Podobnie i ty modlitwą przeplataj pracę. Jak ptak do lotu, tak człowiek do pracy jest stworzony (por. Job).

„Kto nie pracuje ten i jeść nie powinien” (2 Tes. 3).

Człowiek pracowity i pobożny czerstwym cieszy się zdrowiem, ma szacunek u ludzi, posiada dostateczne środki do życia, nigdy się nie nudzi, i nie ma czasu zaprzątać się złymi myślami. Jest szczęśliwym i zadowolonym o ile na świecie szczęśliwym być można.

 

 

Modlitwa.

Boże, Który nas widzisz upadających pod brzemieniem słabości naszych, racz nas miłosiernie przez przykłady Świętych Twoich przywieść do Miłości Twojej. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *