13 LUTY

ŚW. KATARZYNA RICCI.

 

 

Źródło: Żywoty Świętych z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin napisał Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, Honorowy Kap. Bazyliki Lor., 1931r.

 

 

Św. Katarzyna z RicciZe szlacheckiej pochodziła rodziny włoskiej, zamieszkałej we Florencji. Wcześnie pragnęła poświęcić się na usługi Panu Bogu w zakonie Dominikanek, ale nie mogła otrzymać zezwolenia rodziców. Nareszcie otrzymała je w r. 1535, gdy miała 13 lat wieku. — Wkrótce okazało się, że nie było to chwilowe zachcenie, ale prawdziwe powołanie. Katarzyna nie tylko spełniała skrupulatnie przepisy zakonne, ale nadto z własnej woli umartwiała się. Sypiała krótko, resztę czasu poświęcając modlitwie. Postami umartwiała swe ciało, opasywała się żelaznym łańcuchem, i często biczowała. Rozważała codziennie Mękę Pańską, dziękując Chrystusowi Panu za jego ofiarę dla ludzkości. Przez lat 12 miewała każdy piątek zachwycenia, i doznawała wówczas wielkich cierpień. Wreszcie otrzymała tę Łaskę, że na ciele jej wystąpiły blizny takie, jakie Chrystus Pan otrzymał w czasie ukrzyżowania, na głowie zaś znaki z cierniowej korony. — Miała wielkie miłosierdzie dla dusz w Czyśćcu cierpiących, dlatego modliła się za nie, prosząc, aby Pan Bóg raczył skrócić ich cierpienia. Prosiła nawet Pana Boga, aby na nią zsyłał cierpienia, przez które mogłaby ulżyć duszom w Czyśćcu. Wiele też dusz objawiło się jej, dziękując za modlitwy i pobożne uczynki, przez które uzyskali uwolnienie z Czyśćca. – Mając lat 25 była już obraną na mistrzynię nowicjuszek, a później złożono w jej ręce przełożeństwo klasztoru, i godność tę piastowała aż do śmierci. Choć żyła w klasztorze, ale czyniła dużo dobrego ludziom na świecie, gdy udawali się do niej po radę osobiście lub listownie. Wielka też miała pieczę o chorych, starając się ulżyć ich cierpieniom. — Gdy raz rozmyślała Mękę Pańską u krzyża usłyszała następne zapewnienie: — Modlitwami twymi i sióstr twoich, łagodzisz Gniew Mój Sprawiedliwy, którego przyczyną są grzesznicy, i zmuszasz Mnie do Miłosierdzia nich. — Umarła mając lat 67. Ludzie wypraszali sobie u Pana Boga liczne Łaski za jej wstawiennictwem po śmierci, jak dawniej za życia. Klemens XII policzył ją w poczet Błogosławionych uwzględniając liczne cuda, jakie się u grobu jej działy; a w r. 1746 Benedykt XIV zaliczył ją w poczet Świętych: ustanawiając, aby dzień 13 lutego był dniem jej czci poświęcony.

 

 

Punkty do rozmyślania.

Rozważanie Męki Pańskiej przyczynia się wielce do postępu w doskonałości. Pobudza ona człowieka do coraz większej miłości Chrystusa Pana, Który dla naszego zbawienia tak wiele przecierpiał z Własnej Woli i Chęci.

Uczy nas znosić cierpliwie rozmaite cierpienia, jakimi doświadcza nas Pan Bóg w tym życiu.

Rozważaj i ty Mękę Chrystusową, i porównuj swoje cierpienia z Jego Cierpieniami. Rumień się ze wstydu, że tak mało chcesz cierpieć dla Chrystusa Pana, a On tak wiele cierpiał ciebie.

 

 

Modlitwa.

O Panie Jezu Chryste, Któryś Świętą Katarzynę zapalił Miłością ku Sobie, i napełniał ją pociechami, podczas rozważania Twej Bolesnej Męki Krzyżowej, użycz nam sił za jej przyczyną, abyśmy Tajemnice Męki Twej rozważali, i z tego rozmyślania duchowny pożytek odnieśli. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2024