25 Listopada.

Św. Katarzyna.

 

 

 

 

Źródło: Żywoty Świętych z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin napisał Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, Honorowy Kap. Bazyliki Lor., 1931r.

 

 

Św. KatarzynaPatronka filozofów, kołodziei i młynarzy z książęcego pochodziła domu. Wykształcona w naukach świeckich i duchownych, wcześnie ślubowała Chrystusowi Panu czystość duszy i ciała, jego sobie obierając za oblubieńca. Przybył do Aleksandrii cesarz Maksymin i zarządził olbrzymią uroczystość na cześć pogańskich bożków. Wszyscy mieli mu składać ofiary, oporni zaś skazani byli na śmierć. Usłyszawszy o tym rozkazie Katarzyna, poszła z gronem dziewic do cesarza, i przedstawiła mu w słowach wymownych nie rozum składania ofiar bożkom, i okrutny wyrok na Chrześcijan. Cesarz nie wiedział co odpowiedzieć mądrej dziewicy. Zwołał wielu uczonych i kazał im rozprawiać z Katarzyną. Mędrcy pogańscy przekonani jej wywodami powiedzieli cesarzowi, że słuszność jest po stronie dziewicy, i że oni sami przyjmą Religię Chrześcijańską. Rozgniewany cesarz kazał wszystkich spalić na stosie. Starał się Maxymin obietnicami nakłonić ją do porzucenia Chrystusa Pana. Chciał ją nawet pojąć w małżeństwo. Lecz Katarzyna powiedziała, że za mąż nie wyjdzie, gdyż dziewictwo swoje poświęciła Chrystusowi. Wówczas Maksymin kazał ją przez dwie godzin siec biczami, a następnie wrzucić do więzienia. Odwiedziła ją w więzieniu żona cesarza Augusta i hetman Porfirjusz z 200 rycerzami, żałując dziewicy i namawiając do posłuszeństwa cesarzowi. Tak wymownie zalecała im Wiarę Chrystusową, że się wszyscy nawrócili. Usłyszawszy o tym cesarz, kazał wszystkich ściąć. Następnie wyprowadzono Katarzynę, dla której okrutnik nową wymyślił męczarnię. Kazał jej kości łamać kołem nabitym ostrymi nożami. Modliła się Katarzyna i zrobiła Znak Krzyża Świętego, a oto rozkruszyło się koło. Widząc to obecni uwierzyli w Chrystusa Pana. Szalony z gniewu cesarz kazał Katarzynę i nowych Wyznawców ściąć mieczem. Stało się to 25 listopada 307r. Podanie mówi, że ciało Świętej Katarzyny zanieśli Aniołowie na górę Synaj i tam pogrzebali.

 

 

Punkty do rozmyślania.

Gdzie chodzi o wyznanie Wiary Chrystusa Pana i cnotę, tam ustąpić powinna bojaźń kar i obietnice nagród ludzkich.

Krótki jest ucisk i krótka jest radość na ziemi, a wieczną jest kara lub nagroda w Niebie.

Dobrze postąpiła Katarzyna, mówiąc cesarzowi: Darami mnie nie ujmiesz, śmiercią nie zastraszysz, bo gdy mi życie weźmiesz, już mi nic więcej złego nie będziesz mógł uczynić. Nie bójcie się tych którzy zabijają ciało, a duszy zabić nie mogą. (Mat. 10).

 

 

Modlitwa.

Boże, Który na górze Synaj Prawa Mojżeszowi dałeś, i na tymże miejscu przez Świętych Aniołów Twoich ciało Błogosławionej Katarzyny Panny i Męczenniczki Twojej cudownie złożyć kazałeś, dozwól prosimy, abyśmy za Jej zasługami i wstawieniem się doszli do tej wyżyny, Którą jest Chrystus. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023