4 MARCA

ŚW. KAZIMIERZ, KRÓLEWICZ.

 

 

Źródło: Żywoty Świętych z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin napisał Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, Honorowy Kap. Bazyliki Lor., 1931r.

 

 

Św. Kaźmierz synem był Kazimierza III Jagiellończyka, króla polskiego, i Elżbiety córki Alberta cesarza. Historyk Kromer pisze, że Elżbieta była najpobożniejsza królowa w XV stuleciu, nie więc dziwnego, że świątobliwie wychowała swe dzieci, a szczególniej Kaźmierza, który urodził się w Krakowie 1458. — Nad wiek swój poważny, unikał płochych zabaw młodzieńczych, za jedyną uciechę poczytując długie modlitwy przed ołtarzami w kościele, — Szczególniejsze miał nabożeństwo do Najświętszej Panny Maryi, którą nazywał „najdroższą Matką”. Ułożył na Jej cześć hymn, który co dnia odmawiał, i na piersiach do trumny włożyć sobie kazał. Zaczyna się od słów: Póki żyję — niech Maryę — co dzień wielbi ma dusza. — Niech pamięta — na Jej święta, — Jej Życiem niech się wzrusza. — Gdy Mękę Pańską rozmyślał, lub Krzyż zobaczył, rozpływał się w łzach serdecznych. — Kiedy Czesi i Węgrzy zapraszali go na swój tron, rzekł, że ziemską koronę za nic ceni, a wzdycha jedynie do niebieskiej. Uległ jednak natarczywym naleganiom, i wyjechał do Węgier. Gdy się jednak dowiedział, że walkę trzeba toczyć z przeciwną partią, nie chciał krwi rozlewu, i wrócił do Krakowa.— Pod książęcymi szatami ostrą nosił włosiennicę, a choć miał miękkie łoże puchowe, sypiał na twardej podłodze. W nocy obchodził kościoły i modlił się, często krzyżem leżąc przed Najświętszym Sakramentem. Uczynił ślub dozgonnej czystości i statecznie unikał wszelakich pokus, które zagrażały anielskiej cnocie. — Odwiedzał rozmaite miasta królestwa pilnie badając czy ludzie nie doznają krzywd od urzędników, czy mają dostateczną ilość kościołów i szkół, i opiekę przed kacerzami. — W Wilnie ciężko, zachorował, a gdy mu na lekarstwo małżeństwo radzili, zgromił lekarzy, przenosząc śmierć przedwczesną, nad złamanie ślubu czystości. Krzyż Chrystusa do serca przyciskając i polecając się Najświętszej Pannie Maryi oddał Panu Bogu ducha dnia 4 marca 1484 r., mając lat 25. Po śmierci wsławił go Pan Bóg wielu cudami, na podstawie których Papież Leon X. kanonizował go 1521 r. Obrał go Patronem Polski i Litwy, oraz Patronem młodzieży, Klemens VIII.

 

 

Punkty do rozmyślania.

Czyści sercem jaśnieją między grzesznikami, jako kwiat polny i lilia padolna, mówi Św. Bernard. — W nagrodę za zachowanie czystości Chrystus Pan przemieni ciało nasze i uczyni podobnym Ciału Jasności Swojej. (Paweł Św.). — Starajmyż się o te dwie cnoty, o pokorę i czystość, a naśladując Św. Kaźmierza, wypuścimy jako lilia i kwitnąć będziemy na wieki przed Panem.

 

 

Modlitwa.

Zbawicielu nasz! Któryś Św. Kaźmierza pośród dostatków niezmazanym od grzechu zachował, i wśród majestatu królewskiego pokorą i pokutą jaśnieć mu dozwolił, daj nam prosimy Cię, abyśmy niewinność jego anielską naśladowali, Najświętszą Pannę Maryę, jako on pobożnie wychwalali, a gardząc ziemską chwałą do Niebieskiej Ojczyzny wzdychali. Amen.

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *