15 marca

Św. Klemens Maria Dworzak

 

 

Źródło: Żywoty Świętych z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin napisał Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, Honorowy Kap. Bazyliki Lor., 1931r.

 

 

Św. Klemens DworzakKlemens Maria Dworzak, czyli Hofbauer, chociaż cudzoziemiec, zalicza się jednak do Polskich Patronów z tego powodu, że w Warszawie długi czas z pożytkiem pracował, i wielce życzliwym był dla Polaków, Urodzony 1751 roku w Tasswiz na Morawie, otrzymał na Chrzcie Świętym imię Jan. Rodzice pobożnie i skromnie wychowali syna, wpajając w niego tę mądrą zasadę, że uczciwość i praca więcej podobają się Panu Bogu, niż majątki i dostojeństwa. — Już od młodości miał Janek szczególniejsze nabożeństwo do Najświętszej Panny Maryi, i każdego dnia na Jej cześć cały odmawiał Różaniec. Nauki odprawiał w Wiedniu i w tym czasie odprawił pieszo dwukrotnie pielgrzymkę do Rzymu. W r. 1784 wstąpił do Zgromadzenia OO. Redemptorystów, czyli Liguori’anów, które założył Św. Alfons Liguori, Doktor Kościoła. — W Zakonie otrzymał imię Klemens Maria i pod tym imieniem znanym jest i czczonym w Kościele Katolickim. Św. Alfons widząc wielką świątobliwość i gorliwość o Chwałę Bożą Klemensa Marii przepowiedział, że będzie on narzędziem Chwały Bożej w krajach północnych. Jakoż ziściła się przepowiednia. Gdy został wyświęcony na kapłana, wysłali go przełożeni jako misjonarza do Warszawy. Tutaj kazaniami i przykładnym życiem wiele dobrego zdziałał dla Polaków. Wkrótce zbudował w Warszawie dom misyjny, do którego garnęło się wiele polskiej młodzieży. Wybrany generalnym wikarym całego zgromadzenia, starał się usilnie o rozszerzenie Redemptorystów na północy. Pan Bóg błogosławił jego usiłowaniom, gdyż założył kilka klasztorów w Niemczech i Szwajcarii. — W r. 1808 wypędzony z Warszawy, przeniósł się do Wiednia, gdzie pracował gorliwie na kazalnicy i w konfesjonale. Do dziś wspominają wiedeńczycy o jego litościwym sercu dla ubogich i chorych, i o licznych nawróceniach błędnowierców. — Umarł 15 marca 1820 r, a Pan Bóg wsławił go wielu cudami po śmierci. Leon XIII zaliczył go w poczet Błogosławionych 1888 r., a Pius X. w poczet Świętych 1909 roku. Był apostołem Czechów, Polaków i Niemców.

 

 

Punkty do rozmyślania.

Św. Klemens Maria często powtarzał to ważne upomnienie wiernym: — Pamiętajcie o tym dobrze, że kapłani są opowiadaczami Ewangelii i szafarzami Świętych Sakramentów. Przez ich ręce spływa na lud Łaska i zbawienie.

Proście zatem gorąco Pana Zastępów, aby zsyłał powołania kapłańskie w serca młodzieży, aby nigdy nie brakło kapłanów, którzy są największymi dobroczyńcami dla każdego narodu i dla każdego człowieka. Szanujcie wreszcie kapłanów, gdyż Chrystus Pan powiedział: — Kto was (kapłanów) słucha, Mnie słucha, kto wami (kapłanami) gardzi, Mną gardzi.

 

 

Modlitwa.

Daj nam, o Panie, tę Łaskę, za przyczyną Św. Klemensa Marii, abyśmy zwyciężyli wszelakie przeszkody stojące nam na drodze do zbawienia, a żyjąc według przepisów Wiary Świętej odnieśli tryumf nad światem, czartem i ciałem, Obyśmy pożytecznie pracowali dla swego Narodu i dla Kościoła Katolickiego, Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023