23 Listopada.

Św. Klemens.

 

 

 

 

Źródło: Żywoty Świętych z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin napisał Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, Honorowy Kap. Bazyliki Lor., 1931r.

 

 

Św. KlemensŚw. Klemens uczniem był Świętych Piotra i Pawła w Rzymie. Św. Pawłowi towarzyszył w podróżach, i pomagał opowiadać Ewangelię. Łagodnością swą umiał pociągać i nawracać pogan. — Trzech papieży zginęło śmiercią męczeńską; on w 91 r. wybrany papieżem, wiedział, że czeka go los poprzedników. Mimo to przejęty gorącą miłością Pana Boga i ludzi, wziął na swe barki trudny urząd, i gorliwie zajął się sprawami Kościoła. — Podzielił Rzym na 7 okręgów, i w każdym ustanowił notariusza, aby spisywał cierpienia prześladowanych za Wiarę. Te dzieje męczeńskie odczytywano na zebraniach Chrześcijan dla nauki i zachęty wiernych. Wysyłał też misjonarzy w obce kraje, aby tam głosili Naukę Chrystusa Pana. — Pod rządami Klemensa rósł Kościół widocznie. Żydzi buntowali cesarza Trajana, że Klemens zakłada nowe państwo w jego państwie. Dał posłuch donosom Trajan, i chcąc się pozbyć rywala, wysłał Klemensa na wygnanie do Cherzonezu (Krym), gdzie pracować musiał ciężko z wygnanymi poprzednio Chrześcijanami w kamieniołomach marmurowych. Czcigodny starzec nie szemrał, o ile starczyły mu siły pracował, zachęcał Chrześcijan do wytrwałości w Wierze, a pogan nawracał. Nie mieli robotnicy wody do picia, więc udali się z prośbą do Klemensa. Ten błagał Pana Boga o pomoc, i wśród skał okazało się źródło wody. Widząc ten cud poganie coraz liczniej poczęli się nawracać. Wskutek tego oskarżyli Klemensa kapłani pogańscy w Rzymie, że nie przestaje budować nowego państwa w państwie rzymskim. Trajan wysłał do Cherzonezu nowego namiestnika z poleceniem, aby Klemensa śmiercią ukarał, a Chrześcijan zmusił do powrotu do pogaństwa. Namiestnik okuł Klemensa w kajdany, wywiózł go na morze, uwiązał mu kotwicę u szyi i rzucił go do wody 23 listopada 100 r. Błagali Chrześcijanie Pana Boga o relikwie Św. Klemensa. Cofnęło się morze, zabrali je ze czcią i ukryli. Święci Cyryl i Metody, gdy w r. 870 opowiadali Ewangelię w kraju nadwołżańskim, w Kozarii, żydom i muzułmanom, uwieźli je z Krymu i zanieśli do Rzymu, gdzie zbudowano dla nich osobny kościół.

 

 

Wyjątki z pism Św. Klemensa.

Noc idzie na spoczynek, a dzień powstaje. Podobnie umrzeć musimy, jeżeli chcemy zmartwychwstać.

Miłość Chrystusa Pana ułatwia nam miłość Pana Boga. Ona czyni nas doskonałymi i jednoczy nas z Panem Bogiem.

Zbliżmy się do Pana Boga w pokorze; wznośmy ku Niemu dłonie czyste i niepokalane, i miłujmy całym sercem naszego Ojca, Który uczynił nas cząstką wybranych Swoich.

 

 

Modlitwa.

Boże, Który corocznie nową radością nas uweselasz w uroczystość Świętego Klemensa, Twego Męczennika i Papieża, spraw miłosiernie, niech czcząc jego narodzenie dla Nieba, naśladujemy stałość, z jaką poniósł męczeństwo. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *