27 Września.

Św. Kosmas i Damian.

 

 

 

 

Źródło: Żywoty Świętych z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin napisał Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, Honorowy Kap. Bazyliki Lor., 1931r.

 

 

ŚŚ. Kosma i DamianPatronami gorącej Arabii są dwaj bracia rodzeni: Kosmas i Damian. Synami byli bogatych rodziców, zamieszkałych w Arabii, i od młodości w Religii Chrześcijańskiej wychowani. Obydwaj poświęcili się sztuce lekarskiej, a nabrawszy w niej potrzebnej biegłości, używali jej jako skutecznego środka do nawracania pogan. Leczyli wszystkich za darmo, a gdy polepszyło się choremu, wtedy była dobra sposobność do zaznajomienia go z Prawdami Religii Chrześcijańskiej. W ten sposób wiele dusz pogańskich pozyskali Chrystusowi. – Za czasów cesarza Dioklecjana obchodzili rozmaite prowincje państwa rzymskiego, lecząc chorych i nawracając ich do Wiary Chrześcijańskiej. – Dłuższy czas zamieszkali w Egei, w małej Azji, lecząc jak zwykle bezpłatnie, i nawracając pogan do Wiary Chrześcijańskiej. Liczba wiernych z każdym rokiem stawała się coraz większą, czym wzbudzili nienawiść ku sobie pogańskich kapłanów. Ci oskarżyli przed starostą Lizjaszem braci lekarzy jako buntowników, którzy odwodzą lud od religii państwowej. Lizjasz kazał ich pojmać, bić i morzyć głodem w więzieniu, aby ich zmusić do złożenia ofiar bożkom. Gdy jednak statecznie trwali przy swej Religii, skazał ich na śmierć przez utopienie w morzu. Związanych zrzucono z wysokiej skały w przepastne głębiny. Ale bałwany morskie nie chciały niewinnych ofiar, i wyrzuciły obydwu braci na brzeg wolnych od sznurów. Prosił ich starosta, aby go nauczyli owych czarów, którym zawdzięczają życie. ,,Krzyż Chrystusa, oto czary nasze” – odpowiedzieli. Rozniecono ogień i rzuczono na stos obydwu braci, aliści od Znaku Krzyża Św. zagasły płomienie. Wtedy Lizjasz kazał ich ukamienować, lecz i kamienie nie uczyniły im szkody odbijając się niby od muru. Wtedy kazał ich ściąć 27 września 287r. U grobu umęczonych braci, wypraszali sobie ludzie wiele Łask. W Rzymie zbudowano wspaniały kościół pod ich wezwaniem.

 

 

Punkty do rozmyślania.

Kościół Katolicki nazywa się powszechnym dlatego, że rozszerzony jest na całej kuli ziemskiej, że wśród wszystkich narodów posiada wyznawców.

Jest on tym niewodem, który zapuszczony w morze, gromadzi wszelkiego rodzaju ryby (Mat. 13); jest owym ziarnkiem gorczycznym, które choć najmniejsze ze wszego nasienia, ale kiedy urośnie, większe jest ze wszech jarzyn i stawa się drzewem, tak iż przychodzą ptacy niebiescy, i mieszkają na gałązkach jego (Mat. 13.)

Powie kto, że sekty heretyckie znajdują się także we wszystkich częściach świata. Prawda, ale kąkol także w każdej pszenicy się znajdzie… A potem każda sekta w co innego wierzy, i o żadnej powiedzieć nie można, że jest powszechną.

 

 

Modlitwa.

Wszechmogący Boże, Który Kosmę i Damiana palmą męczeńską ozdobiłeś, abyśmy nowych przyczyńców mieli w Niebie, spraw prosimy Cię, niechaj doznamy opieki tych Świętych Braci, których męstwu dzisiaj cześć oddajemy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023