15 Grudnia.

ŚW. KRYSTYNA.

 

 

 

 

Źródło: Żywoty Świętych z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin napisał Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, Honorowy Kap. Bazyliki Lor., 1931r.

 

 

Św. KrystynaWychowana w Wierze Chrześcijańskiej, porwana przez rozbójników morskich, sprzedaną została Krystyna w niewolę księciu Iberii, położonej nad morzem Czarnym. Wśród pogańskiego ludu dzikiego, ciężkim był los chrześcijańskiej dziewicy. Obchodzono się z nią srogo, zaprzęgano do ciężkiej pracy, a żywiono nędznie. Przykrości wszelakie znosiła w milczeniu Krystyna, czerpiąc moc i siłę w modlitwie. W obyczajach czysta i skromna, podziwem była dla pogan, którzy nie rozumieli jej pokory i cichości, gdy była bitą i poniewieraną; wstrzemięźliwości, gdy trafiała się sposobność wyjścia za mąż. Chrześcijanka jestem – objaśniała ich Krystyna – a Religia moja nakazuje mi cnotę posłuszeństwa nawet złym przełożonym, a zaleca cnotę czystości, jako miłą Panu Bogu i Aniołom. – Zwolna poganie poczęli szanować Krystynę, schodzili się do niej, i słuchali nauk o Prawdziwym Panu Bogu. Ochotna i usłużna opiekowała się chorymi i biedniejszymi od siebie. Przyniosła raz matka chore dziecię, i prosiła Krystyny, aby mu dopomogła. „Nie jestem lekarką, rzekła, ale może mu Chrystus dopomoże”. Modliła się, i dziecię odzyskało zdrowie.

Usłyszawszy o tym królowa, która sama była chora i chorego miała syna, kazała się wieść do Chrześcijanki, i prosiła ją o pomoc. Na modły Krystyny wrócił Pan Bóg zdrowie królowej i jej synowi. Król z wdzięczności ofiarował jej wolność i bogactwo, ale świątobliwa dziewica podziękowała za pieniądze, a prosiła króla, aby z ludem swoim przyjął Wiarę Tego Pana Boga, od Którego doznał pomocy.

Sprowadzono z Konstantynopola kapłanów, którzy ochrzcili rodzinę królewską i cały naród iberyjski. Wśród nawróconych Iberów żyła długo Krystyna, przykładem swym ucząc ich pobożności i cnoty. Zmarła 392 r. wsławiona cudami za życia i po śmierci.

 

 

Punkty do rozmyślania.

Piękne słowa wzruszają, ale przykłady pociągają za sobą ludzi, mówi przysłowie.

Świat został nawrócony nie tylko przez nauki Apostołów, ale i przez przykład cnotliwego Ich życia.

Święta Krystyna przykładem swym pociągała ludzi ku sobie, potem ich nauczała.

Więcej znaczy jeden dobry przykład, jak setki pięknych słów. Staraj się słowa poprzeć zawsze dobrymi czynami.

Tak niechaj świeci światłość wasza przed ludźmi, aby widzieli uczynki wasze dobre, i chwalili Ojca naszego, Który jest to Niebiesiech” (Mat. 5).

 

 

Modlitwa.

Święta Krystyno, jaśniejąca anielską czystością, a wśród ucisków wierna Chrystusowi! Wyproś nam u Boga tę Łaskę, abyśmy zwyciężali wszelakie pokusy do grzechu, a w Miłości Bożej wzrastając, wysłużyli sobie oglądanie Boga w Niebiosach. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023