24 LUTY

ŚW. MACIEJ, APOSTOŁ.

 

 

Źródło: Żywoty Świętych z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin napisał Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, Honorowy Kap. Bazyliki Lor., 1931r.

 

Św. Maciej ApostołChrystus Pan odchodząc z tego świata, rządy Kościoła oddał w ręce Apostołów, nad którymi Głową ustanowił Św. Piotra, któremu polecił paść baranki i owieczki. — Po samobójczej śmierci zdrajcy Judasza, zwołał Św. Piotr wiernych braci, i polecił im, aby z Uczniów wybrali na miejsce jego jednego Apostoła. Potrzeba z tych mężów, którzy się z nami schodzili przez wszystek czas, aby jeden z nich był z nami świadkiem Zmartwychwstania Pana Jezusa. I postanowili dwu, Józefa, którego zwą Barnabaszem i Macieja. A modląc się mówili: — Ty, Panie, który znasz serce wszystkich, ukaż, któregoś obrał z tych dwu jednego. I dali im losy, i padł na Macieja, i policzon jest z jedenaścią Apostołów” (Dz. Ap. I). — Maciej był z pokolenia Judy, urodził się w Betlejem, należał do pierwszych Uczniów Chrystusa Pana, i świadkiem był Jego nauk, Cudów i Zmartwychwstania. Kiedy w Dzień Zielonych Świątek razem z innymi Apostołami otrzymał Ducha Świętego, głosił Ewangelię najpierw w Palestynie, swym ziomkom, potem w Etiopii, Kapadocji i Macedonii, gdzie pozyskał wielu wyznawców dla Chrystusa Pana. — Klemens Aleksandryjski opowiada, że wiernych zachęcał słowem i przykładem do umartwiania ciała, gdyż z pokusami ciała ustawicznie wojować potrzeba. Nie wystarcza zaś ostrość zewnętrzna, faryzejska, lecz trzeba umartwiać się wewnętrznie, poskramiając w zarodzie złe popędy i namiętności. Gdy wrócił do Palestyny i tu wiele dusz pozyskał Chrystusowi Panu, został z rozkazu arcykapłana Ananiasza uwięziony i stawiony na sąd. Gdy nie chciał zaprzeć się Chrystusa Pana, lecz wyznał Go przyobiecanym przez Proroków Mesjaszem, został skazany na śmierć. Przywiązano go do krzyża i poczęto kamienować. Nie mogli znieść tak okrutnego widoku rzymianie, którzy obecnymi przy wykonaniu wyroku byli, wydarli Św. Macieja z rąk rozbestwionych żydów, i toporem odcięli mu głowę 24 lutego, 63 r. Głowa Św. Macieja spoczywa w Rzymie w Bazylice Najświętszej Panny Maryi Większej (Maria Maggiore), ciało zaś w Trierze, gdzie je złożono w katedrze z polecenia cesarzowej Św. Heleny. Do Św. Macieja modlimy się przy wyborze stanu.

 

 

Punkty do rozmyślania.

Św. Maciej upominał: Używaj rzeczy tego świata tylko według Woli Bożej, i nie przywiązuj do nich serca. Walcz przeciw ciału, i nie poddawaj się nigdy jego chuciom i pożądliwościom”.

Jeżeli dobrze używasz dóbr tego świata, i nie nadużywasz ich, wtenczas ustrzeżesz się wielu niebezpieczeństw, jakie stoją ci na drodze do zbawienia.

Kto postępuje według rad Św. Macieja może wtedy powiedzieć ze Św. Pawłem: Potykaniem dobrem potykałem się, zawodu dokonałem, wiary dochował. Jest mi więc odłożon wieniec sprawiedliwości, który mi odda Pan, Sędzia Sprawiedliwy”.

 

 

Modlitwa.

O Boże, Któryś Św. Macieja do godności Apostolstwa wyniósł, użycz nam za jego wstawieniem tej Łaski, abyśmy ujarzmiali ciało nasze, i na drodze cnoty wytrwale kroczyli. Amen.

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023