10 Czerwca. 

Św. Małgorzata, królowa Szkocji. 

 

 

Źródło: Żywoty Świętych z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin napisał Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, Honorowy Kap. Bazyliki Lor., 1931r.

 

 

 

 

Św. Małgorzata Szkocka 1Małgorzata, córka Edwarda króla angielskiego, urodziła się 1046 r. Od młodości była dziwnie skromną i pobożną. Gdy pięcioletniej dziewicy pokazała starsza siostra krucyfiks, i pouczała ją co przedstawia, że Chrystus Pan za nas cierpiał i umarł na krzyżu, wówczas rzekła Małgosia: — Mój kochany Zbawicielu, kocham Cię bardzo, żeś cierpiał dla nas, i kochać Cię będę na zawsze. Odtąd modliła się zawsze przed krucyfiksem, a rozmyślanie Męki Pańskiej było jej najulubieńszym nabożeństwem. — Wydana za króla Szkocji, Malkolma, wpływem swoim zachęciła go do pobożności i do kierowania się w życiu bezwzględną sprawiedliwością. Kierując się jej radami, stał się Malkolm z okrutnego i dzikiego, jednym z najlepszych panujących. — Bogobojna królowa, była matką sześciu synów i dwóch córek. Sama uczyła dzieci swe katechizmu i zaprawiała je do robotności. Sama przygotowała ich do częstej Spowiedzi i Komunii Świętej, a gdy szła do kościoła, dzieci iść z nią także musiały. Prowadziła je często przed krzyż i tak do nich mawiała: — Dziatki moje. Pana Boga się bójcie i kochajcie Go z całego serca. — Mając nieco wolnego czasu, haftowała ornaty i kapy, które biednym rozdawała kościołom. Zaprawiała do robót kościelnych dziewczęta szlacheckie, aby i one kiedyś w przyszłości umiały pożyteczną zająć się pracą. i drugich do tego pouczały. Karciła plotkarstwo i obmowę między służbą, a zachęcała do szczerości i pracy. Sama wszystkim najlepszym była przykładem, pracowała, modliła się i umartwiała. Prosiła nadto spowiednika, aby nie zważał na jej godność królewską, ale otwarcie wady jej wytykał, błędy karcił, i prowadził do coraz większej doskonałości. — Aby złagodzić dzikość i usunąć występki Szkotów, starała się, aby w każdej wiosce był kościół i kapłan; zbudowała też kilka klasztorów, przy których zakładała szkoły i szpitale. Codziennie dopuszczała do siebie ubogich, i wspierała hojnie. W Poście i Adwencie 300 biedaków jadało przy jej stole. Słusznie Szkoci uwielbiali swą królowę. i nazywali ją „świętą matką swego kraju”. Przed śmiercią ciężką nawiedziona chorobą, znosiła ją przez sześć miesięcy cierpliwie. Zmarła w 1093 roku, opłakiwana przez cały naród. Papież Innocenty IV policzył ją w poczet Świętych 1261 roku. 

 

 

Punkty do rozmyślania. 

Chrześcijanin powinien umieć z życia rodzinnego zrobić sobie szkołę cnoty i pole do zbierania zasług. — Każdą cnotę można w życiu rodzinnym praktykować.

 Najważniejszą cnotą w życiu rodzinnym jest bojaźń Boża i pobożność. — Rodzice powinny dzieciom dawać dobry przykład. — Dzieci zazwyczaj czynią to. co widzą i słyszą w domu rodzicielskim. — Gdyby matki naśladowały Św. Małgorzatę, mniej byłoby nieszczęśliwych małżeństw, mniej dzieci złych i krnąbrnych. 

 

 

Modlitwa. 

Prosimy Cię, Wszechmogący Boże, abyśmy naśladując Św. Małgorzatę, królowę, miłosiernymi byli dla bliźnich, ofiarnymi dla kościołów, gorącymi w modlitwie, a pilnymi w pełnieniu obowiązków naszego stanu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023