Źródło: O. Jerzy od Św. Józefa, Chleb powszedni. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. Wyd. OO. Karmelitów Bosych Kraków 1959

 

 

 

 

Rozmyślanie. 

Chrystus Pan objawia Św. Małgorzacie Marii Swe Serce:

I. pełne Dobroci,

II. pełne Miłosierdzia.

 

 

„Skosztujcie, a obaczcie, iż słodki jest Pan” — (Ps 34/33/, 9).

 

I. — Ewangelia Święta mówi o Panu Jezusie, że „przeszedł przez Życie dobrze czyniąc”. Dobrym był dla wszystkich, szczególniejszą zaś litość okazywał chorym i pokutującym grzesznikom. Dla nich miał zawsze czas, dobre słowo, a niejednokrotnie Cud uzdrowienia. Mówiono więc o Nim, że „jest Dobry” (Łk 18, 18). Jednego tylko żądał, by Mu za Miłość odpłacano miłością, „ogień przyszedłem rzucić na ziemię, a czegóż chcę, jeno aby zapłonął” (Łk 12, 49).

Niestety, ludzie zajęci zbytnio swymi sprawami, bardzo często za Jego wielką Miłość płacą niewdzięcznością i wzgardą. Św. Małgorzata Maria Alacoque poznawszy, że jest wezwana przez Pana Boga do obrania drogi doskonałości według rad ewangelicznych, natychmiast pomimo trudności ze strony rodziny postanowiła zrezygnować z małżeństwa i wstąpić do Zakonu. „Powiedziałam Chrystusowi Panu, że choćbym miała tysiąckroć stracić swoje życie, nie będę czym innym, tylko zakonnicą” (Autobiografia).

Przejęta żarliwym pragnieniem oddania się zupełnego Panu Jezusowi, pożegnała dom rodzinny i najdroższe osoby z wewnętrznym uniesieniem. Wyzna później w pamiętniku pisanym na rozkaz przełożonych, że „nie wylała wtedy ani jednej łzy”, a „radość tak ją ponosiła, że wołała: „To tutaj Pan Bóg chce mnie widzieć!” (Autobiografia). W Zakonie walczy ze swymi wadami i pracuje bardzo wytrwale nad zdobyciem potrzebnych cnót. Czuje się wewnętrznie zobowiązana do doskonałości i dlatego nie pobłaża żadnej, nawet najmniejszej swojej słabości. Za tę wierność Chrystus Pan udarował Ją objawieniem Swego Serca przepełnionego miłością.

 

II. — Objawienie Bożego Serca było także dla innych szczególnie dla oziębłych i obojętnych, aby ich pobudzić do wiary, miłości i poprawy życia. W objawieniu tym widzimy jakby ponowienie wielkiej prośby o jedność, o którą modlił się Pan Jezus w Wieczerniku, aby wszyscy byli jedno” (Jan 17, 21). Św. Małgorzata Maria zapisuje: „Mój Umiłowany odsłaniając mi Swoje Najświętsze Serce, dał mi w nim odczytać te słowa: „Miłość moja króluje w cierpieniu, triumfuje w pokorze, a raduje się w jedności” (Pisma). Stąd rodziła się w sercu Św. Małgorzaty Marii wielka miłość do Pana Jezusa i pragnienie złączenia się z Nim w Komunii Świętej. „Odczuwałam tak wielki głód, by przyjmować Pana, że nie wiedziałam, co czynić, chyba zaprosić swoje oczy do płaczu” (Pisma).

Miłość Pana Jezusa, pragnienie Jego Obecności, tęsknota za zjednoczeniem odrywała Świętą coraz bardziej od stworzeń. Doświadczenie swe zostawiła dla naszej nauki w słowach: „Oto, duszo moja, przez co możesz uczcić Pana Boga twojego: przez wyrzekanie się samej siebie, przez wyniszczenie się wespół z Panem Jezusem Chrystusem i dla Miłości Jezusa Chrystusa. Znajdziesz wtedy życie w śmierci, słodycz w goryczy, a Pana Boga w nicości. Trzeba bowiem opuścić wszystko, by Go znaleźć. Serce nasze stworzone dla Pana Boga; biada mu więc, jeśli się zadowala czymś mniejszym niż Pan Bóg, albo jeśli dozwala, że inny ogień go pali niż ogień Miłości Bożej” (Pisma).

Przypomnienie tej prawdy było bardzo potrzebne dla świata w wieku XVII-tym kiedy żyła Św. Małgorzata Maria, potrzebne jest także dzisiaj, abyśmy troszcząc się i kłopocząc o bardzo wiele rzeczy, o najważniejszym nie zapomnieli (Łk 10, 41—42).

Modlitwa.

Dziękuję Ci, Najdroższy Zbawicielu, Jezu Chryste, przez Twą wierną Służebnicę Małgorzatę Marię, ukazałeś Swe Serce pełne Miłości. Czujemy się zawstydzeni naszą obojętnością i dlatego z bojaźnią, i ufnością zarazem prosimy, abyś pozwolił nam zbliżyć się do Twego Serca, gdyż pragniemy bardzo zaczerpnąć w Nim żaru Miłości, wierności i odwagi w pełnieniu Woli Bożej. Amen.

Zachęcamy do:

  1. uczczenia Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego ku czci Jej poświęconym: Miesiąc październik poświęcony ku czci Różańca Świętego — dzień 17
  2. uczczenia Świętej Patronki dnia dzisiejszego, Św. Małgorzaty Marii Alacoque: Nabożeństwo ku czci Św. Małgorzaty Marii Alacoque.

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *