17 Października.

Św. Małgorzata Maria Alacoque.

 

 

 

 

Źródło: Żywoty Świętych z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin napisał Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, Honorowy Kap. Bazyliki Lor., 1931r.

 

 

Św. Małgorzata Maria AlacoquePapież Pius IX. powiada w dekrecie beatyfikacyjnym 1864 r., że „Chrystus Pan pragnął, aby Serce Jego Miłością ku ludziom płonące doznawało szczególniejszej czci, więc wybrał Bł. Małgorzatę Alacoque, aby nabożeństwo do Serca Jezusowego w Kościele Świętym zaprowadziła i rozkrzewiła”. Małgorzata Alacoque urodziła się w Burgundii  1657 r. Już od dzieciństwa niezwykłą odznaczała się pobożnością, godzinami modliła się przed Najświętszym Sakramentem lub Obrazem Najświętszej Maryi Panny. – W 8-ym roku oddano ją na wychowanie do klasztoru Klarysek. Przypuszczona do Pierwszej Komunii, z wdzięczności dla Pana Jezusa wyrzekła się zabaw dziecięcych, i czas ten spędzała na modlitwie. Choroba zmusiła ją do powrotu w progi domowe. Ślubowała wtedy wstąpić do klasztoru, jeżeli odzyska zdrowie. Modlitwa jej została wysłuchaną. Odtąd umartwiała się, pościła, nosiła włosiennicę i długie godziny spędzała na modlitwie. W 18-tym roku nagliła ją matka i bracia do zamęścia. Młodzież bogata starała się o jej rękę, jasna uśmiechała się jej przyszłość. Małgorzata pomna na swój ślub namyślała się, zwlekała. Pięć lat trwała zacięta w sercu jej walka. Nareszcie zwyciężyła, i wstąpiła do klasztoru Panien Wizytek w Paray. Doznawała z początku upokorzeń i pogardy ze strony przełożonej, ale dla miłości Pana Jezusa wszystko zniosła, i dla drugich była wzorem pokory, posłuszeństwa i umartwienia. Rozmyślała często Mękę Pańską i klęczała noc całą przed Najświętszym Sakramentem. Wtedy to otrzymała polecenie od Chrystusa Pana, aby cześć do Serca Pana Jezusa rozszerzała po całym świecie. Powiedziała o tym objawieniu spowiednikowi, ks. Colombiere, a ten był pierwszym, który zaczął publicznie czcić Serce Pana Jezusa i Arcybractwo popierał wszelkimi siłami. Z początku opierali mu się ludzie, nazywając je nowością i przesądem, ale po 10 latach przekonali się, że przez nabożeństwo do Serca Pana Jezusa wypraszają sobie wiele Łask u Pana Boga. Jeszcze za życia miała Małgorzata tę pociechę, że nabożeństwo do Serca Jezusa rozszerzyło się po wszystkich wsiach i miastach Francji (a później po całym świecie). Strawiona umartwieniami, modlitwą i chorobami częstymi czuła w 33 roku życia bliski swój koniec. Ściskając Krzyż płakała: „Co za szczęście miłować Pana Boga”. Zmarła 17 października 1690 r. wsławiona po śmierci licznymi cudami.

 

 

Punkty do rozmyślania.

Chrystus Pan okazując Św. Małgorzacie Swe Serce tak rzekł do niej: „Patrz na to Serce, które ludzi umiłowało i niczego więcej nie pragnęło, jak tylko okazać im tę Miłość. Ale zamiast wdzięczności widzę nieraz zimną obojętność, albo lekceważenie. Dlatego żądam, aby pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała przeznaczony został na uroczyste przebłaganie Mego Serca, ażeby w ten dzień komunikowano się i czczono Mnie”.

 

 

Modlitwa.

O Panie Jezu! oddaję Ci serce moje, umieść je w Twoim. W Twoim Sercu chcę oddychać, Twoim Sercem chcę kochać, w Twoim Sercu chcę żyć, nieznany(a) światu, a znany(a) tylko tobie. W tym to Sercu czerpać pragnę ową gorliwą miłość, którą pałać powinno serce moje. W Nim znajdę moc, światło, odwagę i prawdziwą pociechę. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *