25 Kwietnia.

Św. Marek, Ewangelista.

 

 

 

 

Źródło: Żywoty Świętych z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin napisał Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, Honorowy Kap. Bazyliki Lor., 1931r.

 

 

Św. Marek EwangelistaŚw. Marek pochodził z pokolenia Lewi, a nawrócony przez Św. Piotra był jego uczniem i towarzyszem w podróżach misyjnych. Gdy obydwaj przybyli do Rzymu, prosili Marka rzymianie, aby im opisał to, co opowiadał Św. Piotr. Napisał więc Ewangelię, którą zatwierdził Piotr Święty, i polecił czytać po wszystkich kościołach. — Wyświęciwszy go na biskupa wysłał Św. Piotr Marka do Akwilei w północnych Włoszech, a potem jechać mu kazał do Egiptu nawracać niewiernych. Obszedł Św. Marek Egipt, głosząc Słowo Boże, wreszcie osiadł w Aleksandrii, mieście portowym, gdzie stolicę biskupią założył jeszcze Piotr Święty. — „Tutaj tak wiele pogan nawrócił do Chrystusa Pana, że o jego pracy pisał z uniesieniem Filo, historyk żydów: — „Kwitnący stan kościoła w Aleksandrii równa się kwiecistej łące; gdzie dawniej była pustynia, tam dzisiaj raj się być zdaje. Nie tylko mężowie wiodą życie święte, ale słabe niewiasty, delikatne panienki i zgrzybiali starcy, wznoszą się cnotami ponad wiek swój, i objawiają nadludzką siłę ducha”. — Gdy tak kościół Chrystusowy rozszerzał się w Aleksandrii, pogańscy kapłani postanowili zgubić Św. Marka, jemu przypisując winę, że tak wielu pogan nawrócił. Namówili więc siepaczy, którzy w dzień Wielkanocny podczas Mszy Świętej, napadli zdradliwie na Ewangelistę, związali go i sznur na szyi przywiązawszy. wlekli go po ulicach miasta. Ostre kamienie kawałkami ciało odrywały, a krew znaczyła drogę od kościoła do więzienia. Wrzucony do ciemnicy został pocieszony przez Chrystusa Pana, Który rzekł doń: — „Pokój z tobą, Marku, Mój Ewangelisto”. Jakoż wkrótce pokój wieczny stał się jego pokojem. Nazajutrz 25 kwietnia 68r. wywlekli Świętego na rynek, znieważali i bili go tak długo, aż Panu Bogu ducha oddał. — Ciało jego Chrześcijanie ze czcią pochowali, w r. 815 kupcy weneccy wykupili je i przywieźli do Wenecji. Zbudowali dla Świętej Relikwii wspaniałą bazylikę, i sobie Św. Marka za Patrona państwa. Na herbach weneckich widnieje wszędzie lew Św. Marka. — Św. Marka malują zawsze ze lwem dlatego, że Ewangelię swoją rozpoczął od opowiadania o Św. Janie Chrzcicielu, który jako lew ryczący wstrząsał sumieniami grzeszników, i przygotował dla nauki Chrystusa Pana. — W dniu Św. Marka, odbywa się procesja solenna, która została zaprowadzona w 590 roku przez Grzegorza Wielkiego Papieża, podczas której odśpiewuje się Litanię Większą do Wszystkich Świętych.

 

 

Punkty do rozmyślania.

Św. Marek tak diecezję swoją wykształcił w pobożności i cnocie, że podobną była do łąki kwiecistej, do raju ziemskiego. — Po wsiach, gdzie mieszkało kilkunastu wiernych, poświęcał im domy na modlitwę, gdzie nabożeństwo odprawiali, kazań słuchali i pieśniami chwalili Pana Boga. — Jeżeli w pierwszych wiekach Chrześcijaństwa tak pilnie baczyli Chrześcijanie, aby w każdej wiosce mieli Dom Boży, tymci więcej dzisiaj starać powinniśmy się o to, aby w każdej wiosce była bodaj kaplica, do której by dojeżdżał kapłan na nabożeństwa i katechizację.

 

 

Modlitwa.

O Boże, Któryś Św. Marka na pisarza Ewangelii Świętej wybrać raczył, użycz nam tej Łaski, abyśmy według Nauki zawartej w Ewangelii żyli, w cnotach postępowali, i kiedyś byli uczestnikami tej Chwały, jakiej on zażywa w Niebie. Amen.

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *