22 Lipca.

Św. Maria Magdalena.

 

 

 

 

Źródło: Żywoty Świętych z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin napisał Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, Honorowy Kap. Bazyliki Lor., 1931r.

 

 

Św. Maria MagdalenaJak z wielkiej grzesznicy żal i pokuta wielką uczyniły Świętą, widzimy to na Marii Magdalenie. Urodziła się w Magdali, stąd Magdalena nazwana. Córką była bogatego urzędnika Teofila, a siostrą Św. Łazarza i Św. Marty. Piękność i krewkość uniosły ją, puściła się na lekkomyślne i rozpustne życie po wczesnej śmierci rodziców. Gdy usłyszała kazanie Chrystusa Pana, tknięta Łaską Bożą poprawiła się. Kiedy Pan Jezus był w gościnie u Szymona, weszła podczas biesiady, i wobec gości przypadła do Nóg Zbawicielowi, płacząc wyznała swoje grzechy publicznie. Wtedy to Chrystus Pan widząc szczery jej żal i mocne postanowienie poprawy rzekł: Odpuszczają się tobie grzechy. Wiara twoja zbawiła cię, idź w pokoju (Łuk. 7). Magdalena porzuciła uciechy światowe i w skromnym ubraniu chodziła za Chrystusem Panem słuchać Jego Nauk. Gdy dom jej odwiedził Pan Jezus, Marta krzątała się około potraw, a Magdalena u stóp jego siedząc opłakiwała swe grzechy i słuchała Nauk Zbawiciela. Kiedy umarł brat jej Łazarz, prosiła Pana Jezusa, aby wrócił mu życie, i została prośba jej wysłuchaną. Podczas Męki Chrystusa Pana, szła za nim nieustraszona aż na Kalwarię, razem z Matką Zbawiciela, i była obecną przy złożeniu Go w Grobie. Po Sabacie nakupiła drogich olejków i w niedzielę rano pospieszyła do grobu namaścić Ciało Zbawiciela. Znalazłszy pusty Grób płakała, że jej wzięto Pana. Za swe przywiązanie została nagrodzoną, gdyż po Matce Najświętszej, jej przed innymi okazał się Chrystus Pan w postaci ogrodnika, i wysłał ją w poselstwie do Apostołów z wesołą nowiną, aby im powiedziała o Zmartwychwstaniu Mistrza i o tym, że ma wstąpić do Niebios. Jeszcze i później widziała Magdalena Zbawiciela razem z innymi niewiastami i uczniami, i świadkiem była Jego Wniebowstąpienia. Podanie mówi, że żydzi nie cierpieli Magdaleny dlatego, że odważnie Chrystusa Pana broniła i naukę jego wśród znajomych opowiadała. Wsadzili ją na okręt z bratem Łazarzem, siostrą Martą. połamawszy ster i żagle puścili ich na morze, aby zginęli bez wieści. Ale Pan Bóg zachował ich od śmierci i przywiódł do miasta Marsylii we Francji. Tutaj opowiadali Ewangelię poganom. Św. Łazarz był pierwszym biskupem Marsylii, Św. Marta założyła klasztor żeński, zaś Maria Magdalena udała się na pustynię, gdzie przez lat 30 opłakiwała swe grzechy. Zmarła 22 lipca 74 roku.

 

 

Punkty do rozmyślania.

Pismo Święte upomina: Nie omieszkaj nawrócić się do Pana, a nie odkładaj ode dnia do dnia, nagle bowiem przyjdzie Gniew Jego, a czasu pomsty zgubi cię (Ekl. 5.)

Marii Magdalena, gdy usłyszała upomnienie Zbawiciela nawróciła się. Uczyń podobnie póki czas, póki nie za późno.

 

 

Modlitwa.

Błagamy Cię, Panie, niech nas wspierają zasługi błogosławionej Marii Magdaleny. Modłami jej wzruszony, jak raczyłeś brata jej Łazarza, czwarty dzień w grobie zostającego do życia wskrzesić, tak i nas racz wskrzesić z grobu nałogów grzechowych, i drogą pokuty do zbawienia zaprowadzić wiecznego. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023