29 Września.

Św. Michał, Archanioł.

 

 

 

 

Źródło: Żywoty Świętych z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin napisał Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, Honorowy Kap. Bazyliki Lor., 1931r.

 

 

Św. Michał ArchaniołŚw. Michał należy do grona owych 7 Duchów, którzy najbliżej stoją Tronu Bożego. Jest on Hetmanem Archaniołów, a zasłużył sobie na tę godność zwycięstwem, jakie odniósł nad szatanem. Pismo Święte poucza nas, że jeszcze przed świata stworzeniem Aniołowie nie byli w dobrem wiecznie umocnieni, lecz mieli wolną wolę, którą wysłużyć sobie mogli Królestwo Wieczne. Lecz część aniołów uniosła pycha; ci pod wodzą lucypera chcieli stać się równymi Panu Bogu. Wówczas na czele wiernych Aniołów stanął Św. Michał, i z okrzykiem: Któż jak Bóg?! stoczył z buntownikami wielką walkę na Niebie (Ks. Ap. 1, 12.) I zrzucony jest lucyper do piekieł, i aniołowie jego z nim razem. Od tego czasu stwardnieli w pysze i złości, i na wieki wieków takimi pozostaną bez nadziei poprawy. Dobrzy Aniołowie za swą wierność utwierdzeni zostali w cnocie, iż zgrzeszyć już nie mogą, i nie utracą nigdy Wiecznej Chwały w Niebie. Ów okrzyk zwycięski: „Któż jak Bóg” — co znaczy po hebrajsku „Michael”, stał się odtąd nazwą Hetmana Anielskich Zastępców. W słowach, „Któż jako Bóg”, wypowiedział Św. Michał tę Prawdę, że wszelakie stworzenia, wszystkie bogactwa, siły i doskonałości ludzkie i anielskie, niczym są wobec Pana Boga, że więc nierozumem jest podnosić bunt przeciw Panu Bogu. Jak toczyła się dawnej walka na Niebie, tak toczy się obecnie ta walka na ziemi. Michał Anioł walczy zawzięcie z całą piekieł potęgą, dla Sprawy Bożej, i mieczem swoim osłania duszę naszą i Kościół Chrystusowy przed szatanami pychy i zgorszenia. Św. Michał wreszcie obecnym jest przy Sądzie Pana Boga, i on odważa dobre i złe czyny człowieka, według których otrzymuje nagrodę lub karę. W Starym Zakonie Pan Bóg oddał Św. Michałowi w opiekę państwo Izraelskie. Gdy jednak spełniło ono swą misję z Przyjściem na świat Mesjasza, odtąd stał się Św. Michał Opiekunem Kościoła Świętego Katolickiego. Kiedy część Polski przyłączono do Austrii 1772 roku, i nazwano ją Galicją, wówczas obrano dla niej Św. Michała jako Patrona.

 

 

Punkty do rozmyślania.

Najpierwszym gorszycielem był lucyper, gdyż uwiódł towarzyszów swoich, aby podnieśli bunt przeciwko Stwórcy. Dlatego to diabeł kocha się w zgorszeniu, i stara się zgorszeniem gubić ludzi. Pan Bóg buduje, a szatan burzy. W robocie swej przeklętej posługuje się szatan ludźmi oddanymi sobie. Czego sam dokonać nie może, to przeprowadza przy ich pomocy. Zgorszenie to zaraza, która śmierć duchową szerzy dookoła. Niektórzy zarobkują szerząc zgorszenie złymi pismami, niemoralnymi powieściami, przewrotnymi gazetami; inni starają się być dowcipnymi rozpowiadając nieprzyzwoite żarty, dwuznaczne historyjki itp. Unikaj gorszyciela, bo ten zawsze ma łuk napięty, i każdej chwili gotów wypuścić zatrutą strzałę, jeżeli widzi, że przystęp do ciebie łatwy.

 

 

Modlitwa.

Boże, Który uwielbioną Wolą Swoją Aniołom opiekę nad ludźmi przeznaczyłeś, spraw miłosiernie, niech Ci, co w Niebie Tron Twój otaczają, ochraniają nas tutaj na ziemi. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *