2 Lipca.

Św. Otto, biskup.

 

 

 

 

Źródło: Żywoty Świętych z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin napisał Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, Honorowy Kap. Bazyliki Lor., 1931r.

 

 

Św. Otto biskupApostołem Pomorzan był Św. Otto, urodzony w 1062 r. w Szwabii. Za młodu stracił rodziców, że jednak był pobożnym i zdolnym młodzieńcem, więc ks. proboszcz dopomógł mu do ukończenia nauk. Polska przyjąwszy Chrześcijaństwo i cywilizację z zachodu potrzebowała wielu kapłanów i nauczycieli. Ciągnęli więc z Niemiec młodzi ludzie do polskiego kraju. Między nimi był i Otto. Osiadł w Krakowie, a wyuczywszy się polskiego języka, otworzył prywatną szkołę. Pracę swoją uważał nie jako przedsiębiorstwo, ale jako misję, gdyż biednych uczył darmo, a od bogatszych brał tyle, aby skromnie mógł żyć. Wyświęcony na kapłana, jeszcze gorliwiej poświęcał się swej szkole. Król Władysław Herman uwzględniając naukę i świątobliwość Ottona, powołał go na kapelana nadwornego. Wkrótce starał się cesarz niemiecki Henryk IV. pozyskać go dla swego państwa, i uprosił Papieża, że mianował go biskupem Bambergu. – Na tym stanowisku wysokim rozlicznymi zajaśniał cnotami. Gorliwie pracował w powierzonej sobie Owczarni, fundował szkoły i szpitale wszystkie dochody swoje na to ofiarując. Sam chodził w sukni łatanej, a żywił się jarzynami. Gdy w r. 1121 król Bolesław Krzywousty pogańskie podbił Pomorze, postanowił je ochrzcić. Na apostoła uprosił Św. Ottona. Opowiadał Otto Pomorzanom Ewangelię, i ochrzcił połowę kraju po rzekę Odrę. Pierwszy przystąpił do chrztu książe Warcisław. W Szczecinie wygłosił natchnione kazania i nakłonił lud do obalenia posągów bożków, i zburzenia świątyni krajowej ,,trygława”. Srebrny posąg trygława posłał Otto Papieżowi do Rzymu. Na rynku miasta wystawił kościół Św. Wojciecha, zakazał Pomorzanom wielożeństwa, dzieciobójstwa i powrócił do Bambergu. – W r. 1127 wyruszył Otto powtórnie na Pomorze, nawrócił i ochrzcił drugą jego połowę. Książe Warcisław podbił kraj Lutyków, których znowu Otto nawracał i chrzcił. Król Bolesław i biskup Otto dokonali największego czynu dziejowego znaczenia w XII wieku. Spełniwszy swoją misję, powrócił Otto do Bambergu, gdzie wkrótce zmarł. Na podstawie licznych cudów Papież Klemens III. zaliczył go w grono Świętych 1189 r.

 

 

Punkty do rozmyślania.

Jeden z wielkich Papieży powiedział, że Kościół Święty nie pragnie krwi tj. nie chce nawracać pogan orężem ani też nie chce zmuszać odpadłych od Kościoła Świętego przemocą, aby Doń wrócili.

Hasłem Kościoła Świętego jest miłość i poświęcenie. Opowiada on Ewangelię wśród trudów i przykrości, a kocha bliźnich nadludzką miłością, nie wykluczając heretyków i pogan. Pierwsi Chrześcijanie wzbudzali podziw u pogan, gdyż każdy z nich dzielił się własnością swoją z braćmi, i dla szczęścia ich poświęcał swoje wygody, spokój, stanowisko, a nawet życie.

Król polski Bolesław działając w myśl Kościoła Świętego najpierw podbił pogańskich Pomorzan, potem dopiero wysłał im apostoła, aby miłością i przekonaniem pozyskał ich Chrystusowi Panu.

 

 

Modlitwa.

Przez zasługi, prace i modlitwy, przez prośby i kości patronów i apostołów Słowiańszczyzny, uproś nam u Boga Najświętsza Panno Maryo, Matko Litościwa, odpuszczenie win naszych, abyśmy służąc Ci, Bogu się podobali w życiu i przy zgonie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *