16 marca.

Św. Patryk, Apostoł Irlandii.

 

 

 

 

Źródło: Żywoty Świętych z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin napisał Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, Honorowy Kap. Bazyliki Lor., 1931r.

 

 

Św. PatrykRozmaitymi sposobami prowadzi Pan Bóg do zbawienia jednostki i narody całe. Przykład mamy na Św. Patryku, który w 16 roku życia porwany w ciepłych Włoszech przez rozbójników morskich został sprzedany do niewoli aż w zimnej Irlandii. Tutaj pasąc bydło rozmyślał nad srogością losu. W ojczyźnie opływał w dostatki, a tu znosił głód, nędzę, i cały dzień na zimnie uganiać się musiał za bydłem. Wkrótce w modlitwie znalazł ukojenie, poddał się więc Woli Bożej. Po sześciu latach otrzymał we śnie wskazówkę, że nad brzegiem morza znajduje się okręt z jego ojczyzny. Pobiegł co żywo nad morze i znalazł okręt, który go przywiózł do Włoch, skąd dostał się do ojczystego miasta Bolonii. Kiedy pierwsza radość z odzyskanej wolności minęła, począł się zastanawiać Patryk nad stosunkami wyspy, na której 6 lat przebywał. Irlandczycy byli dotąd pogrążeni w ciemnościach pogaństwa. Gdyby ich do Wiary Pana Chrystusowej nawrócić, można by tyle dusz pozyskać Niebu! W niewoli nauczył się języka Irlandczyków, poznał ich zwyczaje i obyczaje, miał więc ułatwione apostolstwo. Poświęcił się naukom teologicznym, a gdy został wyświęcony na kapłana udał się do Rzymu, i przedstawił Ojcu Świętemu swoje zamysły. Papież Celestyn I. pochwalił pobożne zamiary Patryka, wyświęcił go na biskupa, dodał mu 24 kapłanów, i wyprawił ich w r. 432 na misje do Irlandii. — Ciężką miał w początkach pracę Św. Patryk i zwalczać musiał uprzedzenia i zabobony pogańskie. Ale Patryk wymową swoją umiał przekonać naród o brzydocie pogaństwa. Pan Bóg błogosławił pracy swego wybrańca, gdyż z dniem każdym mnożyły się liczne nawrócenia. Nie tylko po miastach, ale i po wsiach wznosiły się kościoły, klasztory i szkoły. Wkrótce cała wyspa nawróciła się, a pokochała tak Wiarę Katolicką, że jej już nigdy nie porzuciła, pomimo długoletnich usiłowań protestantów, pomimo ucisków, udręczeń i prześladowań, jakie do niedawna od Anglików znosiła. Liczny też wydała zastęp ludzi świątobliwych i męczenników, stąd zowie się „Wyspą Świętych”. — Św. Patryk umarł w r. 493 wsławiony cudami za życia i po śmierci. Nazywają go słusznie apostołem Irlandii. Jemu także przypisują cudowne uwolnienie Irlandii od myszy, szczurów i płazów, które pierw bardzo trapiły mieszkańców.

 

 

PRZEKAŻ 1.5% PODATKU
na rozwój Salveregina. Bóg zapłać
KRS: 0000270261 z celem szczegółowym: Salveregina 19503

 

 

Punkty do rozmyślania.

W pierwszych czasach Chrześcijaństwa mało było kapłanów, więc ludzie świeccy dopomagali im w uczeniu katechizmu, który zawiera zbiór wszystkich Artykułów naszej Wiary. —

Podobnie i dziś Polacy za mało mają kapłanów w stosunku do swych potrzeb duchowych. Każdy więc dorosły powinien spieszyć kapłanom z pomocą, i w otoczeniu swoim uczyć maluczkich Zasad Wiary Świętej. —

Ale kto chce drugich uczyć, ten sam powinien gruntownie znać katechizm, i życiem swoim przykład i zachętę dawać, do wypełnienia jego przepisów.

 

 

Modlitwa.

Wszechmogący Boże, Któryś Irlandczykom dał gorliwego apostoła, Św. Patryka, wzbudź i w narodzie naszym licznych i gorliwych kapłanów, którzy by nas Zasad Wiary Świętej pouczali i prowadzili do zbawienia. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2024