22 Czerwca.

Św. Paulin.

 

 

 

 

Źródło: Żywoty Świętych z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin napisał Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, Honorowy Kap. Bazyliki Lor., 1931r.

 

 

Św. Paulin z NoliOjczyzną tego świętego była Francja. Urodził się w Bordeaux 354 r. Ojciec jego był prefektem miasta, i łożył wiele na kształcenie syna. Ponieważ miał zdolności literackie, posłał go na wyższe studia do Rzymu, gdzie zasłynął jako wyborny mówca i poeta. Pojął w małżeństwo pobożną panienkę Tarazję, i otrzymał wysoki urząd. Ale życie światowe nie podobało się obojgu małżonkom. Poczęli więcej myśleć o swej duszy, niż o rzeczach światowych. Majątek swój hojnie rozdawali ubogim, a sami żyli skromnie i w umartwieniu. Chorych i ubogich nazywali swemi dziećmi, i o nich troszczyli się wyłącznie. Wreszcie Paulin podziękował za urzędy, ćwiczył się w teologii, i w r. 393 na kapłana wyświęcony został. Miał szczególniejsze nabożeństwo do św. Feliksa z Noli, udał się więc ze swą małżonką do południowych Włoch, i tam żył bogobojnie, wspierając ubogich, usługując chorym, a resztę czasu poświęcając modlitwie przy grobie Św. Feliksa. Gdy opróżniło się biskupstwo w Noli, wszyscy jednomyślnie wybrali go biskupem 409 r. Sprawował swój urząd czujnie i wiernie, starając się o potrzeby duszne i cielesne swych owieczek. – Gdy Wandalowie spustoszyli Włochy i ludność w niewolę zwozili, sprzedał Paulin wszystko co miał na wykupno swych diecezjan. Nie starczyło tego jednak. Pewna niewiasta błagała, aby koniecznie dał jej na wykupno syna, który podporą był jej starości. Paulin nic już nie mając, sam oddał się w zamian w niewolę i do Afryki pojechał. Pracował w ogrodach zięcia królewskiego znosząc to upokorzenie dla Chrystusa Pana. Polubił szlachetnego starca dla jego mądrości zięć królewski, a gdy mu koronę przepowiedział, puścił go na wolność wraz z wszystkimi niewolnikami z Noli. Przybył szczęśliwie do swej diecezji, i dalej pracował nad zbawieniem dusz sobie powierzonych. O biednych zawsze pilne miał staranie; za dłużników płacił procenta, a gdy mógł cały dług wyrównał; biednym dziewczętom dawał posagi, aby ułatwić im zamąż pójście; chorym postawił szpital gdzie ich sam codziennie nawiedzał. Zmarł 22 czerwca 431 r. Wsławił go Pan Bóg licznymi cudami po śmierci.

 

 

Punkty do rozmyślania.

Rodzeństwo kochające się, wspomaga się, smuci i weseli razem. Takim kochającym się rodzeństwem są wierni w Chrystusie Panu na ziemi, dusze w Czyśćcu, i Święci w Niebie.

Wszystkie te dzieci Kościoła Katolickiego miłują się wzajemnie i dopomagają sobie, jako członki jednego ciała. Do Świętych w Niebie modlimy się, aby oni wyjednali u Pana Boga potrzebne nam Łaski. Rozważamy ich cnoty i naśladujmy je.

Św. Paulin miał szczególniejsze nabożeństwo do Św. Feliksa, którego cnoty naśladował, czy i ty wybrałeś sobie jakiegoś patrona, którego naśladujesz?

 

 

Modlitwa Św. Paulina.

Do Ciebie się uciekam, o Boże i proszę Cię, przez zasługi Św. Feliksa z Noli, jakoś mnie całe życie wspierał Łaską Swoją za jego przyczyną i bezpiecznym na morzu zachował, tak dopuść, abym szczęśliwie przypłynął do wieczności brzegu. Amen.

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023