30 Czerwca.

Św. Paweł, Apostoł.

 

 

 

 

Źródło: Żywoty Świętych z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin napisał Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, Honorowy Kap. Bazyliki Lor., 1931r.

 

 

Św. Paweł ApostołSzaweł pochodził z pokolenia Beniamina, z rodziców zamożnych, którzy mieli prawa obywateli rzymskich. Był uczniem słynnego profesora Gamaliela, i gorliwym zwolennikiem sekty faryzeuszów. Po Wniebowstąpieniu Chrystusa Pana prześladował Chrześcijan, lecz w drodze do Damaszku nawrócił się, został Chrześcijaninem (zob. 25 stycznia). Zmienił nazwisko swe Szaweł na Paweł, tj. mały, pokorny. Apostołowie udzielili mu święceń biskupich, przyjęli go w swoje grono, jako Apostoła, i wysłali razem z Apostołem Barnabą do Antiochii. Tutaj pracowali rok i oddzielną założyli gminę wiernych, którą dla odróżnienia od innych po raz pierwszy nazwali ,,Chrześcijańską”. Stąd poszli do Likonium, Listry i Cypru, gdzie pozyskali wiele wiernych, i ustanowili nad nimi kapłanów. – Obydwaj brali udział w pierwszym soborze w Jerozolimie, który uwolnił Chrześcijan od obrzezania i innych przepisów mojżeszowych. Z listami pochwalnymi wrócili do Antiochii, gdzie się rozdzielili: Św. Barnaba pojechał na wyspę Cypr, a Paweł wziąwszy sobie za towarzysza Sylę głosił Ewangelię w Syrii i Cylicji, Macedonii i Grecji. W Koryncie mieszkał przez półtora roku w domu Akwili, żyjąc z wyrabiania namiotów. W piątki i soboty chodził do bożnicy żydowskiej i opowiadał żydom, że Mesjasz przepowiedziany już przyszedł. Wielu się nawróciło, inni jednak czyhali na jego życie, więc wrócił do Syrii, był w Galacie, Frygii i zatrzymał się przez dwa lata w Efezie, po czym naznaczył biskupem Tymoteusza, sam zaś puścił się do Cezarei i Jerozolimy. Żydzi ślubowali sobie zabić go; wyratował go z ich szpon starosta, wysyłając do Cezarei. Tu apelował do cesarza, więc wysłano go do Rzymu, gdzie nareszcie odzyskał wolność. Wielką pomocą był Św. Piotrowi w opowiadaniu Ewangelii, i wysłany został przez niego znowu w podróż misyjną do różnych krajów i miast. Za panowania Nerona wrócił do Rzymu i pozyskał wiele dusz Chrystusowi Panu. Za poduszczeniem żydów pojmany, uwięziony był razem ze Św. Piotrem, i tego samego dnia z nim został straconym. Jako obywatelowi rzymskiemu ścięto mu głowę za miastem ,,u Trzech źródeł”. Św. Lucyna ciało jego pochowała w tym miejscu, gdzie stoi bazylika Św. Pawła ,,za murami”, zbudowana pierwotnie 325 r. przez Konstantyna, a w 1840 r. po trzęsieniu ziemi odbudowana.

 

 

Wyjątek z II. listu Św. Pawła Apostoła do Tymoteusza.

Św. Paweł upominając Tymoteusza poucza biskupów i kapłanów, jak pracować powinni nad zbawieniem ludzi:

,,Pracuj jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Żaden służąc żołnierką Bogu, nie wikła się sprawami świeckimi.

A wiedz to, iż będą ludzie samolubni, chciwi, hardzi, pyszni, niewdzięczni, złośnicy, zdrajce, uporni, nadęci. Tych się strzeż! Przepowiadaj im Słowo Boże; nalegaj wczas, nie w czas; karz, proś, łaj z wszelką cierpliwością i nauką. Albowiem przyjdzie czas, gdy zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swych pożądliwości sprowadzą sobie nauczycieli prawiących błyskotliwie. Ale ty czuwaj!”

 

 

Modlitwa.

Boże, Który słowami Świętego Pawła Apostoła pogańskie narody oświeciłeś, racz nam dać uczuć w dniu narodzenia jego do życia wiecznego skutków jego opieki nad nami. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *