5 Października.

Św. Paweł od Krzyża.

 

 

 

 

Źródło: Żywoty Świętych z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin napisał Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, Honorowy Kap. Bazyliki Lor., 1931r.

 

 

Św. Paweł od KrzyżaZałożyciel Zakonu Paulinów, urodził się 1694 r. w Ovade, we Włoszech. Rodzice wychowywali go pobożnie, a chcąc go przyuczyć do umartwienia opowiadali o życiu pustelników. Chłopiec postanowił ich naśladować. Wstawał raniutko, aby przed nauką służyć do Mszy Świętej. Co piątek pościł o chlebie i biczował się. Codziennie mawiał cały Różaniec. Po południu gdy miał wolną chwile, biegł do kościoła i leżał krzyżem przed Najświętszym Sakramentem. Kiedy ukończył szkoły, namawiał go wuj do małżeństwa, obiecując zapisać swój majątek. Zrzekł się spadku Paweł mówiąc, że Ukrzyżowany Zbawiciel jest dlań największym świecie skarbem. – Zamierzał wstąpić do wojska weneckiego, które wyruszało przeciw Turkom. Sądził, że w ten sposób przyczyni się skutecznie do rozszerzania Chrystianizmu. Miał jednak objawienie, że więcej pozyska ludzi dla Chrystusa Pana słowem, niż orężem. Poszedł do Biskupa Aleksandrii i opowiedziawszy mu, że chce poświęcić się pracy misjonarskiej, i wśród ówczesnego społeczeństwa wolnomyślnego szerzyć nabożeństwo do Męki Pańskiej. Biskup pochwalił jego zamiar, dał mu czarny habit z białym krzyżem na piersiach i napisem „Jezus”. Pozwolił mu prawić nauki ludowi i nazwał Pawłem ,,od Krzyża”. Nauk Pawła słuchali ludzie chętnie, rozważali Mękę Chrystusa Pana i poprawiali się. Garnęli się do niego ludzie, którzy mu pomagali w pracy. Zamieszkał z nimi na samotnej górze Argentano, i napisał dla nich Regułę życia. Oprócz trzech ślubów zakonnych, członkowie składali ślub czwarty, obowiązując się pracować na misjach i krzewić nabożeństwo do Męki Pańskiej. Papież Benedykt XIV. zatwierdził tę Regułę 1741 r. dodając od siebie uwagę, że taki Zakon już przed wiekami powinien być założony. Wkrótce Zakon rozszerzył się we Włoszech, w Belgii, Anglii, Ameryce i Azji. Św. Paweł, jako generał Zakonu, zapalał braci do wzniosłego zawodu nie tylko słowem, ale własnym przykładem. Zmarł w październiku 1775 ściskając krzyż w rękach, ów krzyż który ukochał jako największy skarb na świecie.

 

 

Punkty do rozmyślania.

Nie daj Boże, abym się chlubić miał, jedno w Krzyżu Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego mnie świat jest Ukrzyżowan, a ja światu (Św. Paweł Apostoł).

Św. Paweł otrzymał krzyż jako godło i cel swego życia, on stał się dlań drogą, wzorem i pociechą, on jego bogactwem, dziedzictwem i sławą. Patrzył więc w ten krzyż, rozpamiętywał Mękę Zbawiciela, nauczył się cierpieć, i przez cierpienie zyskiwać ludzi dla Pana Boga.

 

Modlitwa.

O chwalebny Św. Pawle! który byłeś wybrany od Boga, abyś rozpamiętywał szczególniej Mękę Syna Jego Jednorodzonego, i rozszerzał po świecie nabożeństwo do Męki Pańskiej za pośrednictwem Zgromadzenia przez ciebie założonego! Wyjednaj nam miłość ku Ukrzyżowanemu, abyśmy Mękę Jego rozpamiętywając, z grzechów naszych powstali. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023