31 Maja.

Św. Petronella.

 

 

Źródło: Żywoty Świętych z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin napisał Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, Honorowy Kap. Bazyliki Lor., 1931r.

 

 

 

 

Św. PetronellaPetronella córką była Św. Piotra Apostoła, i żony jego Perpetuy. Gdy Piotr został uczniem Chrystusa Pana, wówczas i żona jego nawróciła się, i za wspólną zgodą powściągliwość i czystość zachowali. Perpetua słuchała gorliwie Nauk Chrystusa Pana, i niewiasty umacniała w głoszonych przez Niego Zasadach. Wraz z córką pojechała później do Rzymu. Tu znowu oddała się cała na usługi Chrześcijan i poniosła męczeństwo. – Pamięć jej czcimy 4 listopada. Petronella wieczną ślubowała czystość i wstępując w ślady matki, opiekę miała nad nowo nawróconymi niewiastami, ucząc ich Zasad Wiary, pielęgnując w chorobach. Sama jednak przewlekłą została nawiedzoną chorobą, i długie lata leżeć  musiała w łóżku. Zeszli się raz Chrześcijanie do Św. Piotra i pytali go, dlaczego innych chorych leczył Znakiem Krzyża Świętego, córce zaś swojej zdrowia nie przywraca? Dlaczego życzliwość ma dla obcych, a nie okazuje jej dla własnego dziecka? Odpowiedział na to Piotr: „Piękną jest i młodą, więc zesłał Pan Bóg chorobę na nią, aby strażą była czystości, którą Chrystusowi Panu ślubowała; aby była lekarstwem, które ją zabezpieczy przed grzechami tego świata. Niemoc ciała, jest zdrowiem jej duszy. Ma jednak Chrystus Pan Moc i ją uleczyć”. A zwracając się do córki rzekł: „Petronello, w Imię Jezusa wstań, a posłuż gościom!” I wstała Petronella, odzyskała nagle moc w ciele swoim, przyrządzała potrawy, i posługiwała gościom aż do wieczora. A gdy się oni rozeszli, dopadła ją znowu niemoc, i leżeć musiała w łóżku, znosząc cierpliwie dolegliwości swej choroby. Po kilku latach odzyskała znowu zupełne zdrowie, i pracowała gorliwie w Winnicy Pańskiej, posługując chorym, nauczając Religii dziatki, wzmacniając w Wierze chwiejnych i bojaźliwych. – Uroda jej była wielką, więc pożądał ją w małżeństwo bogaty rzymianin Falkus. Odmówiła mu jednak i nie dała się nakłonić do złamania ślubu czystości, ani prośbami ani groźbami. Świątobliwy, a pełen pracy i poświęcenia żywot zakończyła 31 maja 80 r. po Chr. Na jej cześć zbudowano nad jej grobem kościół pod jej wezwaniem.

 

 

Punkty do rozmyślania.

Św. Petronella postanowiła prowadzić życie doskonałe, pracowała więc usilnie nad sobą, aby z dniem każdym udoskonalać się zewnętrznie i wewnętrznie i naśladować Chrystusa Pana. „Jeżeli chcesz być doskonałym, sprzedaj co masz, rozdaj ubogim, a przyjdź i pójdź za Mną” (Łuk. 18), uczy Zbawiciel.

Postęp w doskonałości polega na zmniejszeniu liczby i jakości grzechów i błędów, na zapanowaniu nad zmysłowymi żądzami, na ćwiczeniu się w cnotach odpowiednich stanowi swemu, i na pełnieniu dobrych uczynków. Człowiek nie rodzi się od razu doskonałym, lecz musi, z wolna udoskonalać się, byle tylko ciągle szedł naprzód. Kto nie idzie naprzód, ten się cofa. 

Nieszczęścia, przeciwności, choroby, zsyła Pan Bóg nieraz dlatego, aby nas utrzymać przy cnocie, jak to uczynił zsyłając chorobę na Św. Petronellę. Chciej więc zrozumieć Opatrzność Bożą.

 

 

Modlitwa.

Boże! Który Św. Petronellę, Miłością Twoją płonącą Niebieskimi Łaskami ozdobiłeś, spraw, abyśmy dziś święto jej obchodząc, czystość jej i miłosierdzie naśladowali. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023