29 Czerwca.

Św. Piotr, Apostoł.

 

 

 

 

Źródło: Żywoty Świętych z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin napisał Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, Honorowy Kap. Bazyliki Lor., 1931r.

 

 

Św. Piotr ApostołŚw. Piotr zwał się pierwotnie Szymonem, i był ubogim rybakiem rodem z Betsaidy. Brat jego Andrzej był jednym z uczniów Jana Chrzciciela, a gdy im tenże wskazał Chrystusa Pana jako Mesjasza, pobiegł uradowany do Szymona i przyprowadził go do Zbawiciela. Wtedy Chrystus Pan zmienił imię jego, mówiąc: „Szymonie, synu Janów, odtąd zwać się będziesz Piotr, czyli opoka”. – Został Piotr uczniem Chrystusa Pana, ale zajmował się dalej rybołówstwem. Gdy raz z Andrzejem łapał ryby na morzu Galilejskim, rzekł do nich Chrystus Pan: Pójdźcie za Mną, nauczę was łowić ludzi. A oni opuściwszy wszystko poszli za nim, i odtąd stale towarzyszyli mu wszędzie. Gdy Piotr wyznał swą wiarę, że Chrystus Pan jest Synem Boga Żywego, wtedy ustanowił go Zbawiciel następcą Swoim i przełożonym Apostołów. Ty jesteś Opoka, a na tej Opoce zbuduję Kościół Mój. Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego (Mat. 16). Paś baranki Moje i owieczki Moje (Jan 21). Po Wniebowstąpieniu Pańskim Piotr zarządził wybór Macieja w miejsce Judasza; a po Zesłaniu Ducha Świętego on pierwszy począł opowiadać Ewangelię, i jednym kazaniem trzy tysiące ludzi nawrócił. Nie dał się odstraszyć groźbami wysokiej rady żydowskiej, chociaż go za odważne wyznanie Chrystusa Pana biczować kazano. Miał dar czynienia cudów. Gdy cień jego padał na chorych, bywali uleczeni. W r. 35 poszedł Św. Piotr do Antiochii, gdzie założył stolicę biskupią, po czym przeniósł się do Rzymu, skąd przez lat 25 rządził Kościołem Chrystusa Pana. Neron podjudzany przez żydów począł prześladować Chrześcijan. Uwięziono wtenczas Piotra i Pawła, i zamknięto w więzieniu mamertyńskim. Błagali Chrześcijanie, aby Piotr jako głowa kościoła, ratował się ucieczką dla dobra wiernych. Posłuchał Piotr i uszedł z Rzymu. Spotkał go jednak Chrystus Pan, a zapytany: Panie dokąd idziesz? rzekł: ,,do Rzymu umrzeć po raz drugi na krzyżu”. Zrozumiał Piotr Wolę Bożą; wrócił do Rzymu, i został ukrzyżowanym 29 czerwca 67 r. Wyprosił sobie, aby go obrócili głową do ziemi, gdyż nie godzien umierać jak Chrystus Pan. Ciało jego pochowano na pagórku watykańskim. Na grobie Św. Piotra postawił cesarz Konstanty 325 r. bazylikę, a Papież Mikołaj i Juliusz w XV w. olbrzymi kościół.

 

 

Wyjątki z I. listu Św. Piotra, Apostoła.

Taką jest Wola Boża, abyście dobrze czyniąc usta zatkali głupstwu niemądrych ludzi. Co za chwała, jeżeli grzesząc cierpicie? To jest Łaską u Boga, jeżeli dobrze czyniąc prześladowanie znosicie.

Żony niech będą poddane mężom swoim jako Sara, posłuszna Abrahamowi, nazywając go panem. Niech nie trefią włosów, nie ubierają w strojne szaty, nie obwieszają się złotem. Mężowie słabszemu naczyniu niewieściemu wyrządzajcie uczciwość, jako wspólnym dziedziczkom Łaski żywota. 

 

 

Modlitwa.

Książe Apostołów, Św. Piotrze! Opoko niewzruszona, na której Chrystus zbudował Swój Kościół, uproś mi u Boga, żywą wiarę, mocną nadzieję, miłość doskonałą, wzgardę świata, cierpliwość w przeciwnościach. Amen.

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *