8 Września.

Św. Piotr Klawer.

 

 

 

 

Źródło: Żywoty Świętych z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin napisał Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, Honorowy Kap. Bazyliki Lor., 1931r.

 

 

Św. Piotr KlawerApostoł murzynów, Piotr Klawer, urodził się 1571 r. w Werdy, w Hiszpanii. Skończywszy z odznaczeniem szkoły w Barcelonie, wstąpił do Zakonu Jezuitów. Po skończonym nowicjacie, wysłano go na dalsze nauki na wyspę Minorkę, gdzie zaprzyjaźnił się z Bł. Alfonsem Rodriguezem. Zostawszy kapłanem pojechał na misje do Ameryki, i tam w Nowej Kartaginie, nad zatoką Meksykańską, poświecił się na usługi murzynów, których łapano w Afryce, sprowadzono okrętami do Ameryki, i sprzedawano jak bydło, w niewolę plantatorom. Co roku sprowadzali handlarze przeszło 12 tysięcy niewolników do jednego tylko portu w Nowej Kartaginie. Gdy przybył okręt z niewolnikami do portu, brał Piotr worek z użebranym chlebem i owocami, i rozdzielał go między wygłodniałych. Szedł potem do chorych murzynów, pielęgnował ich i pocieszał, z okrętu przepędzano nieszczęśliwych do ciemnych lochów, gdzie trzymano ich tak długo, dopóki nie sprzedano. Nie było tam ani słomy, ani ławy; sypiali murzyni na ziemi, a pokarm dostawali niedostateczny. Zdrowi z chorymi cisnęli się społem wśród brudów i niechlujstwa, jęcząc i przeklinając świat cały. W lochach tych spełniał dzieło misyjne Piotr Klawer. Wieszał na ścianę obraz przedstawiający Chrystusa Pana Ukrzyżowanego. Obok niego murzyni rozradowani, którzy Chrzest Święty przyjęli, w tyle murzyni proszący o Chrzest Święty. Tłumacząc niewolnikom znaczenie obrazu, wyjaśniał im Prawdy Wiary Świętej, uczył pacierza, i do Chrztu Świętego przygotowywał. Obliczają, że przez lat 40 pracując nieznużenie ochrzcił przeszło 300 tysięcy murzynów. Kiedy uporał się ze zdrowymi, pielęgnował potem chorych, obmywał ich rany trędowate, pocieszał w cierpieniu, i wypraszał rozmaite ulgi. Był dla nich miłosiernym samarytaninem. – W okolicy miasta odwiedzał murzynów po plantacjach, i tam utwierdzał ich w Wierze Świętej przyjętej, spowiadał całymi dniami, i urządzał im nabożeństwa. Dla handlarzy niewygodnym był misjonarz oddany duszą i ciałem murzynom, dokuczali mu więc i skarżyli go przed przełożonymi. Podczas zarazy panującej w mieście pielęgnował chorych z całym poświęceniem, i sam zaraził się. Chorobę straszną znosił lat cierpliwie, wreszcie zmarł 8 września 1654 r. Papież Leon XIII. policzył go w poczet Świętych 1888 r.

 

 

Nauki spisane przez Św. Piotra Klawera.

Chcesz zbawić duszę twoją, spełniaj Wolę Bożą. Im lepiej Ją spełniać będziesz, staniesz się tym doskonalszym. Musisz się jednak wyprzeć własnej woli i miłości, a pamiętać tylko o Chwale Bożej. Bądź posłuszny przełożonym.

Trzymaj na wodzy język; mów mało z ludźmi, a wiele z Panem Bogiem. O innych mów dobrze, o sobie jak najmniej albo wcale nic. Mów zawsze prawdę spokojnie; a przekonasz ludzi. 

 

 

Modlitwa.

Apostole murzynów, Św. Piotrze Klawerze, uproś nam u Boga uwolnienie od największego nieszczęścia to jest od grzechu, a potem od zaraźliwych chorób, którymi Pan, niby biczami chłoszcze winy ludzkie. Niech Twój przykład zapali nas do pracy nad opuszczonymi braćmi naszymi. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023