1 Sierpnia.

Św. Piotr w okowach.

 

 

 

 

Źródło: Żywoty Świętych z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin napisał Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, Honorowy Kap. Bazyliki Lor., 1931r.

 

 

Św. Piotr w okowachKról Herod wiele miał grzechów na swym sumieniu, starał się więc przypodobać żydom, aby nie skarżyli go przed rzymskim cesarzem. Gdy ściąć kazał Jakuba, brata Janowego, cieszyli się żydzi; kazał więc pojmać Piotra Świętego i wrzucić do więzienia, okuć łańcuchami i postawić u drzwi ciemnicy straż czworaką. Radowali się żydzi, że Wódz i Głowa Chrześcijaństwa jest w ich mocy. Jeżeli braknie hetmana, wojsko idzie w rozsypkę. Herod obiecał po Wielkanocy stracić Piotra; gdy go Chrześcijanom braknie, rozproszą się Chrześcijanie i śladu po nich nie będzie. Lecz modlitwa bez przestanku działa się od kościoła do Pana Boga za nim. A gdy go miał wynieść Herod, onejże nocy spał Piotr między dwoma żołnierzami związany dwoma łańcuchami, a stróże przed drzwiami strzegli ciemnicy. A oto Anioł Pański podle stanął, a jasność oświeciła mieszkanie. A uderzywszy w bok Piotra obudził go, mówiąc: Wstań rychło. I opadły łańcuchy z rąk jego. I rzekł Anioł do niego: Opasz się i wdziej ubranie twoje. I uczynił tak. I rzekł mu: Idź za mną! A wyszedłszy szedł za nim, a nie wiedział, żeby było prawdą co się działo przez Anioła; lecz mniemał, żeby widział widzenie. A gdy minęli pierwszą i wtórą straż, przyszli do bramy żelaznej, która wiedzie do miasta, która się im sama otworzyła. A wyszedłszy przeszli jedną ulicę i natychmiast odszedł Anioł od niego. A Piotr przyszedłszy k’sobie, rzekł: Teraz wiem prawdziwie, iż Pan posłał Anioła Swego, i wyrwał mnie z ręki Herodowej. A zobaczywszy się, przyszedł do domu Marii, matki Jana, gdzie było wiele zgromadzonych, i modlących się. A gdy on kołatał we drzwi wrót, wyszła dziewka imieniem Rod. A poznawszy Piotrowy głos, od radości nie otworzyła wrót, lecz wybieżawszy, oznajmiła, że Piotr stał pod wroty. A Piotr przedsię kołatał. A gdy otworzyli, ujrzeli go i zdumieli się. A skinąwszy na nie ręką, aby milczeli, rozpowiedział jako Pan wywiódł go z ciemnicy, i rzekł: Oznajmijcie to Jakubowi (mniejszemu, który ustanowiony był biskupem Jerozolimy) i braciom (tj. Chrześcijanom). A wyszedłszy, poszedł na inne miejsce, gdzie go nie znali, i nie prześladowali. Wkrótce Herod roztoczony od robactwa skonał, a Słowo Pańskie rozrastało się i rozmnażało (Dzieje Ap. 12).

 

 

Punkty do rozmyślania.

Krzyż Święty przekształcił i uszlachetnił świat cały. Z Golgoty trysło światło, które oświeciło świat cały; na Golgocie stanął krzyż, który stał się podstawą Kościoła Świętego; Św. Piotr opoka, na której zbudował Chrystus Pan Swój Kościół, ciągłe znosił krzyże, uciski i utrapienia.

Kiedy rada żydowska więziła i biła Piotra i Apostołów oni szli od obliczności rady, radując się, iż się stali godnymi dla Imienia Jezusowego cierpieć zelżywość (Dzieje 3).

Czy kochasz krzyż? Czy znosisz przeciwności i utrapienia życia cierpliwie? Pamiętaj o tym, że przez wiele ucisków i strapień trzeba nam przechodzić, aby wejść do Królestwa Niebieskiego.

 

 

Modlitwa.

Boże, Który Błogosławionego Apostoła Piotra z oków i kaźni więziennej wyzwoliłeś, racz łaskawie zerwać więzy grzechów naszych, a Dobrocią Twoją oddal od nas wszelkie złe nam grożące. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023