31 Stycznia.

ŚW. PIOTR Z NOLI.

 

 

 

 

Źródło: Żywoty Świętych z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin napisał Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, Honorowy Kap. Bazyliki Lor., 1931r.

 

 

Św. Piotr z NolaskuUrodził się roku 1189 we Francji, w Languedoc, w prowincji Noli. Już od młodości okazywał wielkie miłosierdzie dla biednych, a życzliwość dla nieszczęśliwych. Każdemu rad był łzę otrzeć i w kłopotach dopomóc. Spotkawszy ubogiego zaraz dawał mu jałmużnę, zanim usta do prośby otworzył. — Gdy zmarli rodzice, namawiano go do małżeństwa i do wstąpienia do służby państwowej, gdzie go czekały wysokie dostojeństwa. Inaczej rozmyślił się Piotr. Oręż swój rycerski i majątek postanowił poświęcić na obronę Wiary Katolickiej przeciw heretykom. Właśnie w Hiszpanii albigensi zbrojnymi hordami napadali kościoły. Hrabia Szymon Montfort zbierał w około siebie ochotników, i bronił Katolików przed napaścią. Pod jego chorągiew zaciągnął się Św. Piotr i dzielnie walczył w obronie prawdy i wolności dla Katolików. — Bawiąc w Hiszpanii przekonał się Piotr, na jakie prześladowania narażeni byli Chrześcijanie, którzy popadli w niewolę saracenów. Dręczono ich zmuszając do przyjęcia wiary mahometańskiej. Święty Piotr w szlachetności swojej ofiarował cały swój majątek na wykupno Chrześcijan z niewoli. Jeździł po fortecach saracenów, wyszukiwał uwięzionych i płacił za ich uwolnienie. W ten sposób przywrócił swobodę kilkuset niewolnikom. Była to jednak kropla w morzu, gdy tysiące ich jęczało w kajdanach saracenów. Zbierał składki między bogatymi, ale sam nie mógł podołać wielkiej pracy. Umyślił więc założyć Zakon. — Zazdrościli Hiszpanie, że francuz zakłada u nich Zakon dla uwolnienia niewolników, stawiali mu więc rozmaite przeszkody. Ukazała się Najświętsza Marija Panna Św. Piotrowi, Rajmundowi spowiednikowi jego i królowi Jakubowi, zachęcając do założenia takiego Zakonu. Jakoż 1223 r. w katedrze Barcelońskiej został zawiązany Zakon pod tytułem „Najświętszej Panny Maryi Łaskawej”, a członkowie jego zobowiązali się zbierać jałmużny, i jeździć po krajach saracenów, wyszukiwać schwytanych Chrześcijan i wykupywać ich z niewoli. Bardzo wiele dobrego zdziałał ów Zakon. Sam Piotr z dwoma braćmi udawał się 2 razy do Afryki, gdzie znosił rozmaite prześladowania, udręczenia, a nawet więziono go kilkakrotnie, cierpliwie nędzę tę znosił dla ratowania dusz Chrześcijańskich. Podziwiali go muzułmanie, szanowali, a wielu nawet Religię Chrześcijańską przyjęło. — Znużony pracami zapadł ciężko. Długo chorował, lecz cierpliwie boleści znosił czerpiąc pociechę w nabożeństwie do Najświętszej Panny Maryi, której całe życie szczególniejszym był czcicielem. Umarł 1256 r, kanonizowanym został 1628 r.

 

 

Punkty do rozmyślania.

Miłosierdzie i poświęcenie się wyłącznie na usługi bliźnich, — oto hasło całego życia Św. Piotra z Noli. Nie odstraszały go przeszkody i trudy, a nawet prześladowanie i więzy. Niczego nie ulękła się prawdziwa miłość bliźniego. Wszystko zaś dla niej ofiarował, majątek, siły i zdrowie. — Czy i ty podobnie kochasz bliźnich? Czy poświęcasz dla nich coś ze swego czasu i majątku?

 

 

Modlitwa.

Boże, Który uczyniłeś Św. Piotra z Noli wzorem miłości bliźniego, użycz nam za jego wstawiennictwem tej Łaski, abyśmy go w miarę sił naszych naśladowali, a uwolniwszy serca z więzów grzechowych, żebyśmy w Niebieskiej Ojczyźnie Wiecznej wolności zażyć mogli. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023