3 Kwietnia.

ŚW. RYSZARD, BISKUP.

 

 

 

Źródło: Żywoty Świętych z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin napisał Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, Honorowy Kap. Bazyliki Lor., 1931r.

 

 

Św. Ryszard biskupŚw. Ryszard pochodził z ubogiej rodziny angielskiej. Od młodości był bardzo statecznym i pilnym w naukach, unikając zabaw i rozrywek chłopięcych. Gdy brat jego wrócił z niewoli, chcąc mu dopomóc, porzucił szkoły i pracował na roli. Gdy brat się dorobił zapisał Ryszardowi część gruntu i ożenić go postanowił. Ale ten porzucił wtedy rolę, i pojechał do Paryża na uniwersytet. Biedę cierpiał, a jednak nauki pilnował. Mieszkał z dwoma akademikami razem, a jeden tylko mieli surdut; gdy jeden w nim na wykłady poszedł, dwaj inni w domu siedzieli. Złożywszy tu egzaminy, pojechał do Bolonii, słuchać wykładów prawa, skąd wrócił do kraju, i został profesorem akademii w Oxfordzie. Wkrótce arcybiskup kantuaryjski zamianował go swym kanclerzem. Urząd ten sprawował sumiennie, strzegąc się podarków i nie powodując się protekcjami. Po śmierci arcybiskupa wyuczywszy się teologii został kapłanem, a wkrótce synod obrał go biskupem Cycestreńskim r. 1245. Król Henryk III nie chciał mu jednak oddać dochodów państwowych, dlatego że dawniej jako kanclerz bronił praw kościoła przeciw uroszczeniom króla. Za wstawieniem się Papieża, pogodził się król Henryk z Ryszardem. Odtąd świątobliwy biskup oddał się cały na usługi swej diecezji. Dochody biskupie rozdawał ubogim, lub budował za nie szpitale. Na ciele nosił włosiennicę, suknie tanie kupował, mięsa zaś wcale nie jadał, aby więcej miał pieniędzy dla ubogich. Podczas wizytacji diecezji, kazania wszędzie sam prawił, spowiedzi słuchał, każdego do siebie dopuszczał i w kłopotach radą mu służył. Krewnym urzędów kościelnych nie dawał, mówiąc iż Chrystus Pan nie uczynił Jana głową Kościoła, pomimo, że mu był krewnym, ale Piotra, człowieka obcego, ale odpowiedniego na ten urząd. Brata swego karcił, gdy go prosił, aby wszystkiego nie rozdawał ubogim. Odpowiadał wtedy, że może jeść z glinianej miseczki, i napić się z czary drewnianej, jak i jego ojciec. Ciężko zachorowawszy czuł zbliżający się koniec. Przyjął Święte Sakramenty, całował Krzyż Pański i prosił Najświętszą Pannę Maryę o śmierć szczęśliwą. Umarł 3 kwietnia 1253 r. Papież Urban IV zaliczył go w poczet Świętych r. 1269.

 

 

PRZEKAŻ 1.5% PODATKU
na rozwój Salveregina. Bóg zapłać
KRS: 0000270261 z celem szczegółowym: Salveregina 19503

 

 

Punkty do rozmyślania.

Św. Ryszard porzucił wszystko, a biegł szukać nauki i mądrości, według słów Pisma Świętego: „Nad urodę i zdrowie, umiłowałem mądrość. Wszystkie bogactwa opuściłem dla niej, — a wszystkie dobro z nią mnie spotkało”.

Iluż to studentów podczas nauk bieduje, żyje z łaski miłosiernych ludzi, a później są pożytecznymi członkami narodu. Gdyby któryś z nich okazał się niegodnym twej pomocy i niewdzięcznym, pamiętaj o tym, że wspierając go, mimo to nie straciłeś zasługi przed Panem Bogiem.

 

 

Modlitwa.

O Boże, Któryś Wyznawcę Swego Świętego Ryszarda licznymi cudami wsławił za życia i po śmierci, racz nam dopomóc, abyśmy cnoty jego naśladując, w wiecznej szczęśliwości razem z nim kiedyś królowali. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2024