8 STYCZNIA

ŚW. SEWERYN.

 

 

Źródło: Żywoty Świętych z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin napisał Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, Honorowy Kap. Bazyliki Lor., 1931r.

 

 

Św. SewerynŚw. Seweryn pochodzący ze wschodu, nazwany jest apostołem Nurcji, głosił bowiem w V. wieku Ewangelię Chrystusa Pana w tym kraju, leżącym nad Dunajem, gdzie dziś jest Bawaria i Austria. — Grubą odziany szatą, boso i z odkrytą głową szedł od osady do osady, jako lekarz doświadczony witany życzliwie przez pogan, a gdy zleczył choroby ciała, wówczas leczyć począł ślepotę duchową, i opowiadał Naukę Chrystusa Pana. Twarde było to apostolstwo, i połączone z wielu cierpieniami i trudnościami, ale nie odstraszało Św. Seweryna. — Poświęcił życie swe dla sprawy Pana Boga, a dla siebie niewiele potrzebował. Cały dzień nauczał i pościł, wieczór zaledwie pożywiał się nieco. Im więcej surowym był dla siebie, tym większą litość miał dla bliźnich. — Nurcję napadali rozmaici nieprzyjaciele, zwabieni w te strony urodzajnością okolicy. Trupami i pożogą znaczyli swe ślady. Tysiące pozostawiali za sobą rannych i głodnych. Zanim zbudowano chaty i nowe zebrano plony, choroby dziesiątkowały ludność. Szedł więc Św. Seweryn od łoża do łoża, chorych leczył, a umierających jednał z Panem Bogiem. Poświęcenie bez granic na potrzeby bliźnich zyskiwało mu serca wszystkich. Prawdziwą musi być ta Wiara, która takich mężów rodzi. Nawracali się poganie patrząc na rozliczne cnoty Seweryna. Nawet dzicy nieprzyjaciele mieli dlań szacunek. Szedł nieraz odważnie w kraje ich i prosił o wypuszczenie jeńców, którzy sieroty pozostawili niezaopatrzone, a zawsze prośby jego wysłuchali. — Ubogich i niewolników szczególniejszą otaczał opieką, chcąc ulżyć ciężkiemu ich losowi. Upominał bogaczy i możnych tego świata, że Ewangelia nie tylko nakazuje sprawiedliwość dla sług i poddanych, ale nadto kochać ich każe jako bliźnich swoich, i świadczyć im dobre uczynki. — Przed śmiercią poprosił do swego łoża króla Rugiera i małżonkę jego Gejzę. Surowo obchodzili się oni ze swymi poddanymi i Słowianami. Jeszcze raz więc przypomniał im Przykazanie miłości bliźniego, i zaklinał, aby odmienili swe postępowanie, jeżeli nie chcą zgubić na wieki duszy swojej. Otrzymawszy od nich przyrzeczenie poprawy, uszczęśliwiony, że jeszcze coś dobrego zrobił dla biedaków, Panu Bogu ducha czystego oddał 8 stycznia 482 r.

 

 

Punkty do rozmyślania.

Wszyscy równymi jesteśmy w Obliczu Pana Boga. Jeżeli ktoś jest biednym i musi pracować u bogatszego, należy mu osłodzić jego dolę, i starać się o jego potrzeby duchowe i cielesne. — Kto mówi, że kocha Pana Boga, a bliźniego ma w nienawiści, — ten kłamcą jest. — Prawdziwa miłość bliźniego, okazuje się w uczynkach miłosierdzia, a nie w pustych słowach.

 

 

Modlitwa.

O Św. Sewerynie, nieustraszony głosicielu Ewangelii Świętej i szczególniejszy opiekunie sług i niewolników, uproś nam u Boga tę Łaskę, abyśmy względem bliźnich naszych kierowali się prawdziwą miłością bliźniego, i w ten sposób zasłużyli sobie na Miłosierdzie w Dzień Strasznego Sądu. Amen.

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *