31. GRUDNIA

ŚWIĘTY SYLWESTER, PAPIEŻ.

 

 

Źródło: Żywoty Świętych z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin napisał Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, Honorowy Kap. Bazyliki Lor., 1931r.

 

 

 

 

Św. Sylwester papieżRodem był z Rzymu. Ojciec jego Rufin, wychował go wprawdzie w Wierze Chrześcijańskiej, ale pragnął, aby dosługiwał się zaszczytów przy dworze cesarskim. Wzgardził Sylwester świeckimi dostojeństwami, obrał sobie stan duchowny i pod okiem pobożnego kapłana Cypriana, zaprawiał się w cnocie. – Papież Melchiades wyświęcił go na diakona i używał do pomocy w sprawach Kościoła. Po jego śmierci obrany papieżem, roztropnie i oględnie kierował Kościołem Świętym. Gdy senat rzymski wznowił prześladowanie przeciw Chrześcijanom, schronił się Sylwester w góry. Burza tym razem nie trwała długo, gdyż cesarz Konstanty ogłosił wolność wyznawania Religii Chrześcijańskiej. – Wkrótce zachorował cesarz. Na całym ciele jego wystąpiły wrzody. Radzili mu lekarze, aby używał kąpieli ze krwi niemowląt. Znosiły matki niemowlęta do pałacu cesarskiego, i rzewnie płakały. Ulitował się nad nimi cesarz, i kazał zabrać na powrót dziatki. Jaka szkoda, gdyby tyle dziatek pomordowano, a skąd pewność, że wyzdrowieję? – Następnej nocy miał widzenie. Stanęli przed nim dwaj mężowie i rzekli: Skoro ulitowałeś się nad niewinnymi dziećmi, Pan Bóg wróci ci zdrowie. Przywołaj Papieża Sylwestra, który ukrywa się w górach, a ten cię nauczy jaką masz kąpiel uczynić. Gdy się cesarz zbudził, rozkazał szukać Sylwestra, a gdy przyprowadzili go do pałacu, opowiedział mu swój sen. Papież wytłumaczył mu, że przez ową kąpiel rozumieć należy Chrzest Święty. Uczył go przez dni kilkanaście zasad Wiary Chrystusa Pana, a gdy go ochrzcił cesarz został uzdrowiony. – Z wdzięczności za odzyskane zdrowie idąc za radą Świętego Sylwestra budował cesarz kościoły, i nadawał chrześcijanom rozmaite przywileje. Sylwester panował przez lat 23 i 10 miesięcy, żył świątobliwie, i wiele pożytecznych rzeczy ustanowił dla dobra Kościoła. Za jego papiestwa zakończyły się prześladowania Chrześcijan i zaświtała dla nich jutrzenka swobody i wolności.

 

 

Punkty do rozmyślania.

Pan Bóg wieczny, czas ucieka; śmierć goni, wieczność czeka! Jaka to będzie wieczność? Na jaką sobie zasłużyliśmy! – Cieszymy się, że rok minął – spodziewany się, że nowy będzie lepszy.

Inne powinny być myśli w ostatnim dniu roku. Zrób obrachunek, jak użyłeś czasu, który ci Pan Bóg jeszcze użyczył? Czy żałowałeś za grzechy? poprawiłeś się? jakie zgromadziłeś zasługi?

Trochu dni moich skończy się wkrótce (Job. 10.) czy zdobędziesz sobie wieczność szczęśliwą? O rzeczach marnych doczesnych pamiętałeś, dlaczego zapomniałeś o duszy? Póki daje ci Pan Bóg czas do poprawy – popraw się.

 

 

Modlitwa.

Wspomagaj nas Panie przez zasługi Św. Sylwestra, Papieża i Wyznawcy, abyśmy Przykazania Twoje w sercu dobrze rozważali, i wiernie uczynkami wypełniali, a tak na zbawienie zasłużyli wieczne. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

 

 © salveregina.pl 2022

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *