26 grudnia

ŚW. SZCZEPAN, PIERWSZY MĘCZENNIK

 

 

Źródło: O. Jerzy od Św. Józefa, Chleb powszedni. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. Wyd. OO. Karmelitów Bosych Kraków 1959)

 

 

 

 

Rozmyślanie.

Męczeństwo Św. Szczepana osładzała

I. Obecność Pana Jezusa,

II. nagroda Niebieska.

 

 

,,Widzę Niebiosa otwarte i Syna Człowieczego stojącego na Prawicy Bożej”.

 

I. Śmierć młodego lewity Szczepana mogłaby wzbudzić żal i współczucie. Apostołowie upatrywali zapewne w tym ofiarnym, wymownym i gorliwym młodzieńcu godnego współpracownika i następcę. Zapewne i on sam wiele obiecywał sobie dokonać w życiu dla Chrystusa Pana. Lecz oto nadzieje zostają zniszczone i Kościół jerozo­limski traci wybitną jednostkę. Czy nie ogarnął go smutek, gdy ciągnięto go na miejsce ukamienowania i gdy posypały się na niego bryły kamienia? Nie! Oczy jego wzniesione w Niebo, a w błysku ich widać radość. Czytamy w Brewiarzu rzymskim, iż „kamienie z potoka słodkie mu były”. Ujrzał Niebo otwarte i Pana Jezusa, Syna Bożego i Syna Człowieczego stojącego po Prawicy Bożej.

Widział Pana Jezusa jako wzór, do którego miał się stać po­dobny przez cierpienie, aby upodobnić się do Niego i przez Chwałę. Widział Syna Człowieczego stojącego, jak na niego spoglądał i zachęcał, jak go wspomagał i umacniał, jak trzymał gotową dla niego koronę. Dla­tego nie żałował swej młodości, nie żałował swego cennego życia, ani zdolności i przyszłych prac, jakie mógł dokonać, a które udaremniała złość prześladowców. Pan Jezus przyjmował jego śmierć z takim samym zadowoleniem, jak długie życie i liczne prace. Pan Jezus widział jego dobrą wolę, chęci i udaremnione plany, i to go uspokajało, a nawet radowało. Czuł Wzrok Pana Jezusa i Obecność Jego przy sobie. Właśnie ta Obecność i ta Pomoc Pana Jezusa łago­dziły Św. Szczepanowi ciężkie kamienowanie i osładzały mu jego mękę.

O jak słodkimi wydałyby się i tobie także kamienie przeciwności, które spotykasz na drodze swojego życia, gdybyś sobie częściej przedstawiał Pana Jezusa Obecnego w twym sercu. Chrystus Pan działa w nas i walczy przez Swoją Siłę i Łaskę niemniej skutecznie, niż gdyby był widzialny.

 

 

II. Pismo Święte donosi nam, że Św. Męczennik widział Niebo otwarte. Widok przygotowanej mu wiecznej ko­rony sprawił mu wśród kamienowania niewypowiedzianą radość. Bohaterska matka siedmiu Machabeuszów mó­wiła do swego najmłodszego pozostałego syna: „Proszę cię synu, abyś spojrzał w Niebo” (2 Mach 7, 28). Wie­rzyła, że nic nie może dodać jej najmłodszemu synowi tyle potrzebnej odwagi do męczeństwa, jak właśnie wspomnienie na wieczną nagrodę. Jeśli więc spojrzenie w Niebo, które wtedy jeszcze nie było otwarte, owych machabejskich bohaterów tak zachęciło i umocniło do ich okrutnego męczeństwa, jakiej to słodkiej pociechy musiał doznać Św. Szczepan, gdy widział Niebo już otwarte.

Jakkolwiek wzgląd na nagrodę niebieską nie jest naj­doskonalszą pobudką działania i cierpienia, jest nią bo­wiem Sama Miłość Pana Boga, to jednak taką jest nasza na­tura, iż potrzebuje bodźca w postaci nadziei dostąpienia wiecznego szczęścia. Dlatego przedstawiaj sobie częściej z żywą wiarą Niebieską Chwałę i rozważaj, że każdy akt upokorzenia, każde ćwiczenie w cierpliwości, umart­wieniu, posłuszeństwie i w każdej innej cnocie, jeśli je wykonujesz z miłości ku Panu Bogu, gotuje ci w Niebie szcze­gólną nagrodę. Wtedy i tobie wszystko wyda się łatwe i małe, gdyż „utrapienia czasu niniejszego ani porównać nie można z przyszłą Chwałą, która się w nas objawi (Rz 8, 18).

 

 

Modlitwa:

O mój Jezu, „nakłoń serce moje, abym czynił sprawiedli­wości twoje” (Ps 118, 112), skoro tak wielką Chwałę zgoto­wałeś nam w Niebie, przez którą wszystko wynagradzasz przeobficie. Dziękuję Ci za wszystko, co dla mnie uczyniłeś i wycierpiałeś. Obym wraz ze Św. Szczepanem i Twoje Życie dla mnie ofiarowane mógł odpłacić mi moim życiem! Ale ponieważ takiej Łaski nie jestem godzien, to przynajmniej chcę z miłości ku Tobie, Panie, wszystko znosić. Amen.

 

 

Zachęcamy do uczczenia Tajemnicy Wcielenia Syna Bożego w okresie Bożego Narodzenia: Nabożeństwo na okres Bożego Narodzenia

Zachęcamy także do uczczenia Najświętszej Maryi Panny, Niepokalanie Poczętej w nabożeństwie miesiąca Grudnia ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo grudniowe ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.

Zachęcamy do uczczenia dziś Świętego Patrona dnia dzisiejszego Św. Szczepana, Pierwszego Męczennika: Nabożeństwo do Św. Szczepana, Pierwszego Męczennika.

 

 

 

© salveregina.pl 2022

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *