26. GRUDNIA

ŚWIĘTY SZCZEPAN.

 

 

Źródło: Żywoty Świętych z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin napisał Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, Honorowy Kap. Bazyliki Lor., 1931r.

 

 

 

 

Św. SzczepanPierwszym męczennikiem za Wiarę Chrystusową był Św. Szczepan. Uczeń sławnego mistrza Gamaliela, gdy usłyszał Naukę Chrystusa Pana porzucił synagogę i poszedł za Zbawicielem. Dla wielkiej gorliwości i rozumu, uczynił go Pan Jezus jednym z 72 uczniów. Po Zielonych Świątkach ustanowili Apostołowie 7 diakonów do zarządu majątkiem kościoła, i opiekowania się biednymi i chorymi. Jednym z pierwszych wybrany był Szczepan. Pismo Święte zaleca go, iż był pełen Łaski i mocy; czynił cuda i znaki wielkie między ludem” (Dz. Ap. 6). Opowiadał Ewangelię tak gorliwie, udowadniał, że Chrystus Pan jest obiecanym przez Proroków Mesjaszem przekonywująco, że wiele tysięcy żydów nawrócił. Zatrwożyli się kapłani i uczeni w Piśmie. Wzywali Szczepana na rozprawy. Chętnie szedł Szczepan między uczonych, i z taką wymową i mocą zbijał ich zarzuty, że nikt nie mógł się oprzeć jego mądrości i prawdzie. Faryzeusze zgrzytali zębami i postanowili zabić niebezpiecznego ucznia Chrystusowego. Zawlekli go więc przed Radę tak i oskarżyli fałszywie, że bluźni Panu Bogu i Mojżeszowi. Przekupieni świadkowie potwierdzili oskarżenie. – Pytał go Kajfasz, jak może Chrystus Pan być Mesjaszem, skoro żydzi Go ukrzyżowali. Udowodnił Szczepan sądowi, że na Osobie Chrystusa Pana spełniły się proroctwa mesjańskie, a i tę Śmierć Pana Jezusa przepowiedzieli Prorocy. Wpadłszy w zachwycenie, wzniósł oczy do góry i zawołał: ,,Oto widzę Niebo otworzone, a Syna Człowieczego po Prawicy Mocy Bożej”. Zbluźnił! – zawołali żydzi, wywlekli go za miasto i ukamienowali. Modlił się za swych morderców Szczepan: ,,Panie Jezu, przyjmij ducha mojego. A klęknąwszy, zawołał głosem wielkim: Panie, nie poczytaj im tego za grzech. A to rzekłszy, zasnął w Panu”. – Relikwie Św. Szczepana spoczywają w kościele Św. Wawrzyńca w Rzymie.

 

 

Punkty do rozmyślania.

W starym Zakonie polecał Mojżesz kochać bliźniego, a nienawidzieć nieprzyjaciół. Chrystus Pan uzupełnił to przykazanie mówiąc: Miłujcie nieprzyjacioły wasze; dobrze czyńcie tym, którzy mają was w nienawiści, a módlcie się za prześladujące i potwarzające was (Mat. 5).

Przykazanie otrzymaliśmy stanowcze i jasne. Powinniśmy przebaczać naszym wrogom, nawet miłować ich, a Panu Bogu zostawić Sąd. Miłujcie nieprzyjacioły wasze, abyście byli synami Ojca naszego, Który jest w Niebiesiech.

 

 

Modlitwa.

Daj nam, prosimy Cię, Panie, abyśmy to, co chwalimy naśladowali, a nauczyli się i nieprzyjaciół kochać: albowiem tego pamiątkę obchodzimy, który nawet za swoich prześladowców modlił się i błagał Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który żyje i króluje, Bóg na wieki wieków. Amen.

 

 

 

Zachęcamy do uczczenia Tajemnicy Wcielenia Syna Bożego w okresie Bożego Narodzenia: Nabożeństwo na okres Bożego Narodzenia

Zachęcamy także do uczczenia Najświętszej Maryi Panny, Niepokalanie Poczętej w nabożeństwie miesiąca Grudnia ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo grudniowe ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.

Zachęcamy do uczczenia dziś Świętego Patrona dnia dzisiejszego Św. Szczepana, Pierwszego Męczennika: Nabożeństwo do Św. Szczepana, Pierwszego Męczennika.

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2022

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *