9 Listopada.

Św. Teodor.

 

 

 

 

Źródło: Żywoty Świętych z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin napisał Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, Honorowy Kap. Bazyliki Lor., 1931r.

 

 

Św. TeodorTeodor, albo Bożydar, rzymskim był żołnierzem za czasów cesarza Dioklecjana. Wcześnie przyjął Chrzest Święty i gorliwie wypełniał obowiązki swojej Religii. Człowiek szczery, szlachetny i odważny ulubieńcem był wojska, i szybko postępował ze szczebla szczebel. Gdy przybył ze swym pułkiem do Amazy, w małej Azji, ogłoszono właśnie wtedy rozkaz cesarski, aby wszystkich chrześcijan zmuszać do religii pogańskiej jako państwowej, a kto by się sprzeciwiał, tego śmiercią karać. Teodor jawnie wyznawał Religię Chrystusową, więc go też zaraz przed sąd wezwano i kazano mu składać bożkom ofiary. Wytłumaczył sędziom różnicę między Religią Chrześcijańską i pogańską, i oświadczył, że niemym bałwanom ofiar składać nie będzie. Puszczono go na wolność, aby się rozmyślił. Żal im było karać żołnierza, którego wszyscy w pułku kochali i podziwiali. Odszedł Teodor. Aby nie zmuszano Chrześcijan do składania ofiar bałwanom, spalił główną świątynię pogańską w Amazie, w której sprośne wyprawiano orgie na cześć frygijskiej bogini Cybeli. Głośny podnieśli krzyk poganie, i śmiałego chrześcijanina stawili przed sąd. Sędziowie przebaczyli mu spalenie świątyni, a chcąc dzielnego żołnierza zachować dla wojska obiecywali mu rozmaite łaski, byle tylko nie opierał się wyraźnemu rozkazowi cesarza, i porzucił Chrześcijaństwo. Na to rzekł im Teodor: Lepiej nie żyć, jak żyć źle na świecie. Męczono go, bito kijami, wreszcie żelaznymi grzebieniami odrywano ciało od kości. Zniósł cierpliwie straszne męki Teodor, modlił się i wołał: Na każdy czas chwalić będę Pana, a sława jego ciągle w ustach moich. (Ps. 33). Wrzucono go do więzienia i znowu próbowano nakłonić do złożenia ofiar bogom. Gdy jednakże wytrwałość okazał niewzruszoną, spalono go na stosie 9 listopada 306r.

 

 

Punkty do rozmyślania.

Św. Teodor tak nauczał: Na to stworzył Pan Bóg człowieka, aby Go chwalił i służył Mu w cnocie i dobrych uczynkach. Lepiej nie żyć, jak żyć źle na świecie. A żyją źle poganie, bo religia nakazuje im pełnić złe czyny. Cesarz powinien odmienny wydać dekret, który by nakazał tępić pogaństwo, a Chrześcijaństwo rozszerzać.

– Pomiędzy złymi, ten jest najgorszym, kto pierwsze wśród nich zajmuje miejsce; pomiędzy rozpustnikami ich przywódca; pomiędzy niesprawiedliwymi, przewrotnikami i prześladowcami ich przewodniczący, mniejsza o to jak on się nazywa, dyrektor, prezes, król czy cesarz.

 

 

Modlitwa.

Nieustraszony Wyznawco Chrystusa, chwalebny Męczenniku, Teodorze! Uproś nam u Boga pokój, a zawstydzenie nieprzyjaciołom Kościoła. Występują przeciw nam przewrotne potęgi tego świata, i wszystkich używają sił na zniszczenie nasze. Wyjednaj nam u Boga tę Łaskę, abyśmy ucisk przetrzymali, a wroga cnotą i wytrwałością zwyciężyli. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *