15 Października.

Św. Teresa karmelitanka.

 

 

 

 

Źródło: Żywoty Świętych z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin napisał Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, Honorowy Kap. Bazyliki Lor., 1931r.

 

 

Św. Teresa z AvilaReformatorką Karmelitańskich klasztorów była Św. Teresa. Urodziła się 1515 r. w Awili, w Hiszpanii. Za młodu czytając Żywoty Świętych chciała pójść na pustynię, ale ją wuj zawrócił z drogi. Zbudowała więc sobie celę w ogrodzie i tam na modlitwie i rozmyślaniu kilka godzin spędzała codziennie. Mając lat 18 postanowiła wstąpić do zakonu. Sprzeciwiał się jej ojciec długo, ale silna Teresa zwyciężyła. Zakon karmelitański rozluźnił pierwotną regule. Czuła Teresa, że nie takie powinno być życie w zakonie, ale z drugiej strony samotne, z Panem Bogiem złączone życie zdawało się jej za trudne. — Wtedy zesłał Pan Bóg na nią chorobę, a kiedy odzyskała zdrowie, zmieniła się zupełnie. Seraficzną miłością pokochała Pana Boga i poczęła odtąd umartwiać się postami, milczeć a modlić się i rozmyślać. Miała często objawienia, ale z nakazu spowiednika nie opowiadała o nich. Siostry zakonne z początku surowe jej życie wyśmiewały, później prześladowały ją. Im jednak więcej była wzgardzona, tym bliższą czuła się Pana Boga. A gdy do ucisków wewnętrznych przyłączyły się znowu choroby, wołała: więcej jeszcze, więcej chcę cierpieć, lub: albo cierpieć albo umierać, o Panie! – Ponieważ w klasztorze nie było ścisłej klauzury, ani odpowiedniej karności, przeto otrzymawszy pozwolenie papieża Piusa IV. urządziła w Awili nowy klasztor 1563 r., w którym zaprowadziła życie ostre według pierwotnej Reguły. Powstały przeciw niej dawne zakonnice, magistrat miasta, biskup i król, ale Św. Teresa broniła się łzami i modlitwą, i burze przetrzymała. Przed oszczerstwami broniła się w listach do biskupa, króla i Papieża tak wymownie, że słuszność jej przyznali. Wkrótce poczęły zgłaszać się coraz liczniej pobożne dziewice, które na ostry poświęciły się żywot. Generał karmelitański, gdy klasztor wizytował, i poznał świątobliwe życie zakonnic, pozwolił Św. Teresie zakładać nowe klasztory, a stare reformować. Zabrała się ochoczo Św. Teresa do ciężkiej pracy, a Pan Bóg błogosławił jej widocznie. Przed śmiercią swoją założyła lub zreformowała 60 klasztorów żeńskich, a nawet i męskich. Wizytując klasztory zachorowała w podróży i dnia 15 października 1582 zmarła, zalecając siostrom przed śmiercią miłość krzyża i zachowanie ścisłe Reguły.

 

 

Wyjątki z pism Św. Teresy.

Masz jedną duszę, jeżeli ją zgubisz, nie będziesz miał drugiej, abyś ją zbawił. Jeżeli raz umrzesz, nie dadzą ci drugiego życia na naprawę pierwszego.

Nie ma większej pociechy, jak cierpieć dla Pana Boga. Ciernista to droga, ale niezawodnie wiedzie do Nieba. Biada temu, kto nie kocha krzyża.

Nie karz podwładnych w gniewie. Czekaj aż z gniewu ochłoniesz, a wtedy kara twoja będzie sprawiedliwą i skuteczną.

 

 

Modlitwa.

Wysłuchaj nas, Boże, Zbawicielu nasz, i spraw, niech się z uroczystości Błogosławionej Teresy Twej Panny weselimy, a jej niebieską nauką wspomożeni, uczuciem gorliwej pobożności ożywieni będziemy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *