3 Października.

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus.

 

 

 

 

Źródło: Żywoty Świętych z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin napisał Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, Honorowy Kap. Bazyliki Lor., 1931r.

 

 

Św. Teresa od Dzieciątka JezusNasze czasy potrzebują Świętych ludzi. Im większa nędza nowoczesnego pogaństwa na ziemiach chrześcijańskich we wszystkich stanach, tym gwałtowniejsza konieczność posiadania Świętych opiekunów, którzy Łaski Niebios ściągają na ziemię. Teresa urodziła się 1873 r w Alenson w Normandii, jako córka pobożnych handlarzy koronek. Jak pamięta od trzeciego roku życia, starała się zawsze być posłuszną rodzicom i Panu Bogu. Dorastając pokochała cnotę, a gdy jej zwrócono raz uwagę, że czegoś czynić nie wypada, już nigdy tego nie zrobiła raz drugi. W piątym roku straciła matkę i od tego czasu przestała być wesołą i stała się poważną. Ojciec przeniósł swój handel do Lisieux i tu oprowadzał Terenię po kościołach miasta. Modląc się przed Tabernakulami pokochała Pana Jezusa i starała się Mu podobać cały dzień w każdym czynie, gdy miała lat osiem oddał ją ojciec do pensjonatu Benedyktynek, skąd wieczór sprowadzał ją do domu. Postępując w naukach najlepiej lubiła czytać Pismo Święte i Naśladowanie Chrystusa. Całe strony umiała na pamięć. Pokochała żywot Joanny d’Arc i pragnęła naśladować ją w poświęceniu dla Pana Boga i ojczyzny. Dzień Pierwszej Komunii Świętej był dla niej dniem największej radości. Odtąd pragnęła jak najczęściej przystępować do Stołu Pańskiego i rozważać Mękę Zbawiciela. Przez krzyż i cierpienia zbawiać dusze ludzi, stało się hasłem jej życia. Mając lat 14 postanowiła wstąpić do Karmelitanek, aby tam pracować dla tej idei. Młody wiek był przeszkodą. Po całorocznej próbie zezwolił biskup wstąpić do klasztoru, gdzie znowu dopiero po roku otrzymała brunatną sukienkę 1889 roku, a do imienia Teresy dodano od Dzieciątka Jezus. Po ukończonym nowicjacie złożyła Teresa od Dzieciątka Jezus 1890 r. śluby zakonne. Jako oblubienica Chrystusa Pana pragnęła pracować dla zbawienia dusz, znosząc cierpienia na duszy i ciele, wewnątrz i zewnątrz. Nie znała radości życia, tylko ofiarę i cierpienie, a duszą była w Niebie. Mianowana mistrzynią nowicjuszek, uczyła ich ofiarności dla cierpień ludzi i zbawienia na małej drodze, która łatwą jest dla każdego. Trzeba się uważać jako dziecię Pana Boga i jako dziecię szczerze słuchać Pana Boga, ale kochać krzyż i róże z cierniami. Wkrótce długa choroba strawiła młody organizm. Teresa od Dzieciątka Jezus znosiła cierpliwie wielkie boleści i zmarła 30 września 1897 r. ze słowami: O Boże, kocham Cię! Przyobiecała ludziom wypraszać u Pana Boga deszcz róż i Łask, i dotrzymuje słowa. Cały świat zna dziś Św. Teresę od Dzieciątka Jezus nazywa ją małą Świętą z Lisieux i doznaje przez nią wiele Łask. Papież Pius XI ogłosił ją jako Świętą 17 maja 1925 r.

 

 

Rozmyślanie.

  1. Mała droga prowadzi na pewno do zbawienia, jeżeli z ufnością dziecka kochamy Pana Boga i słuchamy Go. Drogi tej nauczył Chrystus Pan Teresę, że stała się Świętą, a każdy łatwo na tej drodze się udoskonali i zbawi.
  2. Nie dość jest prosić ciągle Św. Teresę o Łaski i cuda, ale koniecznym jest być wdzięcznym i zwalczać swoje nałogi i złe skłonności.
  3. Trzeba się odrodzić duchowo w Chrystusie Panu.

 

 

Modlitwa małej Świętej:

O Boże mój, proszę Cię pokornie, racz spojrzeć na wszystkie małe dusze i pociągnij je ku Sobie. Zaklinam Cię, Dobry Boże wybierz sobie na ziemi jak największą liczbę małych dusz pokornych, które przez swą ofiarę i pokutę godnymi się staną Twej Miłości. O mój Boże nie żałuję tego, że Cię pokochałam całkowicie i w zupełności. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *