Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego

1935 r.

 

 

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

 

 

TOM I.

 

 

KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ

DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.

 

 

Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz.

Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci Nie­skończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kie­dy obrazić.

Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba.

Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz.

Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim.

 

W roztargnieniach mów:

Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bo­wiem jest to, co dotąd uczyniłem.

 

 

21 GRUDNIA

Św. Tomasz Apostoł.

 

 

Iżeś Mnie ujrzał, Tomaszu, uwierzyłeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. — Jan 20, 29. 

 

PRZYGOTOWANIE— Zastanówmy się nad wielkością Dobroci Pana Jezusa, Który wybrał Św. Tomasza do wzniosłego urzędu Apostolskiego, po­mimo iż wiedział, że upadnie. Rozważmy też, w jak godny podziwu sposób Święty Apostoł odpo­wiedział Łasce Bożej, jak pracowite swe życie za­kończył bohaterskim męczeństwem. Spójrzmy następnie na siebie, aby zobaczyć, czy i my za przykładem Św. Tomasza, korzystaliśmy z Łask Bożych i postanówmy sobie przynajmniej na przyszłość lepiej postępować pod tym względem.

 

I. — Rozważ w jak godny podziwu sposób Pan Jezus postępował ze Św. Tomaszem. Najpierw okazał mu nieskończoną Swą Dobroć, przez powo­łanie go od pokornego zajęcia rybaka do wznio­słego urzędu Apostolstwa i udzielenie mu Łask i Darów potrzebnych do wykonywania obowiąz­ków, związanych z tak wysoką godnością. — To­masz niczym się przedtem nie zasłużył, jego wy­bór był całkowicie Darem Boskiego Odkupiciela, którego nie powstrzymała od udzielenia Toma­szowi owej Łaski okoliczność, iż wiedział o jego przyszłym upadku.

Później, gdy Tomasz upadł, Pan Jezus z największą cierpliwością znosił jego upór, Apostoł nie dał wiary tylu świadectwom, dotyczącym Zmartwychwstania Pana Jezusa, i oświadczył, że nie uwierzy, póki sam Go nie ujrzy i nie dotknie rę­kami Ran Pana Jezusa; chciał przez to niejako zmusić Zbawiciela do udzielenia mu Łaski Wiary. Pan Jezus znosił cierpliwie jego niewiarę; dla niego samego ponownie przybył do Wieczernika, gdzie przed ośmiu dniami innym się ukazał, i przystosowując się do warunków, podanych przez Apostoła, polecił mu, by dotknął Ran Jego: Włóż sam palec twój, a oglądaj Ręce Moje; i ściągnij rękę twoją, a włóż w Bok Mój, a nie bądź niewiernym, ale wiernym.

Zastanowiwszy się nad bogactwem Dobro­ci, cierpliwości i zwlekania z karą Pana Boga, obierz Św. Tomasza za swego nauczyciela i opiekuna. Następnie rzuć okiem na siebie same­go, podziękuj Panu Jezusowi za tyle Łask, jakich udzielił twej duszy, szczególniej zaś za to, iż dał ci się poznać i powołał cię do Swej Służby, choć wiedział, iż tylu win się dopuścisz i tyle nie­wdzięczności Mu okażesz.

 

II. — Zastanów się, jak Św. Tomasz do Pana Je­zusa się odnosił. Najpierw posłuchał natychmiast Jego głosu, poszedł za Nim i tak Zbawiciela uko­chał, iż zachęcał towarzyszy, aby udali się z Panem Jezusem do Judei, gdzie czyhano na Jego Życie: Pójdźmy i my, abyśmy z Nim pomarli. Skoro po Zmartwychwstaniu Pana Jezusa na nieszczęście upadł, podniósł się i za swą winę najzupełniej zadośćuczynił przez owo szlachetne wy­znanie: Pan mój i Bóg mój. Mówią, egzegeci, iż Św. Tomasz uwierzył wtedy natychmiast, bez jakiejkolwiek wątpliwości, a uwierzył we wszyst­kie Tajemnice, odnoszące się do Osoby Pana Jezusa; nie tylko uznał Jego Zmartwychwstanie, lecz i to, iż Pan Jezus jest Bogiem i Człowiekiem, jego Odkupi­cielem i Panem.

Nie zadowalając się tym, iż wyznał Pana Jezusa wobec Apostołów, zaraz po zstąpieniu Ducha Świętego, począł głosić Naukę Zbawiciela w Jerozolimie i Judei. Pragnąc, by wszystkie narody świata Go poznały, czciły i kochały, głosił Ewangelię wśród Partów, Medów i Persów, pracował w Etiopii, do­tarł do Indii wschodnich; wszędzie obalał bałwa­ny, nawracał lud, budował kościoły i nie przestał szerzyć Wiary Świętej; jako męczennik za Pana Jezusa przelał krew i oddał swego ducha.

O! gdyby choć jedna iskierka tej żarliwości zapaliła się w twej duszy, i gdybyś za przykładem Św. Tomasza, tyle w przyszłości pracował dla Chwały Pana Jezusa, ileś Go przedtem obrażał, jakże byłbyś szczęśliwy! Proś więc Pana Boga, aby przez zasługi tego najchwalebniejszego Apostoła udzie­lił ci tej żarliwości.

 

 

Modlitwa:

Dozwól mi, proszę Cię, Panie, cieszyć się świętem Bł. Tomasza Apostoła Twego i spraw, aby mnie zawsze wspierało jego wstawiennictwo i abym wiarę jego z należytą pobożnością naśla­dował. Spraw to z Miłości ku Jezusowi, Twemu Boskiemu Synowi i Najświętszej Panny Maryi, mej ukocha­nej Matki. Amen.

 

 

 

Zachęcamy także do co tygodniowego regularnego rozmyślania na dany dzień: SZÓSTY DZIEŃ NOWENNY DO BOŻEGO NARODZENIA. Cierpienia Dzieciątka Jezus na widok niewdzięczności ludzkiej.

Żywot świętego Tomasza, Apostoła

Zachęcamy do uczczenia Tajemnicy Wcielenia Syna Bożego: Nabożeństwo na okres Adwentu

Zachęcamy także do uczczenia Najświętszej Maryi Panny, Niepokalanie Poczętej w nabożeństwie miesiąca Grudnia ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo grudniowe ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.

Nowenna na cześć Bożego Narodzenia na pamiątkę oczekiwania Najświętszego Dzieciątka Jezus – Dzień szósty.

Odp. 300 dni za każdy dzień nowenny. Odp. zup. w Boże Narodz., lub w czasie oktawy pod zwykłymi warunkami.

 

 

 

© salveregina.pl 2022

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *