2 Grudnia.

Św. Urban I., Papież.

 

 

 

 

Źródło: Żywoty Świętych z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin napisał Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, Honorowy Kap. Bazyliki Lor., 1931r.

 

 

Św. Urban I PapieżPochodził z bogatej rzymskiej rodziny. Wcześnie poznawszy Naukę Chrystusa Pana, porzucił pogaństwo, i stał się gorliwym Chrześcijaninem. Gdy umarł ojciec jego, Poncjan, sprzedał posiadłość, pieniądze rozdał ubogim, sam zaś obrał sobie stan duchowny. Pracował skutecznie w Winnicy  Pańskiej; nie tylko Chrześcijan umacniał w Wierze, ale i pogan wielu nawrócił. Po umęczeniu papieża Kaliksta wybrany 222 r. papieżem, wiedział, że go także męczeńska czeka korona. Nie przerażał się jednak, lecz tym gorliwiej pracował nad umocnieniem Kościoła. Wydał rozporządzenie, aby pieniądze ofiarowane przez wiernych na rzecz Kościoła, nie obracać na inne cele, tylko na kościelne potrzeby lub na wspieranie biednych, chorych, i na ulżenie więzienia męczennikom. — Za jego rządów Św. Cecylia wysłała doń swego narzeczonego Waleriana, aby go nawrócił. Gdy usłyszał Papież o co chodzi, złożył ręce i zawołał: Panie Jezu, oto Cecylia jako pszczoła pracuje dla Ciebie! Tego lwa wzięła do swej komory, a teraz jako baranka do mnie przysyła. Otwórzże serce jego, aby Cię poznał i Tobie służył”. Wyuczył Papież Waleriana Zasad Wiary Chrześcijańskiej i udzielił mu Chrztu Świętego. Wkrótce przyprowadził Walerian brata swego Tyburcego do Papieża, i ten także został ochrzczonym. Obydwaj bracia wkrótce męczeństwem zatwierdzili miłość dla Chrystusa Pana.

Kiedy za cesarza Aleksandra Sewera wybuchło prześladowanie Chrześcijan, zdradzono miejsce pobytu Urbana i stawiono go przed starostą Almachiuszem. Nie chciał ofiary złożyć bożkom pogańskim, więc starosta kazał go ołowianymi ćwiczyć prętami, a gdy stałym się okazał polecił go ściąć 230 r. Uroczystość jego obchodzimy 25 maja. — W roku 821 odnaleziono relikwie Św. Urbana na cmentarzu Pretextata, i złożono je w kościele Św. Cecylii.

 

 

Punkty do rozmyślania.

Wysoką jest godność kapłańska, dlatego wierni powinni okazywać kapłanom jako zastępcom Chrystusa Pana na ziemi i szafarzom Łask Bożych, najpierw prawdziwy szacunek, przywiązanie i wdzięczność za Dobrodziejstwa, które otrzymują za ich pośrednictwem; a potem uległość i posłuszeństwo, uznając władzę, jaką od Pana Boga otrzymali.

„A prosimy was, abyście znali, (tj. słuchali i szanowali) tych, którzy pracują między wami, są przełożonymi waszymi i napominają was. Iżbyście bardzo miłowali je dla ich pracy, i pokój miejcie z nimi” — uczy Paweł Święty (1 Tes. 5).

 

 

Modlitwa.

Daj, prosimy Cię, Wszechmogący Boże, abyśmy obchodząc uroczystość Świętego Urbana, Twego Męczennika i Papieża, wstawieniem się Jego do Ciebie, w potrzebach naszych wsparci zawsze byli. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023