21 Października.

Św. Urszula i towarzyszki.

 

 

 

 

Źródło: Żywoty Świętych z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin napisał Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, Honorowy Kap. Bazyliki Lor., 1931r.

 

 

Św. UrszulaŚw. Urszula córką była króla Kornwalii, w Anglii. Wychowana pobożnie, niedługo cieszyła się szczęśliwym życiem w domu rodzicielskim. Niespokojni sąsiedzi, Piktowie i Szkoci napadli na Kornwalię z wielkimi siłami, palili wsie i miasta, i mordowali ludność bez litości. Kto mógł, chronił się przed barbarzyńcami nad brzegami morza. Gdy i tu nadciągnęli okrutnicy, siadł na okręty w nadziei, że na stałym lądzie Europy znajdzie schronienie tymczasowe. Między uciekającymi była i Urszula. Około córki królewskiej skupiły się dziewice i słuchały jej rozkazów. Na kilkunastu okrętach siadło ich kilka tysięcy i przybyli szczęśliwie do ujścia Renu. Tu nie czując się bezpiecznymi z powodu czasów wojennych, pojechały dalej w górę rzeki i dobiły szczęśliwie do miasta Kolonii, która była silnie obwarowaną. Mieszczanie przyjęli Urszulę i jej towarzyszki życzliwie, i otoczyli opieką biedne wygnanki. Wkrótce straszna wieść przeraziła miasto. Oto w r. 451 pobitym został we Francji król Hunów, Attyla. Widząc, że we Francji pozostać ze swymi hordami nie może, cofnął się ku północy, ku Renowi, i postanowił zdobyć Kolonię, w której spodziewał się znaleźć dużo skarbów. Długi czas broniło się miasto, w końcu jednak uległo przemocy, gdyż siła zbrojna Hunów wynosiła 300 tysięcy ludzi. Attyla oddał miasto na łup swemu wojsku. O ucieczce mowy nie było. Ginęli ludzie od miecza, lub zabierani byli do niewoli. Św. Urszuli i towarzyszkom jej za cenę hańby i sromoty ofiarowano życie. Ale królewska dziewica wolała raczej śmierć z ręki pogańskiej dla Chrystusa Pana, niż utratę czystości. Tego samego zdania były jej towarzyszki także. Rozhukane żołdactwo wyprowadziło oporne dziewice na wielką równinę przed miastem, także dzieci, starców i kobiety, i tu wszystkich okrutnie pomordowali. Zachęcała Urszula lękliwych do męstwa, wreszcie ostatnia padła przeszyta strzałą w serce. Mówią, że było tam wszystkich 11 tysięcy ludzi. Kiedy barbarzyńcy poszli dalej wyszli z ukrycia pozostali mieszkańcy, pochowali ze czcią Urszulę i jej towarzyszki. Później nad ich grobami postawiono wspaniały kościół.

 

 

Punkty do rozmyślania.

Wielką jest wartość dziewictwa, ale cenę jego powiększa męczeństwo. Dlatego to Św. Cyprian tak mówi: ,,Męczeństwo posiada nieocenioną wspaniałość, jest świetnym zwycięstwem, uszlachetnia wszystkie cnoty i bezgraniczne daje tryumfy”.

Św. Urszula najlepsza cząstkę obrała, która od niej nie będzie odjęta (Łuk. 10.) Na świecie wszystko jest przemijającym, w najpiękniejszym kwiecie zagnieździ się robak, który piękność jego zniszczy. Nagroda jaką w Niebie za dziewictwo i męczeństwo otrzymała Urszula, wieczną jest! Ani złodziej nie porwie jej, ani mól nie nadpsuje. Umarła światu, ale żyje u Pana Boga czysta, niewinna, niepokalana!

 

 

Modlitwa.

Dozwól nam, Wszechmogący Boże, obchodzić uroczyście dzień tryumfu i narodzin dla Nieba Św. Urszuli i jej towarzyszek, a jeżeli godnie naśladować jej nie możemy, abyśmy cnotę jej należycie czcili. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *