28 Września.

Św. Wacław.

 

 

 

 

Źródło: Żywoty Świętych z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin napisał Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, Honorowy Kap. Bazyliki Lor., 1931r.

 

 

Św. WacławPatronem czeskiego królestwa jest Święty Wacław. Był on starszym synem Wratysława, księcia czeskiego i Drahomiry poganki. Młodszy brat jego zwał się Bolesław. Ojciec oddał na wychowanie Wacława swej matce, Ludmili, która będąc świątobliwą niewiastą, świątobliwie też wychowała swego wnuka. Drahomira zaś zajęła się wychowaniem młodszego syna Bolesława, i choć był ochrzczonym, starała się mu obrzydzić Wiarę Chrześcijańską, a zalecała swobodę pogańską. Umierając książę Wratysław zdał rządy państwa, w imieniu małoletniego Wacława, matce swej, Św. Ludmili, bojąc się, aby go matka poganka nie uwiodła ku złemu. Rozgniewała się o to Drahomira, i przepłaciwszy dwóch zbrodniarzy, kazała im udusić Św. Ludmiłę. Teraz rządy państwa chwyciła w swe ręce, poczęła prześladować wyznawców Religii Chrystusa Pana i popełniać wiele bezprawi. Tym oburzyła przeciw sobie cały naród, a szczególniej szlachtę, która odebrała rządy tyrańskiej niewieście, i obrała 18-letniego Wacława panującym księciem. Teraz dopiero nastał pokój w kraju. Wacław ojcem był swego narodu, i zniósł uciążliwe prawa, które kraj gniotły. Wszystkie swoje dochody rozdawał ubogim, a gdy pieniędzy nie miał, brał chleb ze spiżarni lub wiązkę drzewa, i zanosił w nocy ubogim. Nie dość, że kilku Mszy  Świętych w dzień słuchał, chodził jeszcze nocą do kościołów boso, i przed drzwiami gorąco się modlił. – Cesarz niemiecki wysoce cenił Wacława, obdarzył go królewską koroną, i darował mu rękę Św. Wita, Męczennika. Dla relikwii Św. Wita zbudował Wacław wspaniałą katedrę obok swego zamku na Hradczynie, i umieścił w niej zwłoki niewinnie uduszonej babki Św. Ludmiły. Zawistna matka widząc, jak Wacław stara się o rozszerzenie Wiary Chrześcijańskiej, sprowadza kapłanów, i buduje kościoły, namawiała młodszego syna Bolesława, aby tenże pozbył się podstępem swego brata, ujął w swe ręce rządy królestwa i przywrócił na powrót pogaństwo. Posłuchał Bolesław niegodnej matki, zaprosił na ucztę Wacława, i kazał go podstępnie zamordować 28 września 936 r. Niedługo cieszyli się poganie swym tryumfem. Wyrodną matkę wkrótce żywcem pożarła ziemia, a Bolesław i mordercy złą śmiercią poginęli. Wacław zaś po wszystkie wieki cześć odbiera na Ołtarzach, i w Niebie otrzymał koronę Chwały.

 

 

Punkty do rozmyślania.

Czemu się szczęści droga niezbożnych? Dobrze się mają wszyscy, którzy przestępują prawo i nieprawość czynią? – pyta prorok Jeremiasz Pana Boga (Ks. Jer. 12) Takie samo pytanie postawić wypada rozważając żywot Św. Wacława. Dlaczego pogaństwo tryumfowało nad Chrześcijaństwem? Dlaczego rodzona matka wrogiem była dla syna? Dlaczego popełnione zbrodnie uszły jej bezkarnie?

Pan Bóg często dopuszcza, że złe tryumfuje, ale do czasu.

Kiedy złośnicy doszli do szczytu potęgi i chwały, wówczas następuje niespodziewanie kara, upokorzenie.

 

 

Modlitwa.

Boże, Który przez palmę męczeńską Błogosławionego Wacława, z królestwa ziemskiego do Chwały Niebieskiej przeniosłeś, uchroń nas za jego przyczyną od wszelkiej przeciwności, i daj nam w jego obcowaniu weselić się na wieki. Amen.

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *