28 Lipca. 

Św. Wiktor, Papież i Męczennik.

 

 

 

 

Źródło: Żywoty Świętych z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin napisał Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, Honorowy Kap. Bazyliki Lor., 1931r.

 

 

Św. Wiktor papież męczennikPrzełożony powinien roztropnością i łagodnością rządzić podległymi. Dopiero kiedy łagodność wyczerpie się wówczas ostrzejszych użyć pomoże środków z całą miłością Pana Chrystusową, ale i z całą stanowczością. Takim doskonałym dla przełożonych wzorem był Św. Wiktor, który po Św. Piotrze czternastym z rzędu był Papieżem w Rzymie, za czasów cesarza Sewera. Rodem z Afryki, gorącym był wyznawcą Religii Chrystusowej, i ściśle przestrzegał przepisów kościelnych. Pod tym względem żadnych nie znał układów i kompromisów. Ustanowił Kościół Święty jakieś prawo lub przepis, a więc wykonać go należy ściśle, dokładnie bez wahania, bez oglądania się na kogokolwiek. Stanowczość swą okazał Św. Wiktor w sprawie święcenia Wielkiejnocy. Biskupi obrządków wschodnich w Azji obchodzili Wielkanoc z żydami, dnia 14 miesiąca Nizan, bez względu, czy dzień ten wypadał w niedzielę lub nie. Kościoły zaś zachodnie tj. Europy i Afryki, stosownie do podania Apostolskiego obchodziły Wielkanoc zawsze w pierwszą niedzielę po pełni księżyca, po przesileniu wiosennym dnia z nocą. Obchodzono zaś na zachodzie Wielkanoc całkiem słusznie w niedzielę, bo w niedzielę Chrystus Pan Zmartwychwstał. Kościoły wschodnie sądziły mylnie, że należy zachować łączność z żydami, i trzymać się ich rachuby czasu. Upominał Papież Wiktor biskupów obrządków wschodnich, aby trzymali się przepisów Apostolskich, a porzucili przepisy liturgiczne Mojżesza, które Chrystus Pan zniósł. Niektórzy biskupi usłuchali Głowy Kościoła Świętego, inni upornie trwali przy rachubie żydowskiej. Wtedy Wiktor jako następca Piotra Świętego i Namiestnik Chrystusa Pana mocą swojej władzy zwierzchniczej wyklął biskupów Azji od łączności z Kościołem Katolickim. W r. 325 Sobór Nicejski zatwierdził dekret Papieża Wiktora i odtąd Grecy, Ormianie i Kopci obchodzą Wielkanoc w niedzielę. Czasem jednak wypada u Greków Wielkanoc później niż u łacinników, dlatego, że Grecy trzymają się starego kalendarza rzymskiego Juliusza Cezara, zaś łacinnicy poprawionego przez Papieża Grzegorza kalendarza, który o 14 dni jest wcześniejszym. Św. Wiktor został za Wiarę Chrystusa Pana umęczonym 28 lipca 203 r.

 

 

Punkty do rozmyślania.

Chrystus Pan mówił o Sobie: „Jam jest Dobry Pasterz, znam owce Moje, i Moje Mnie znają. Dobry Pasterz Duszę Swą daje za owce Swoje. Najemnik nie ma pieczy o owcach, opuszcza owce i ucieka, a wilk porywa i rozprasza je” (Jan 10).

Takimi dobrymi pasterzami na wzór Chrystusa Pana są Namiestnicy Jego na ziemi, Papieże Rzymscy. Takim dobrym pasterzem był Św. Wiktor. Starał się on o dobro owczarni Chrystusowej, czuwał nad nią troskliwie, i jako dobry pasterz dał duszę swą za owce swoje.

 

 

Modlitwa.

Boże, Który dla wsparcia nieudolności naszej na drodze zbawienia dałeś nam przykłady i pomoc Świętych, dozwól nam godnie uczcić zasługi Św. Wiktora, Papieża i Męczennika, abyśmy wspomożeni jego opieką, szli za jego przykładem. Amen.

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *