27 Czerwca.

Św. Władysław, król węgierski.

 

 

 

 

Źródło: Żywoty Świętych z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin napisał Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, Honorowy Kap. Bazyliki Lor., 1931r.

 

 

Św. Władysław, król WęgierskiChlubą węgierskiego narodu był Św. Władysław, syn Beli, króla Węgier. Urodził się 1077 roku, i od młodości odznaczał się pobożnością. męstwem i szlachetnością. Wówczas Węgry były państwem elekcyjnym, tj. tron nie był dziedzicznym, lecz możnowładcy wybierali sobie królów. Otóż po śmierci Beli prawo do korony mieli jego synowie Gejza i Władysław. Dobijał się o tron gwałtownie bratanek ich Salomon. Aby uniknąć wojny domowej, poradził biskup Dezydery Gejzie i Władysławowi, zrzec się korony na rzecz bratanka. Wkrótce wpadli Hunowie do Węgier i kraj pustoszyli. Tchórzliwy Salomon nie umiał stawić im czoła, natomiast Władysław pobił ich w kilku potyczkach na czele swego wojska. Odtąd Salomon zazdroszcząc sławy Władysławowi, czyhał na jego życie. Uciekł Władysław do Czech, gdzie szwagier jego dał mu pomoc wojskową, i wracać kazał do kraju. Wyruszył przeciw niemu Salomon, ale pobity na głowę, opuszczony przez swoich, którzy gwałtownika nie lubili, uciekł do pogańskich Hunów. Panowie węgierscy nie chcąc go mieć królem, wybrali jego następca Gejzę, a po jego śmierci Władysława. Był to król dobry, roztropny, sprawiedliwy, a nade wszystko świątobliwy. Pomimo wojennych zajęć, mszy św. i modlitwy wieczornej nigdy nie opuścił. Budował kościoły, i starał się gorliwie o rozszerzenie Religii Chrześcijańskiej. Choć prawnie królem był obrany, chciał się z Salomonem podzielić rządami. Ten zgodził się pozornie i prosił go na samotną schadzkę. celem dokończenia układów. Przywiózł jednak ze sobą podstępnie wielu żołnierzy. Ostrzeżony o zdradzie Władysław, wziął silny poczet wojska. otoczył Salomona i uwięził. Jeszcze i teraz chciał zgody Władysław, ale Salomon uciekł do Hunów i prosił ich o pomoc. Obiecał dać im połowę Węgier, gdyby mu tron wrócili. Wyruszyli Hunowie z wielką siłą, ale Władysław pokonał ich. Gotował się Władysław do wyprawy krzyżowej, której wodzem został jednogłośnie został wybrany, lecz śmierć przecięła pasmo jego żywota 30 lipca 1096 r. Papież Celestyn III policzył go w poczet Świętych 1192 r.

 

 

Punkty do rozmyślania.

Łagodność jest cnotą, gdy przez wzgląd na Pana Boga miarkuje gniew i chęć zemsty za doznane krzywdy. Niektórzy ludzie są łagodnymi z bojaźni, lub z uległości; to jednak nie jest jeszcze cnota. Bądź łagodnym przez wzgląd na Pana Boga.

Złem na złe zapłacić każdy potrafi. Pan Bóg jednak żąda. aby za złe zapłacić dobrem. Ucz się od Chrystusa być łagodnym. Nawet pomiędzy najlepszymi przychodzi często do nieporozumień i gniewów. Jeżeli czujesz, że masz wybuchnąć gniewem, wtedy usuń się, zamilknij, i módl się. Dobrym sąsiadem nie tylko ten, kto przykrości drugiemu nie czyni, ale ten przede wszystkim, który za doznane krzywdy przebacza

 

 

Modlitwa.

Boże, Któryś pobożnego króla Władysława osłaniał tarczą Swej Opieki w pośród zdradliwych nieprzyjaciół, za jego przyczyną prosimy Cię, ochroń nas od nieszczęść i przygód, i doprowadź szczęśliwie do portu. wiecznej szczęśliwości. Amen.

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *