2 Maja.

Św. Zygmunt.

 

 

 

Źródło: Żywoty Świętych z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin napisał Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, Honorowy Kap. Bazyliki Lor., 1931r.

 

 

Św. Zygmunt królNie wszyscy Święci od młodości żywot wiedli pobożny lub umartwiony. Niektórzy z nich ciężko Pana Boga obrazili, ale prędko zawrócili się ze złej drogi, pokutę czynili i wysłużyli sobie Niebo. – Takim był Zygmunt, syn Goudebalda, króla Burgundów. Otrzymawszy po śmierci ojca królewską koronę rządził swym państwem łagodnie i sprawiedliwie. Większość Burgundów pogrążoną była jeszcze w pogańskich ciemnościach, więc Zygmunt sprowadzał kapłanów, pragnąc cały naród nawrócić do Chrześcijaństwa. – Za żonę pojął córkę Teodoryka, króla włoskiego, która mu powiła syna Syrygika, i wkrótce umarła. Młodemu wdowcowi radzili panowie, aby się drugi raz ożenił. Że zaś był z natury posłusznym, podsunęli wdowę młodą, ale energiczną, aby mu w zarządzie państwa była pomocą. Posłuchał i ożenił się z ową wdową. Wnet jednak zrozumiał, że zły zrobił wybór. – Wdowa mając dwóch synów swoich, przemyśliwała nad tym w jaki by sposób zapewnić im tron królewski, a usunąć od niego pasierba Syrygika. Pochlebstwem i przewrotnym rozumowaniem tak umiała opętać Zygmunta, że tenże wydał rozkaz zabicia Syrygika. Wnet jednak otworzyły mu się oczy, i poznał swą zbrodnię. Zrozpaczony, gdy o samobójstwie myślał, został pouczony przez spowiednika, że teraz ciężko powinien pokutować. – Rozpoczął więc pokutę, modlił się, pościł i pielgrzymkę boso odprawiał do rozmaitych kościołów. Gdy przyszedł do Augam (St. Moriz), gdzie poległ Św. Maurycy wraz ze swą Legią Chrześcijańską w obronie Chrystusa Pana, za poradą biskupa wystawił na tym miejscu kościół i klasztor, aby zakonnicy modlili się do Pana Boga o odpuszczenie mu grzechów. Ale jeszcze cięższe spadły nań krzyże. Francuzi widząc nieład w królestwie Zygmunta, w którym rej wodziła jego żona znienawidzona przez poddanych, wpadli zdradziecko do Burgundii, zajęli ją zbrojną siłą, pojmali Zygmunta, i wraz z drugą żoną i dwoma synami utopili w głębokiej studni. – Okazał jednak Pan Bóg, że przebaczył Zygmuntowi, pokuta jego została przyjętą, a umartwieniem i cierpieniami wysłużył sobie Niebo. Nad tą studnią bowiem, do której wrzucono Zygmunta, przez lat trzy ukazywało się światło wielkie. Znikło dopiero wtenczas, gdy ciało Zygmunta zgłębi wydobyto i złożono w Augamie obok relikwii Św. Maurycego i towarzyszy 534 r.

 

 

Punkty do rozmyślania.

Gdy człowiek zgrzeszy, nigdy nie powinien oddawać się rozpaczy, ale żałować za popełnione winy, i poprawić się. ,,Jeżeli pokutować nie będziecie, wszyscy zginiecie społem”, upominał Chrystus Pan.

Pokutę trzeba zaraz czynić, jak to czynił król Dawid i król Zygmunt, a nie odkładać jej aż na stare lata, lub na godzinę śmierci. A jeżeli umrzesz nagle, kiedyż zaczniesz pokutę? Król Zygmunt choć nagle przez wrogów zabity, przez długi czas pokutą przygotował się na straszny termin Bożego Sądu po śmierci, więc znalazł przebaczenie.

 

 

Modlitwa.

Święty Zygmuncie, królu Burgundzki, uproś nam u Boga tę Łaskę, abyśmy naśladując cię za grzechy nasze żałowali i szczerą czynili za nie pokutę, a otrzymawszy odpuszczenie, abyśmy mogli stanąć bezpiecznie przed Tronem Sprawiedliwego, ale i Miłosiernego Sędziego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023