5 Lipca.

Święci Cyryl i Metody.

 

 

 

 

Źródło: Żywoty Świętych z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin napisał Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, Honorowy Kap. Bazyliki Lor., 1931r.

 

 

ŚŚ. Cyryl i MetodyNa półwyspie bałkańskim i nad morzem Czarnem miesz kali Słowianie południowi. Opowiadał im Ewangelię Św. Paweł w Tessalonice i Filippi; Św. Andrzej w Kijowie; Św. Piotr w Dalmacji. Papież Kajus, męczennik, był z Dalmacji, podobnie Św. Hieronim, Św. Heliodor i wielu innych. Mieli pismo swoje południowi Słowianie, Glagolicą zwane, i liturgię łacińską, przetłumaczoną na język słowiański. Tylko Słowianie nad Adriatykiem Kroaci, przyjęli Chrześcijaństwo; w głębi Bałkanu Bułgarzy i Serbowie pozostali poganami. Do cesarza greckiego Michała wysłał posłów Rościsław, książe Morawy, aby mu przysłał Biskupa greckiego, przez którego państwo jego odzyskałoby niezależność kościelną od łacińskiego biskupa Passawy, który był niemcem i wpływ niemiecki popierał. Cesarz i patryjarcha bali się posyłać biskupa na Morawy, które stały pod zwierzchnictwem Rzymu. Wysłali więc dla wysondowania sprawy Na półwyspie bałkańskim i nad Morzem Czarnym mieszkali Słowianie południowi. Opowiadał im Ewangelię Św. Paweł w Tessalonice i Filippi; Św. Andrzej w Kijowie; Św. Piotr w Dalmacji. Papież Kajus, Męczennik, był z Dalmacji. podobnie Św. Hieronim, Św. Heliodor i wielu innych. Mieli pismo swoje południowi Słowianie, glagolicą zwane i Liturgię łacińską, przetłumaczoną na język słowiański. – Tylko Słowianie nad Adriatykiem Kroaci, przyjęli Chrześcijaństwo; w głębi Bałkanu Bułgarzy i Serbowie pozostali poganami. Do cesarza greckiego Michała wysłał posłów Rościsław, książe Morawy, aby mu przysłał Biskupa greckiego, przez którego państwo jego odzyskałoby niezależność kościelną od łacińskiego biskupa Passawy, który był niemcem i wpływ niemiecki popierał. Cesarz i patryarcha bali się posyłać biskupa na Morawy, które stały pod zwierzchnictwem Rzymu. Wysłali więc dla wysondowania sprawy bazyliańskich zakonników, braci Cyryla i Metodego. Byli to grecy, rodem ze Solunia. gdzie od służby nauczyli się po słowiańsku. – Przed kilku laty apostołowali w Cherzonesie. Tam znaleźli relikwie Papieża Klemensa i Ewangelię gocką, na wzór której Cyryl filozof przełożył na słowiańskie Pismo Święte i Mszę grecką, wymyśliwszy osobny alfabet (Cyrylicę). Z tym tłumaczeniem przyszli Cyryl i Metody na Morawę, i odprawiali Mszę Świętą po słowiańsku. Gniewało to biskupów niemieckich, więc oskarżyli braci przed Papieżem o herezję. Wyprawili się Cyryl i Metody do Rzymu celem usprawiedliwienia się. Szli przez południowe Węgry, gdzie nawrócili księcia Koela, i przez Bułgarię, gdzie król Borys przyjął Wiarę Chrześcijańską. W Rzymie papież Hadrian powiedział, że w tym herezji nie ma, gdy Msza Święta odprawia się w narodowym języku słowiańskim, udzielił im godności biskupiej, i wysłał między słowian. Św. Cyryl był jednak chorym, został w Rzymie i umarł w 878 r. Św. Metody puścił się sam w drogę. Odwiedził Serbów i Bułgarów, wyświęcił im kapłanów słowian; po czym poszedł na Morawę i do Czech, gdzie nawrócił wielu pogan, a nawet księcia Bożywoja. Znowu oskarżony przez biskupów niemieckich, pojechał do Rzymu usprawiedliwiać się. Papież Jan VIII znowu uznał, że wolno Mszę Świętą odprawiać w języku narodowym, udzielił Metodemu godności arcybiskupiej, i wysłał go na powrót na Morawy. Założył Metody stolicę swoją w Welebradzie, stąd szerzył obrządek słowiański i tu zmarł 885 roku.

 

 

Punkty do rozmyślania.

Niektórzy dziś są z imienia Chrześcijanami, bo wiary uczynkami nie pokazują. Kto zaś za życia nie wyzna przed światem Chrystusa Pana, ten i po śmierci w Królestwie Jego, cząstki z nim, ani Chwały mieć nie będzie.

 

 

Modlitwa.

Wszechmogący, Wieczny Boże, Któryś nas przez Bł. Biskupów, wyznawców Twoich, Cyryla i Metodego, do jedności Wiary Chrześcijańskiej powołać raczył, daj nam, abyśmy ich uroczystością teraz się weseląc, za przyczyną ich zasług do wiecznej doszli Chwały. Amen.

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *