19 Czerwca.

Święci Gerwazy i Protazy.

 

 

 

 

Źródło: Żywoty Świętych z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin napisał Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, Honorowy Kap. Bazyliki Lor., 1931r.

 

 

Św. Gerwazy i ProtazyPrzykładną zgodą i jednomyślnością odznaczali się bracia Gerwazy i Protazy. Bliźniakami urodzili się w Mediolanie, we Włoszech. Rodzice ich Witalis i Waleria wychowali synów w Religii Chrześcijańskiej, zalecając im pobożność i miłosierdzie dla bliźnich. Podczas prześladowania umęczono Św. Witalisa i Walerię, gdyż Wiary Pana Chrystusowej wyprzeć się nie chcieli. Wielki po rodzicach majątek odziedziczyli synowie, i wszelkie zaszczyty stały przed nimi otworem. Wzgardzili jednak przyjemnościami świata, postanowili pójść za radą Chrystusa Pana, który rzekł młodzieńcowi: Sprzedaj wszystko co masz, daj ubogim, a będziesz miał skarb w Niebie, a przyjdź i naśladuj Mnie (Mar. 10). Sprzedali więc swą majętność, rozdali ubogim Chrześcijanom, i w jednej izdebce mieszkając, bogomyślny wiedli żywot, modląc się, rozmyślając, i umacniając Chrześcijan w Wierze. Kapłani pogańscy widząc ogromny wpływ w mieście obydwu braci, którzy odciągali mnóstwo ludu od bałwochwalstwa, postanowili ich zgubić. Dobra nadarzyła się sposobność, gdy naczelny wódz mediolańskiego okręgu, Astazjusz, wyruszając na wojnę przeciw Markomanom, kazał sobie wróżyć kapłanom o zwycięstwie. Przewrotni kapłani powiedzieli mu, że wówczas zwycięży i wróci zdrowo, gdy Gerwazy i Protazy złożą ofiarę bogom. Wezwano Gerwazego, aby złożył bałwanom ofiarę. Rzekł na to, że modlitwa do Pana Boga wyprosić może powodzenie orężowi, nie zaś ofiara złożona bezmyślnym bałwanom. Astazjusz kazał go bić biczami zakończonymi ołowianymi kulkami, aż do śmierci. Gdy jeszcze dawał znaki życia, ucięto mu głowę. Do Protazego tak się odezwał dowódca: Nędzniku, ofiaruj bożkom, albo zginiesz jak brat! – Tyś większy nędznik odrzekł Protazy, bo się boisz wojny i śmierci, a chcąc wyjść cało, potrzebujesz mnie do złożenia ofiary. Kazał znowu Astazjusz zaćwiczyć go biczami, a potem ściąć mu głowę dnia 19 czerwca 169 r. Gdy Św. Ambroży był biskupem w Mediolanie, okazali się mu obydwaj bracia we śnie i wskazali swój grób. Wydobyto trumnę, w której ciała braci były dobrze zachowane, obydwie głowy odcięte, a obok książka z opisem męczeństwa. Wystawił Ambroży kościół dla Męczenników; później relikwie ich przeniesiono nad Ren do Breisach, gdzie dotąd spoczywają.

 

 

Punkty do rozmyślania.

Kościół Katolicki przez Chrzest Święty czyni nas dziećmi Bożymi; gdyśmy grzechem zabili duszę, przywraca nam w Sakramencie Pokuty życie Łaski. Karmi nas Słowem Bożym, i Ciałem i Krwią Chrystusa Pana w Komunii Świętej. Pociesza nas w smutku i cierpieniach, umacnia przy skonaniu, a po śmierci modli się za nas.

Za tyle Dobrodziejstw powinniśmy Kościół Święty nasz czcić, miłować, słuchać Go, a w potrzebie wspierać i bronić.

Chrześcijanin, który Kościoła nie słucha, Przykazań Jego nie wypełnia, niewdzięcznikiem jest.

 

 

Modlitwa.

Boże, Który nam pozwalasz obchodzić pamiątkę urodzin dla Nieba Świętych Męczenników Gerwazego i Protazego, spraw, abyśmy naśladując ich cnoty w wiecznej szczęśliwości z Ich towarzystwa się weselili. Amen.

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *