Szymon i Juda Tadeusz

 

Źródło: O. Jerzy od Św. Józefa, Chleb powszedni. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. Wyd. OO. Karmelitów Bosych Kraków 1959

 

 

 

Rozmyślanie.

I. Jaki zaszczyt przynosi przyjaźń Pana Jezusa.

II. Czym mamy dowodzić przyjaźni ze swej strony.

 

„Wy jesteście przyjaciółmi Moimi, gdy czynić będziecie, co Ja wam rozkazuję” — (Jan 15, 14).

 

I. — O dwóch Apostołach Szymonie i Judzie, zwanych zelotami, wyliczanych przez Ewangelistów zawsze na końcu, wiemy bardzo mało, jak gdyby Pan Bóg chciał umartwić naszą ciekawość i dać nam do zrozumienia, iż można być wielkim przyjacielem Pana Boga, a równocześnie pozostawać zupełnie nieznanym światu. Ale to, co jest największe w tych dwóch Apostołach, znamy dobrze: byli przyjaciółmi Pana Jezusa, a być przyjacielem Pana Jezusa, to rzecz najzaszczytniejsza.

Przyjaźń, albo się zawiera między równymi, albo zaprzyjaźnionych czyni równymi sobie. W przyjaźni między Chrystusem Panem a Apostołami nastąpiło zrównanie. Chrystus Pan zniżył się do Uczniów, to jest do ich sposobu myślenia, podnosząc ich równocześnie do zaszczytu obcowania ze Sobą. Choć był Bogiem i Mistrzem Swych Apostołów, nazywał ich Swoimi braćmi i przyjaciółmi. Przyjaźni Swej dowiódł umierając za nich. „Nikt nie ma większej przyjaźni nad tę, aby kto życie swe oddał za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi Moimi, gdy czynić będziecie, co Ja wam rozkazuję. Już Was nie nazwę sługami, bo sługa nie wie co czyni pan jego. Lecz nazwałem Was przyjaciółmi, bo wszystko, cokolwiek od Ojca usłyszałem, oznajmiłem Wam” (Jan 15, 13-15).

 

II. — Jak mamy odpowiedzieć z naszej strony na przyjaźń Chrystusa Pana, Sam Chrystus Pan nas pouczył: „Wy jesteście przyjaciółmi Moimi, gdy czynić będziecie, co Ja wam rozkazuję”. Spełniajmy we wszystkim życzenia Pana Jezusa, a wówczas okażemy Mu w najlepszy sposób wzajemność i dowiedziemy wierności w przyjaźni. Św. Tomasz przypisuje przyjaźni pięć charakterystycznych czynności:

  • chcieć dla przyjaciela,
  • aby zawsze trwał i żył,
  • życzyć mu wszelkiego dobra,
  • wyświadczać mu ze swej strony dobre uczynki,
  • przestawać z nim serdecznie i zachować z nim zgodę.

A zatem nasza przyjaźń z Chrystusem Panem polega na specjalnym nastawieniu woli, zawsze życzliwej i dobroczynnej. Jednym słowem: być przyjacielem Chrystusa Pana znaczy chcieć tego, czego On chce i czynić to, co On rozkazuje.

Święci Szymon i Juda w taki, a nie inny sposób okazali się prawdziwymi przyjaciółmi Pana Jezusa. Spełniając Jego polecenie nauczania wszystkich narodów, poszli na krańce ówczesnego świata, aby rozsławiać Imię Jezus, przyprowadzać ludzi do poznania prawdziwego Pana Boga i szerzyć prawdziwą cześć Bożą. Opuścili dosłownie wszystko dla miłości Chrystusa Pana.

Przez Chrzest każdy z nas został przyjęty do przyjaźni z Chrystusem Panem. Żyjmy zatem w duchu przyjaźni z Chrystusem Panem, patrząc przede wszystkim, aby żył we wszystkich sercach ludzkich, był przez ludzi coraz bardziej poznawany i miłowany. Przyjaźń żąda od nas następnie pragnienia dla Chrystusa Pana wszelkiego dobra, a więc by był otaczany Chwałą, by Mu wszyscy służyli i wielbili Go. Do tego wszystkiego winniśmy się sami, o ile tylko sił zdolności i sposobności nam staje, przyczyniać się przez apostolstwo. Przyjaźń podtrzymuje się i umacnia przez częsty kontakt, serdeczne rozmowy i wymianę myśli. Zadanie to spełniać winna nasza modlitwa wewnętrzna. Niech ona będzie bezpośrednia, ożywiona miłością, niech będzie po prostu rozmową z Chrystusem Panem, Boskim Przyjacielem. Wreszcie, starajmy się zachować jednozgodność myśli i życzeń z Chrystusem Panem.

Chcieć zawsze tego, czego chce Pan Jezus, to znaczy zachować z Nim zgodę i pełnić Jego Przykazania.

 

 

Modlitwa.

O Najdobrotliwszy Jezu! Jakiegoż w Tobie mamy Przyjaciela! Jak szczerego, ofiarnego i wiernego! Wszystkoś nam powiedział, czegoś się od Ojca dowiedział. Wszystkoś za nas ofiarował, nawet Swoje Życie. Umiłowawszy nas, do końca nas umiłowałeś. Spraw Łaską Swoją, abym i ja stał się prawdziwym przyjacielem Twoim i wiernym do końca. Amen.

 

Zachęcamy do uczczenia

  1. Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego ku czci Jej poświęconym: Miesiąc październik poświęcony ku czci Różańca Świętego — dzień 28
  2. Świętych Patronów dnia dzisiejszego, ŚŚ. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza: Nabożeństwo do Świętych Szymona i Judy Tadeusza, Apostołów.

 

© salveregina.pl 2023