28 Października.

Święci Szymon i Juda Tadeusz.

 

 

 

 

Źródło: Żywoty Świętych z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin napisał Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, Honorowy Kap. Bazyliki Lor., 1931r.

 

 

Szymon i Juda TadeuszPatron grabarzy, Św. Szymon, rodem był z Kany Galilejskiej. Dla odróżnienia go od Szymona-Piotra zwano go „Chananejczykiem”. Podobno jego to wesele uczcił Swą Obecnością Chrystus Pan, gdzie wodę zmienił we wino. Został uczniem Chrystusa Pana, a później Apostołem. Po Zielonych Świątkach opowiadał Ewangelię w Egipcie, a później zeszedł się z Tadeuszem w Persji. — Juda, dla odróżnienia go od Judasza zdrajcy, zwany „Tadeuszem” tj. „odważnym”, był synem Kleofasa, brata Św. Józefa, i rodzonym bratem Apostoła Św. Jakuba młodszego. Zanim został powołanym w grono uczniów Chrystusa Pana, był rolnikiem, miał żonę, dziatki i dorobił się majątku. Wielką więc była jego ofiara, że opuścił wszystko i poszedł za Chrystusem Panem. Przez Piotra Świętego wysłanym został opowiadać Ewangelię w Mezopotamii i Arabii, skąd udał się do Persji i połączył się z Szymonem. — Obaj Apostołowie pracowali teraz razem, wielu Persów nawrócili i ochrzcili. Zdarzyło się, że król ówczesny Bodarach wyprawiając wojsko przeciw Indiom, pytał pogańskich kapłanów, czy zwycięży. Wróżowie nie umieli odpowiedzieć. Tłumaczyli kapłani królowi, że dzieje się to dlatego, iż pozwala obcym Apostołom przebywać w swym kraju. Obiecał król wypędzić ich. Wtedy przepowiedzieli mu długą i ciężką wojnę. Stawieni przed króla Apostołowie przepowiedzieli mu prędkie i łatwe zwycięstwo, i tak się stało. — Z wdzięczności uznając Religię Apostołów za prawdziwszą, ochrzcił się król i wielu dygnitarzy. Ofiarował im nadto wielkie sumy pieniędzy. Podziękowali Apostołowie za pieniądze, mówiąc że nie przyszli tu po to, aby się wzbogacić, ale aby ludzi uszczęśliwić. — Pogańscy kapłani bojąc się, aby za królem lud nie porzucił religii pogańskiej, zbuntowali motłoch, który pochwycił Apostołów w miasteczku Suanir, Szymona piłą przeciął na dwoje, a Tadeusza ubił maczugą 28 października 62r. Ciała ich przywieziono do Rzymu i złożono w Bazylice Św. Piotra.

 

 

Wyjątki z listu Św. Judy Tadeusza.

Apostoł Juda Tadeusz upomina wiernych do poprawy życia, gdyż żaden grzesznik nie ujdzie sprawiedliwej kary na Sądzie Ostatecznym.

„Oto przyszedł Pan z tysiącami Świętych Swoich, aby uczynił Sąd przeciwko wszystkim, i strofował wszystkie bezbożniki i ze wszystkich ich uczynków niezbożnych, które popełnili, i ze wszystkich zelżywości, które mówili przeciw Panu Bogu.

Lecz wy najmilejsi chowajcie Miłość Bożą, oczekując Miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa ku żywotowi wiecznemu”.

 

 

Modlitwa.

Boże, Któryś nam przez Błogosławionych Apostołów Szymona i Judę do poznania Imienia Twego przyjść dozwolił: daj nam czcić godnie Ich Wieczną Chwałę i wzrastać w Łasce Twojej. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *