28. GRUDNIA

ŚWIĘTA MELANIA.

 

 

Źródło: Żywoty Świętych z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin napisał Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, Honorowy Kap. Bazyliki Lor., 1931r.

 

 

 

 

Św. MelaniaUrodziła się w Rzymie 332 r. Rodzice jej Publikola i Albina, wychowali ją pobożnie, i wydali za mąż za Piniana. Był to człowiek szlachetny, więc szczęśliwą się czuła Melania przy jego boku. Wielki po rodzicach odziedziczywszy majątek, czyniła jałmużny kościołom i obfite ubogim. – Kilkoro dziatek wcześnie straciła, prosiła wtedy męża, aby w powściągliwości żyli nadal, myśleli o doskonałości chrześcijańskiej i zbawieniu duszy. Zgodził się na to Pinian, i odtąd oboje bogomyślny wiedli żywot. – Szerokiej podówczas zażywał sławy Św. Alipiusz, biskup Tagasty, w Afryce, jako roztropny kierownik dusz. Pojechała tam Melania z mężem, korzystała z jego nauk, i umartwione prowadziła życie. Wyćwiczywszy się należycie w życiu duchownym, pojechali małżonkowie 419 r. do Jerozolimy, gdzie postanowili pozostać, i służyć wyłącznie Panu Bogu. Zbudowali sobie chatkę na górze Oliwnej, gdzie spędzali czas na modlitwie i rozmyślaniu Męki Pańskiej. Życie prowadzili ostre; nosili zgrzebne szaty, a posilali się raz tylko na dzień chlebem i owocami.

Wnet sława świątobliwości ich rozeszła się daleko. Zgłaszali się ludzie, którzy pod ich kierownictwem pokutniczy chcieli wieść żywot. Wówczas zbudowała Melania obszerny klasztor i szpital dla niewiast, i w nim była przełożoną. Drugi zaś klasztor i szpital zbudowała dla mężczyzn, nad którymi Pinian objął kierownictwo. Wnet liczba zakonników i zakonnic tak wzrosła, że nowe dla nich budować trzeba było klasztory.

Św. Pinian zmarł 453 r., zaś Św. Melania 459 r. Wsławił ich Pan Bóg cudami za życia i po śmierci.

 

 

Punkty do rozmyślania.

Zazdrosnym jest ten, kto się smuci ze szczęścia bliźniego, a cieszy się z jego nieszczęścia. Złośliwe jest oko zazdrościwego. (Eccl. 14.)

Zazdrośnik nie zazdrości ci gdyś chory, biedny lub głupi; zazdrości ci wtenczas, gdy ci się dobrze powodzi, i pali go żądza posiadania tego, co ty masz. Nawrócić potrafisz wroga, zazdrośnika nigdy.

Brudny to grzech, i dość zakorzeniony między ludźmi, dlatego upomina św. Paweł w liście do Galatów: nie zazdrośćcie jedni drugim, nie drażnijcie, nie kasajcie jeden drugiego.

 

 

Modlitwa.

Wszechmogący Wieczny Boże, użycz nam tej Łaski, abyśmy idąc za przykładem Św. Melanii i jej małżonka życie nasze poprawili, a ćwicząc się w cnotach zasłużyli sobie na żywot wieczny. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

 © salveregina.pl 2022

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *