Źródło: O. Gabriel od Św. Marii Magdaleny, Współżycie z Bogiem. Rozmyślania o życiu wewnętrznym na wszystkie dni roku, tłum.: o. Leonard od Męki Pańskiej, Wyd. OO. Karmelitów Bosych, Kraków 1960r.

 

 

 

Rozmyślanie.

ŚWIĘTO OBJAWIENIA TRZECH KRÓLI.

 

 

OBECNOŚĆ BOŻA. — O maleńki Jezu, uznaję w Tobie Króla Nieba i ziemi. Spraw, abym Cię mógł uwielbiać z wiarą i miłością Świętych Trzech Króli.

Rozważanie.

1. „Dzisiaj świat poznał Tego, Którego Dziewica Najświętsza w dzień Narodzenia wydała na świat… dzisiaj zabłysło święto Jego Objawienia” (BR.). Dzisiaj Pan Jezus ukazał się światu jako Bóg.

Introit Mszy Świętej wprowadza nas bezpośrednio w tę atmosferę i ukazuje nam Pana Jezusa w królewskim Majestacie Bóstwa: „Oto już nadszedł Władca Najwyższy, a w Ręku Jego królewska władza i moc i rządy świata”.

Lekcja (Zob. Ks. Iz. 60, 1-6) niby w radosnym hymnie ogłasza wezwanie pogan do Wiary… I oni również poznają w Panu Jezusie swego Boga i oddadzą Mu cześć: „Wstań, oświeć się Jeruzalem! Bo przyszła Światłość Twoja… i będą chodzić narody w Światłości Twojej, a królowie w jasności wzejścia Twego… Tłumy przyjdą ze Saby, złoto i kadzidło przynosząc i Chwałę Pańską ogłaszając”.

Przy żłóbku miejsce pokornych pastuszków zajął wspaniały orszak Magów, przybyłych ze Wschodu, jako przedstawicieli narodów pogańskich i wszystkich królów ziemi, by pokłonić się Bożemu Dzieciątku.

Epifania (lub Teofasia) oznacza „Objawienie się Boga”: to spełniło się w Panu Jezusie, Który ukazuje się dzisiaj światu, jako jego Bóg i Pan. Już pierwszy Cud objawił Jego Bóstwo. Niezwykła gwiazda ukazała się na Wschodzie. Lecz z pamiątką tego cudu, który w dzisiejszej Liturgii zajmuje pierwsze miejsce, Kościół Święty łączy również dwa inne: wody, która zmieniła się w wino na godach w Kanie oraz Chrztu Pana Jezusowego w Jordanie, podczas gdy głos z Nieba oświadcza: Ten jest, Syn Mój miły. „Potrójny cud święcimy w dniu dzisiejszym” — śpiewamy w antyfonie do Magnificat; trzy Cuda powinny nas przygotować do poznania i uwielbiania z żywą wiarą naszego Pana Boga, naszego Króla w Dzieciątku Jezus.

2. „Ujrzeliśmy gwiazdę Jego na Wschodzie i przybyliśmy z darami pokłonić się Panu”. Oto jak werset Mszy Świętej dzisiejszej streszcza zachowanie się Magów. Ujrzeć gwiazdę, a udać się w drogę, to jedno i to samo. Magowie nie wątpili. Ich wiara była mocna, pewna, jakby z jednego bloku. Nie wahali się wobec trudów dalekiej podróży, bo serce ich było wielkoduszne. Nie odkładali drogi na kiedy indziej, bo dusza ich była gotowa.

Również i na niebie naszej duszy zjawia się często gwiazda, a jest nią to wewnętrzne Natchnienie Boże, które wzywa nas do wielkodusznego czynu, do oderwania się, do życia w ściślejszym zjednoczeniu z Panem Bogiem. Powinniśmy umieć iść zawsze z wiarą, wielkodusznością i gotowością Magów za naszą gwiazdą. Ona bowiem na pewno poprowadzi nas do Pana, aż znajdziemy Tego, Którego szukamy.

Magowie nie zaprzestali poszukiwania nawet wówczas, gdy gwiazda zniknęła im sprzed oczu. Podobnie i my musimy trwać w dobrym nawet pośród ciemności wewnętrznych. Są to doświadczenia Wiary, które można pokonać jedynie przez gorliwe ćwiczenie się w czystej Wierze. Wiem, że Pan Bóg tego chce, wiem, że Pan Bóg mnie wzywa i to mi wystarcza: „Wiem, komu uwierzyłem i pewien jestem” (2 Tym 1, 12), wiem, kto jest Ten, w którego uwierzyłem i cokolwiek się stanie, nie będę w Niego wątpił.

W takim usposobieniu razem z Trzema Królami idźmy do żłóbka. „Jak oni w skarbach swoich złożyli Panu mistyczne dary, tak również i my starajmy się wydobywać ze serc własnych dary godne Pana Boga” (BR.).

Rozmowa.

„O Jezu, uwielbiam Cię, ponieważ Ty jesteś Panem, Bogiem moim. Albowiem Ty jesteś Bogiem wielkim i Królem wszystkich królów. W Ręce Twojej są wszystkie krańce ziemi i Ty oglądasz gór szczyty. Twoje jest morze i Tyś je uczynił i lądy utworzyły Ręce Twoje… A my jesteśmy ludem Twoim i owcami Ręki Twojej” (zob. Ps 95/94/). Tak, o Jezu, jestem Twoją owieczką, Twoim stworzeniem i cieszę się, widząc, że jestem niczym przed Tobą. Lecz cieszę się jeszcze bardziej, iż mogę rozpoznać i uwielbiać w Tobie, o Najmilsze Dzieciątko, mego Boga i mego Stworzyciela. Jakże pragnę, aby wszystkie narody poznały, Kim jesteś, aby wszyscy upadli przed Tobą i uwielbiali Ciebie, swego Boga i Pana.

O Panie, okaż wszystkim Swoje Bóstwo, wszak możesz to sprawić. A jak kiedyś przyprowadziłeś do Siebie Magów ze Wschodu, tak przywiedź do Swego żłóbka wszystkie narody, wszystkie ludy.

Lecz dajesz mi zrozumieć, że pragniesz mojej współpracy, aby przyszło Królestwo Twoje. Żądasz, abym się modlił, cierpiał, pracował nad nawróceniem zarówno mych bliskich jak i nie znanych mi. Pragniesz, abym ja przyniósł do żłóbka dary Magów: kadzidło modlitwy, mirę umartwienia i cierpienia, chętnie dla Ciebie podjętego, oraz złoto miłości. Miłość uczyni serce moje wyłącznie Twoim i pobudzać mnie będzie do oddania się pracy nad nawróceniem grzeszników, niewiernych i naci większym uświęceniem Twoich wybranych.

O mój Najłaskawszy Królu, stwórz we mnie serce apostoła. Jakże pragnąłbym dziś złożyć u Stóp Twoich cześć i szczere uwielbienie wszystkich ludzi.

Lecz gdy proszę Cię, o Jezu, abyś objawił się światu, proszę Cię również, abyś objawiał się coraz więcej mojej biednej duszy. Spraw, aby i dla mnie zajaśniała dzisiaj gwiazda i wskazywała mi drogę do Ciebie. Spraw, aby i dla mnie była dzisiaj prawdziwa Epifania, czyli nowe objawienie się Twoje memu rozumowi i sercu. Im więcej Cię ktoś poznaje, tym goręcej miłuje, ja zaś pragnę Cię poznać jedynie, by Cię miłować, by się coraz wielkoduszniej Tobie oddawać. Amen.

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. poznania Nauki katolickie na okres Bożego Narodzenia.
  2. poznania Nauki katolickie na święto Najświętszego Imienia Jezus.
  3. uczczenia Tajemnicy Wcielenia Syna Bożego w okresie Bożego Narodzenia: Nabożeństwo na okres Bożego Narodzenia
  4. uczczenia Najświętszego Dzieciątka Jezus: Nabożeństwo do Najświętszego Dzieciątka Jezus.
  5. MIESIĄC NAJŚWIĘTSZEGO DZIECIĄTKA JEZUS – Dzień 13.
  6. uczczenia Najświętszego Imienia Jezus w nabożeństwie miesiąca Stycznia ku Jego czci poświęconym: Nabożeństwo styczniowe ku czci Najświętszego Imienia Jezus – dzień 6.
  7. uczczenia Najświętszego Imienia Jezus w miesiącu styczniu Jemu poświęconym: Nabożeństwo ku czci Najświętszego Imienia Jezus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2024