Rany Pana Jezusa

Piątek III Tygodnia Wielkiego Postu.

NABOŻEŃSTWO DO ZBAWICIELA W MĘCE NA PIĘĆ PIĄTKÓW POSTNYCH.

Święto Pięciu Ran Pana Chrystusowych.

 

 

 

 

Nauka.

Źródło: Książka do oświecenia i zbudowania duszy chrzescijańsko katolickiej cz. I 1897

Wiadomość historyczna o tej uroczystości.

Wstęp do Mszy Świętej przypomina poniżenie i wywyższenie Zbawiciela Boskiego.

Msza jest ta sama, jak w święto pamiątki Męki Pańskiej; modlitwa tylko jest inna.

Modlitwa kościelna.

Boże, Który przez Mękę Swego Syna Jednorodzonego i przez Krew z Pięciu Ran Jego spływającą, naturę ludzką przez grzech zepsutą naprawiłeś: spraw, abyśmy, wielbiąc na ziemi Rany przez Niego otrzymane, owoc kosztownej Jego Krwi w Niebie spożywali, przez tegoż itd.

LEKCJA (Ks. Zach. 12, 10-11; 13, 6-8).

Nauka.

Biedna duszo, czy należysz do domu Dawidowego? Czy jesteś mieszkańcem Jeruzalem, Miasta Świętego? Przez Chrzest Święty stałeś się synem Kościoła i członkiem Świętego Ciała Pańskiego. Tak gorzka Męka Jezusa Chrystusa wyjdzie ci na zbawienie. pociechę i pomoc. W duchu Łaski i modlitwy wznieś się i patrz na Rany Rąk, Nóg i Słodkiego Serca Jego. Dla ciebie są otwarte, aby tryskająca z nich Krew oczyściła cię i abyś ty w nich się ukrył. Ale nie zapominaj, że, pragnąc być synem Bożym i współdziedzicem Pana naszego Jezusa Chrystusa, winieneś przyodziać się w płaszcz purpurowy mąk i utrapień, gdyż jedna tylko droga krzyżowa wiedzie do Chwały, a kto chce iść za Chrystusem Panem, winien się zaprzeć i wziąć krzyż na siebie, a wszyscy, co chcą żyć nabożnie, winni cierpieć prześladowanie. Nie lękaj się przeto miecza, który i w ciebie ugodzi, nie trwóż się utrapieniami tego czasu; skoro jesteś złączony z Panem Jezusem, nic cię złego nie spotka.

 

 

PRZEKAŻ 1.5% PODATKU
na rozwój Salveregina. Bóg zapłać
KRS: 0000270261 z celem szczegółowym: Salveregina 19503

 

 

EWANGELIA (J 19, 28-35).

Nauka.

1. Pan Jezus pragnie zbawienia naszego. Czyżbyś na to mógł być obojętnym? Niepodobieństwo; ocknij się i mów: „Trzeba ocalić dusze. Na cóżby mi się przydało, choćbym miał cały świat, a szkodę poniósł na duszy? Chronić się przeto będę złej sposobności i gorliwym będę w ćwiczeniach pobożności i dobrych uczynkach“.

2. Daj się pokonać miłością, owa wierną, nieskończoną, Boską Miłością, w której Pan Jezus przelał za ciebie ostatnia krople Swej Krwi. Woda i Krew, wytryskającą z przebitego Serca, znaczy u wielu Ojców Świętych tajemnicze utworzenie Kościoła Świętego, do Którego i ty wcielony zostałeś, aby to, co w tobie jest ziemskim, przemieniło się na Boskie. Bądźże prawdziwym i żywym członkiem Kościoła! Ojcowie Święci mówią także o Świętych Sakramentach Chrztu i Ołtarza, jako najcelniejszych Darach Serca Miłością złamanego. Przez Chrzest Święty wcielonym zostałeś do tego Serca! Przyjmuj przeto godnie Przenajświętszy Sakrament Ołtarza, abyś w tym Sercu i z tym Sercem żył, wolny od grzechu, święty w myślach i uczuciu, bogaty w dobre uczynki, jako godne dziecię Boże.

Modlitwa do Świętych Pięciu Ran (z odpustem)

Najdroższy i Najdobrotliwszy Jezu! Oto rzucam się wobec Ciebie na kolana i proszę gorliwie: ożyw me serce uczuciem wiary, nadziei, miłości, żalu za grzechy i postanowieniem, że Cię więcej obrażać nie będę. Z miłością i ubolewaniem będę rozważał (a) Twoje Pięć Ran i przypominał(a) sobie, co o Tobie, mój Jezu, Dawid prorok powiedział: „Przebodli Ręce i Nogi Moje, policzyli wszystkie kości Moje“ (Psalm 22/21/, 17-18).

(Całkowitego odpustu dostąpią ci, którzy powyższą modlitwę odmówią przed krucyfiksem lub obrazem Ukrzyżowanego i dopełnią zwyczajnych warunków, tj. Spowiedzi, Komunii i przez niejaki czas modlić się będą za Papieża. Pius IX. 31 Lipca 1858.)

 

 

 

Zobacz pozostałe nabożeństwo na Świętą Tajemnicę dnia dzisiejszego, tj. Przenajdroższych Pięciu Świętych Ran Pana naszego Jezusa Chrystusa.

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2024