Źródło: O. Bernardyn Goebel OFMCap. – PRZED BOGIEM. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. T. II., 1965r.

 

 

Rozmyślanie.

ŚWIĘTY ORSZAK.

 

 

Przedmiotem naszego rozważania będą modlitwy kościelne za konających. Zobaczymy, że treść ich mieści w sobie wiele światła i pociechy.

 

1. Uroczyste towarzystwo.

 

Msza Święta choćby kapłan był sam jeden, nawet bez ministranta, jest wspólną Ofiarą Kościoła Świętego i cały Kościół Święty bierze w Niej udział. Zarówno Kościół Wojujący, jak Triumfujący. Tak samo powinno być, gdy Chrystus Pan zamierza dokonać ofiary życia w którymś ze Swych członków.

Życzeniem Kościoła Świętego jest, by przy śmierci był kapłan. Nie tylko po to, by udzielić Ostatnich Sakramentów, ale i po to, by być przy konającym. Przez Swego kapłana chce Kościół Święty zanieść niejako dar ofiarny na próg tamtego świata. Kościół doczesny chce przekazać ten dar w ręce Kościoła wiecznego, a przezeń w Ręce Pana Boga. Kościół Święty życzy Sobie również, by razem z kapłanem inni, zwłaszcza bliscy tworzyli modlitewny orszak konającego.

Modlitwy, które Kościół Święty wtedy odmawia, odznaczają się uroczystą powagą. Kościół Święty zdaje sobie sprawę, że ten konający pielgrzym został w chwili Chrztu Świętego włączony w Plan Ekonomii Bożej obejmujący wszystkie wieki i wszystkich ludzi. Potwierdza to płonąca gromnica w ręku konającego. Przypomina to Kościół Święty konającemu i modli się z ufnością, by Pan Bóg go zbawił, chociaż dopuścił się ludzkich słabości w czasie ziemskiej pielgrzymki. „Wynijdź, duszo chrześcijańska, z tego świata w Imię Boga Ojca Wszechmogącego, Który cię stworzył; w Imię Jezusa Chrystusa, Syna Boga Żywego, Który za ciebie cierpiał; i w Imię Ducha Świętego, Który zstąpił na ciebie; w Imię Chwalebnej i Świętej Bożej Rodzicielki, Panny Maryi… Boże Łaskawy, Który według wielkości Miłosierdzia Twego gładzisz grzechy pokutę czyniących i mocą przebaczenia Twego zmazujesz winę przeszłych ich występków, wejrzyj łaskawie na sługę Twego. Wysłuchaj modlitw jego, które zanosi do Ciebie, i daj mu odpuszczenie wszystkich grzechów, o które dziś prosi, wyznając je z głębi serca. Odnów w nim, Najłaskawszy Ojcze, wszystko, co było zepsute przez ziemską ułomność i zniszczone przez złość diabelską i wróć go na Łono Kościoła… Zmiłuj się, Panie, nad łkaniem, zmiłuj się nad płaczem jego i racz przypuścić do Tajemnicy pojednania tego, który jedynie w Miłosierdziu Twoim zaufał. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego”.

— Zastosowanie. W świetle rozważań o powadze i radości śmierci rozumiemy Prefację Mszy żałobnej: „Prawdziwie godną i sprawiedliwą, słuszną i zbawienną jest rzeczą, abyśmy Tobie wszędzie i zawsze dzięki czynili… przez Chrystusa Pana naszego. W Nim bowiem zabłysła nam nadzieja błogosławionego zmartwychwstania, aby tych, których zasmuca pewność nieuniknionej śmierci, pocieszała obietnica przyszłej nieśmiertelności. Wiernym Twym bowiem, Panie, życie tylko przemieniasz, a nie odbierasz, a rozwiązawszy ich z ziemskiej powłoki, wieczne mieszkanie w Niebie im gotujesz. Dlatego też wraz z Aniołami i Archaniołami, z Tronami i Panowaniami oraz z całym Wojskiem Niebieskim hymn ku Twej Chwale śpiewamy”.

— Postanowienie. Podziękujmy Panu Bogu, że mimo wszystko tyle słodyczy złożył w śmierci.

 

2. Uroczyste wprowadzenie.

 

Oto Kościół Święty doprowadził Swe dziecię do bramy wieczności. Posłuchajmy, z jaką wzruszającą prostotą wraca się teraz Kościół Wojujący do Mieszkańców Nieba, by zechcieli mu towarzyszyć w dalszej drodze. Ma się wrażenie, że cale Niebo się otwiera i pochyła nad lotem konającego, że wyrusza ku niemu nieprzeliczona procesja niebieska, by go przyjąć w Swe szeregi i zaprowadzić przed Boży Tron.

„Niech świetne wojsko anielskie przyjmie twoją duszę po Wyjściu z ciała; niech cię przywita grono Apostołów, sędziów świata; niech cię prowadzi w triumfie biały zastęp zwycięski Męczenników; niech cię otoczy wspaniały orszak Wyznawców z liliami w ręku; niechaj Chór Dziewic powita cię pieśnią radosną; wnijdź do Przybytków Niebieskich, spocznij na Łonie Patriarchów. Niech Najświętsza Panna Marya, Matka Boża, wejrzy litościwie na ciebie, a Jezus Chrystus w Niezmierzonej Dobroci i Miłości niech postawi cię w gronie tych, którzy są zawsze z Nim”.

Bezpośrednio po skonaniu modli się Kościół Święty: „Przybądźcie, Święci Boży, przybieżcie Aniołowie Pańscy, przyjmijcie duszę jego, postawcie ją przed Obliczem Najwyższego!”

Wszystkie te modlitwy brzmią jak Ofertorium: oto Kościół Święty na ziemi i w Niebie składa wspólnie Panu Bogu jedno ze Swych dzieci. Piękna jest śmierć tych, którzy umierają w Panu i w ramionach Matki Kościoła.

— Zastosowanie. W świetle tych rozważań pomoc kapłańska przy śmierci nabiera nowej wagi i blasku. Idźmy chętnie do chorych! W świetle tych rozważań rozumiemy również głęboki sens modlitwy o szczęśliwą godzinę śmierci. Modlimy się o całe piękno chrześcijańskiej śmierci: abyśmy umierali nie tylko w Łasce Bożej, ale również po godnym przyjęciu Ostatnich Sakramentów Świętych, wśród modlitw otoczenia.

— Postanowienie. Modlić się będziemy o łaską śmierci, której towarzyszą modlitwy Kościoła Świętego; wedle możności starajmy się brać udział w modlitwach za konających.

 

 

Modlitwa.

Ultima in mortis hora Filium pro nobis ora,

Bonam mortem impetra, Virgo, Mater, Domina!

„W ostatnią chwilę śmierci módl się za nami do Syna.

Dobrą śmierć wyjednaj nam, Dziewico, Matko, Pani!” Amen.

 

 

 

Zachęcamy do uczczenia Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego ku czci Jej poświęconym: Miesiąc październik poświęcony ku czci Różańca Świętego – dzień 14

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *