30. GRUDNIA

ŚWIĘTY SABIN.

 

 

Źródło: Żywoty Świętych z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin napisał Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, Honorowy Kap. Bazyliki Lor., 1931r.

 

Św. SabinŚw. Sabin był biskupem w Asyżu, i wielu pogan nawrócił do Wiary Chrystusowej. Gdy cesarz Djoklecjan wydał wyrok mordowania Chrześcijan bez litości, aby wytępić ich zupełnie w całym państwie, starosta Asyżu Wenustian, kazał zaraz uwięzić Sabina, a z nim diakonów Marcellego i Egzuperancjusza. – Na rozprawie sądowej rzekł starosta biskupowi, aby ofiarował bożkom państwowym, gdyż oni potężniejsi są, aniżeli Pan Bóg, w Którego wierzą Chrześcijanie. Wziął Sabin figurę pogańskiego bożka w ręce, i rzucił nią tak silnie o ziemię, że się roztrzaskała w drobne kawałki. ,,Gdzież jest potęga bożka?” zapytał. Rozgniewany starosta kazał uciąć biskupowi obydwie ręce, i wrzucić go do więzienia. Następnie sądzono diakonów, a gdy ofiar składać nie chcieli, drapano ich hakami, wreszcie ubito żelaznymi prętami. Po niejakim czasie zachorował starosta Wenustian na oczy, a gdy mu lekarze nie pomogli, prosił o pomoc biskupa. Ten wymodlił mu cudowne uzdrowienie. Z wdzięczności nawrócił się Wenustian, wyuczył Zasad Chrześcijańskich i przyjął Chrzest z żoną i dziećmi. Dowiedział się o tym Dioklecjan,  wysłał do Asyka Trybunę z wojskiem, aby ściął głowę Wenustianowi, jego żonie i dzieciom. Kiedy spełnił Trybun rozkaz cesarza, wyprowadził z więzienia Sabina, i kazał mu złożyć ofiarę bożkom. Gdy Święty Biskup ponownie oświadczył, że tego nie uczyni, kazał go tak długo bić żelaznymi prętami, aż pod razami siepaków ducha wyzionął 303 r.

Pamiątkę wszystkich trzech męczenników obchodzimy 30. grudnia.

 

 

Punkty do rozmyślania.

Obłuda jest w gruncie rzeczy zamaskowaną pychą. Pod pozorami cnoty i mądrości, ukrywa dumę i samolubstwo.

Chrystus Pan rozmaitym grzesznikom przebaczał, ale obłudnych faryzeuszów karcił z całą surowością. Ci ludzie rzadko kiedy nawracają się. Są to groby pobielane, wierzchu piękne, ale wewnątrz pełne wszelakiego plugawstwa. (Mat. 23).

I dziś mamy cnotliwych faryzeuszów, i faryzeuszów uczonych, którzy pod płaszczykiem nauki przewrotne rozszerzają błędy; pod pozorem postępu wyzyskują drugich, a pod hasłem racji państwowych wytępić chcą słabszych.

Nowocześni faryzeusze! musimy słowami Ewangelii powiedzieć, że pełno wewnątrz was drapieżstwa i nieprawości. (Łuk. 11.)

 

 

Modlitwa.

Boże, Który nas uroczystością Św. Sabina i towarzyszy uweselasz, dozwól łaskawie, abyśmy czcząc jego zasługi na ziemi, do radości obcowania z nim w Niebie byli przypuszczeni. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 © salveregina.pl 2022

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *